Főoldal kapcsolódó oldala: Oktatás

Oktatás

ROMANISZTIKA ALAPSZAK, SPANYOL NYELV ÉS IRODALOM SZAKIRÁNY

(A 2011-től fölvett hallgatóknak)

Az alapszakot gondozó intézet: Romanisztikai Intézet

A képzési idő félévekben: 6 félév 

Általános tudnivalók a szakról

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA). Az alapszakon szerezhetõ szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése: romanisztika, spanyol alapszakos bölcsész.
Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az újlatin nyelvek és kultúrák területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A végzettek kellõ mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történõ folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a romanisztika alapszakon végzettek képesek

– egy újlatin nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten;

– az újlatin nyelvek és kultúrák tanulmányozására érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alapvető kutatási technikáinak elsajátítására;

– általános szövegek átfogó megértésére, összefoglalására, alapszintû fordítására, tolmácsolására;

– Magyarország és az adott célnyelvi ország társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk gyakorlása során;

alkalmasak

– a kulturális kapcsolatok ápolása terén megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkalmazására, nyelvi közvetítői szerep betöltésére;

– az önkormányzati, államigazgatási, politikai, gazdasági és kulturális életben szervezõi feladatok ellátására az újlatin kultúrkör ismeretéhez kötött munkakörökben;

– tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői, kapcsolatteremtői, ügyintézői feladatok ellátására;

– az idegenforgalomban nyelvi és civilizációs közvetítõi szerep betöltésére;

rendelkeznek

az újlatin kultúrkör, valamint egy újlatin nyelv iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, jó együttműködő és kommunikációs készséggel és felelősségtudattal.

Kapcsolódó tartalom