Noticias recientes kapcsolódó oldala: Pályázati felhívások, Erasmus kapcsolódó oldala:Szakmai gyakorlat, rövid tanulmányút

Noticias

Szakmai gyakorlat, rövid tanulmányút

Campus Hungary Pályázati Felhívás

A Balassi Intézet és konzorciumi partnere, a Tempus Közalapítvány a „Nemzeti Kiválóság Program -Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatóimobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program” című projektek keretébenCampus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. január 15. és augusztus 31. között megvalósítható Szakmai Gyakorlati képzésre és Rövid Tanulmányutak megvalósítására.

Ki pályázhat?

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki

– a pályázott tevékenységhez kapcsolódó szakon aktív hallgatói jogviszonnyal rendezik

– rendelkezik már legalább két lezárt félévvel (MA/MSc és PhD hallgatók esetén nem feltétel)

– a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik

– rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével

– küldő intézménye támogatja pályázatát

– vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint hazaérkezés után szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolásait (időtartam és kreditigazolás).

Hol lehet pályázni?

A teljes pályázás online felületen történik 2012. október 15-től,a www.campushungary.hu oldalon

A pályázás lépései:

– Regisztráció

– Ösztöndíjtípus kiválasztása

– Pályázati adatlap kitöltése

– A választott pályázattípushoz szükséges dokumentumok feltöltése

– A teljes pályázati anyag véglegesítése 2012. november 20. éjfélig

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai:

– Tanulmányi átlag

– Nyelvtudás

– Beszámítható-e a pályázott tevékenység a jelenlegi tanulmányaiba

– OTDK helyezettek előnyt élveznek

– Műszaki- és természettudományos területen tanulók előnyt élveznek

A Balassi Intézetben működő Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát.

Egy pályázati ciklusban mindenhallgató csak egy pályázatot nyújthat be.

Hová és milyen tevékenységre lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézménymár meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítása is előnyös lehet.

A Campus Hungary Program keretében jelenleg a következő tevékenységekre lehet pályázni:

Szakmai Gyakorlat

– Célja: A külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött időszak után a hallgatóolyan tapasztalatokkal, készségekkel gazdagodva térjen haza, mely amagyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít számára.

– Időtartama: minimum 2, maximum 6 hónap.

– Előnyt élveznek azok, akiknek külföldi szakmai gyakorlatát küldő intézményehazai kötelező szakmai gyakorlataként teljes kreditértékkel beszámítja.

– Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázóhavi 150 000 Ft, 165 000 Ft vagy 180 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze,ugyanakkor a fogadó cég által felajánlott juttatások kiegészíthetik azösztöndíj összegét.

Pályázati anyag:

– Online adatlap

– Fogadólevél a szakmai gyakorlatról

– Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás

– Tanulmányi eredményt igazoló indexmásolat

– Nyelvtudást igazoló dokumentum

– OTDK helyezés esetén igazolás

Rövid Tanulmányút

– Célja: A Rövid Tanulmányutak célja, hogy a pályázók lehetőséget kapjanaka nemzetközi hallgatói tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre: tudományos diákkonferenciákon, intenzívprogramokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken),közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétellel. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.

– Időtartama: minimum 5 naptári nap (konferencia esetén minimum 3 munkanap),maximum 1 hónap.

– Előnyt élveznek azok, akik előadóként vesznek részt nemzetközi tudományoskonferencián, akiknek tervezett tevékenysége kreditelismeréssel is jár,valamint szakdolgozat illetve doktori disszertáció megírásához szükséges a tanulmányút.

– Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint tölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 75 000 Ft – 250 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázatitámogatással nem vonható össze.

Pályázati anyag:

– Online adatlap

– Fogadólevél a rövid tanulmányútról

– Rövid Tanulmányúthoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás

– Tanulmányi eredményt igazoló indexmásolat

– Nyelvtudást igazoló dokumentum

– OTDK helyezés esetén igazolás

Csoportos Tanulmányút

– Célja: A hallgatók lehetőséget kapnak olyan csoportos tanulmányútmegvalósítására, mely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhözugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget ad aválasztott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködéskialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükségesa tanszék, illetve vezető oktató jóváhagyása, támogatása is.

– Időtartama: minimum 5 naptári nap, maximum 1 hónap.

– Létszám: Egy csoport minimum 5, maximum 15 főből állhat.

– Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek szakmai tartalma szorosankapcsolódik a résztvevők hazai tanulmányaihoz, konkrét tan-egységhez, tanegységekhez kapcsolódnak, melyek teljesítésének része a tanulmányúton való részvétel, valamint a program tartalmazhazánkat, a Campus Hungary Programot, illetve a küldő egyetemet népszerűsítő elemet is.

– Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint töltenikívánt időtartam figyelembevételével a nyertes csoport hallgatóifejenként 75 000 Ft – 250 000 Ft ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, ugyanakkora küldő intézmény kiegészítheti a támogatást. A pályázat csupán arészt vevő hallgatók ösztöndíját tudja fedezni, a vezető oktatókköltségeit nem.

Csoportos Tanulmányút esetén a pályázás csoportosan történik. A pályázók által választott csoportvezető tölti fel a szükséges dokumentumokat és a csoporttagok adatait is.

Pályázati anyag:

– Online adatlap

– Fogadólevél a csoportos tanulmányútról

– Csoportos Tanulmányúthoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás

– Tanulmányi eredményt igazoló indexmásolat

– Nyelvtudást igazoló dokumentum

– OTDK helyezés esetén igazolás

A pályázatokkal kapcsolatos információkért forduljanak bizalommal a Campus Hungary Ösztöndíj Iroda munkatársaihoz!

Campus Hungary Ösztöndíj Iroda, Balassi Intézetemail: info@campushungary.hu

honlap: www.campushungary.hu

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

Közzétette: Menczel Gabriella (2012.10.12. 11:54)

Volver