Főoldal kapcsolódó oldala: Oktatás kapcsolódó oldala: MA: Spanyol nyelv- és kultúratanár mesterszak

MA: Spanyol nyelv- és kultúratanár mesterszak

A romanisztika alapszak a ráépülő újlatin szakokkal a világ egyik legnagyobb lélekszámú „rokon népességének”, a latinból kisarjadó újlatin nyelvcsalád tagjainak nyelveit, irodalmát és kultúráját műveli.

A több mint 40 milliós európai spanyol és a közel 400 milliós spanyol nyelvű latin-amerikai nyelvű népesség nem csupán számát tekintve jelent komoly tényezőt a világban, de kulturális és gazdasági szempontból is. Így nemcsak a hétköznapi kommunikáció szintjén fontos az, hogy a spanyol nyelvet jól beszélő, a spanyol nyelvű országok kultúráját és irodalmát jól ismerő szakemberek kerüljenek ki egyetemünk alap- és mesterképzéséről, hanem ennek igen jelentős kulturális és gazdasági vetülete is van.

A modern filológia területén megvalósuló tanárképzés általában, illetve ezen belül a spanyol szakon folyó képzés sajátosan arra törekszik, hogy olyan szakembereket bocsásson ki, akik szakmai felkészültségük birtokában rendelkeznek azzal az elméleti és gyakorlati tudással, amely képessé teszi őket a nyelvi és kulturális ismeretek szakszerű átadására mind a 10-18 év közötti korcsoportoknak megfelelő szinten és formában, mind pedig a felnőttoktatásban (folyamatos tanulás) az egyéni igények, fejlődési jellemzők, feltételek és körülmények mérlegelésével.

Szakképzettség megnevezése

spanyol nyelv- és kultúratanár A képzésről

Jelenleg – előreláthatólag 2016 szeptemberéig – megfelelő előképzettség birtokában  a spanyoltanárnak készülők jelentkezhetnek spanyol tanári mesterszakra is.  A tanszék a spanyol szaktárgyi képzést biztosítja, szakmódszertani, valamint nyelvi, irodalmi, nyelvészeti, kulturális tematikájú kurzusokat tart. Elsődleges célja olyan magas szintű nyelvtudással és kulturális ismeretekkel rendelkező szaktanárok képzése, akik ismerik a legmodernebb szakmódszertani elméleteket és gyakorlatokat, képesek tudásukat hatékony módon átadni diákjaiknak, és motiválni őket.

 

A képzés struktúrája és ideje

A képzés a hallgató előképzettségétől függően (lásd  https://tanulmanyi.pk.elte.hu/tanarkepzes_mintatantervek) 2, 3 vagy 5 féléves, és minden esetben magában foglal egy 4 hetes „rövid” szaktárgyi iskolai gyakorlatot, valamint egy féléves „hosszú” iskolai gyakorlatot. Mindkét gyakorlat esetében az ELTE gyakorló- vagy partneriskoláiban szakképzett mentortanárok felügyelik, véleményezik és segítik a tanárjelöltek munkáját.

Végzett hallgatóink az ország két tanítási nyelvű és normál gimnáziumaiban, általános iskolákban, nyelviskolákban és céges tanfolyamokon tanítják a spanyol nyelvet és kultúrát.

 

Kurzusok:

Elhelyezkedési lehetõségek

Magasabb igényeket támasztó, általános mûveltséget, beleérzõ-képességet, magas szintû nyelvi kommunikációt igénylõ munkakörökben, illetve tanári munkakör betöltésére az oktatási rendszer bármely szintjén.

Tanári szakra jelentkezés elõtanulmányi feltétele

  1. BA, illetve BSc oklevél: romanisztikai alapképzési szak spanyol szakiránnyal, vagy
  2. fõiskolai szintû oklevél spanyol nyelv és irodalom szakon, vagy
  3. fõiskolai szintû oklevél spanyol nyelvtanár szakon.

A tanári szak felvételi vizsga tartalma

  1. Pályaorientációs beszélgetés a jelölt felvételi dokumentumaihoz csatolt motivációs levél alapján, illetve a jelölt által használt, a vizsgára magával hozott nyelvkönyv bemutatása, különös tekintettel hatékonyságára.
  2. Országismereti és mûvelõdéstörténeti témakörök kifejtése, majd arra épülõ beszélgetés.

Tanulmányok folytatásának lehetõsége

A spanyol tanári szak elvégzése után lehetõség nyílik a tanulmányok doktori szinten való folytatására: nyelvtudományi és irodalomtudományi stúdiumokat folytathatnak az ELTE-n, valamint az SZTE-n, PPKE-n és PTE-n is.

Kapcsolódó fájlok

Fájl megnevezése Feltöltés ideje Fájl mérete Letöltések
doc Modulzáró vizsga 2017.10.30. 15:30 42 KB 510
doc Spanyol nyelv- és kultúratanár m... 2011.06.05. 00:01 32 KB 1 300
pdf Spanyoltanári mesterszak - leírá... 2012.07.17. 01:31 96.68 KB 1 275
pdf Tanári MA - tanegységlista 2012.07.17. 01:35 144.72 KB 1 342

Vissza