Főoldal kapcsolódó oldala: Konferenciák

Konferenciák

A Spanyol Tanszék kereken három évtizede szervez hazai és nemzetközi tudományos konferenciákat. Rendezvényeink szervesen kapcsolódnak nyelvészeti-irodalmi kutatási területünkhöz, illetve nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerünkhöz. A konferenciák tervezése, szervezése, lebonyolítása és az előadások megjelentetése mindig sok munkát és időt igényel, de feltétlenül pozitívan hat az Tanszéken folyó oktató- és kutatómunkára. Sok tanegységünk tartalma gazdagodott egy-egy konferenciának köszönhetően, és nem egy kutatási projekt, ösztöndíj, tanár- és diákcsere, közös publikáció, Erasmus-kapcsolat és más együttműködés született ezeken a találkozókon.

Az első három hispanisztikai találkozónk nagy nemzetközi szervezetek kongresszusához kapcsolódott, és a szűkös hazai viszonyok közt jó alkalmat nyújtott, hogy a magyar hispanisztika bekapcsolódhasson az európai, illetve amerikai régió fontosabb kutatóközpontjainak a munkájába.

Először 1976-ban, a komparatisztika legjelentősebb szervezete, az AILC (Association Internationale de Littérature Comparée) budapesti kongresszusa idején szervezett a Tanszék két napos konferenciát Simposio Internacional de Estudios Hispánicos címmel. 1978-ben jóval nagy létszámmal, elsősorban európai kollégák részvételével került sor az AEPE közgyűlésére és kongresszusára (Asamblea y Congreso de la Asociación Europea de Profesores de Español), majd 1981-ben az egyik legjelentősebb amerikai hispanisztikai szervezet, az IILI (Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana) tartotta Budapesten a XX. kongresszusát. Mindhárom tudományos rendezvényt a Tanszék első vezetője, Dr. Horányi Mátyás kezdeményezte és nagy sikerrel bonyolította le. Az előadások mind megjelentek spanyolul.

A 90-as évek megváltozott környezetében már nem nemzetközi társaságok támogatásával, hanem elsősorban önálló, hazai rendezvényként, és a Tanszék általt javasolt tematikával került sor a találkozókra. Két cél vezérelte és vezérli ezeket a konferenciákat: az egyik, hogy alkalmat adjunk a magyar hispanisztika eredményeinek megismertetésére és erőinek összefogására; a másik, hogy lehetőséget teremtsünk a Ph. D. képzésben részt vevő hallgatóinknak a szereplésre és a nemzetközi szintű megmérettetésre. Az 1998-ban Szegeden tartott konferenciánkon a centenárium keretén belül irodalmi-filozófiai elemzésekre vállalkoztunk A 98-as Nemzedék a filozófia fényében címmel. 2000-ben Debrecenben a spanyol nyelvű próza sarkalatos pontjához, Cervanteshez tértünk vissza, és sokrétű XX. századi hatását elemeztük Cervantes és a modern próza címmel. 2003-ban a Tanszék kutatási profiljába vágó, narratológiai témájú konferenciát szerveztünk Budapesten, a spanyolországi és a spanyol-amerikai prózairodalom térfelfogásáról (A tér a modern spanyol nyelvű irodalmakban). 2006 márciusában a metamorfózis gazdag jelenség együttesét állítottuk vizsgálódásaink középpontjába a Budapesti Cervantes Intézettel közösen szervezett, nagy sikerű rendezvényünkön (A metamorfózis a spanyol nyelvű irodalmakban). Végül a közelmúltban a Tanszéken működő Katalán Filológiai Program szervezésében került sor az ELTÉ-n egy több mint száz résztvevős tudományos rendezvényére (XIV. Nemzetközi Katalán Nyelv- és Irodalomtudományi Kollokvium). Ez utóbbit Dr. Faluba Kálmán szervezte, az előző rendezvényeket – Dr. Csejtei Dezső, Dr. Vasas László, Dr. Menczel Gabriella segítségével – Dr. Scholz László. Ezeknek a konferenciáknak az anyaga is mind megjelent, illetve megjelenés alatt van.

A következő konferenciánk címe a gyermeki látásmód irodalmi jelenlétével foglalkozik (La dimensión de lo pueril en las literaturas en lengua española), és ismét a Budapesti Cervantes Intézettel közös rendezésben 2007. május végén kerül megrendezésre. Részletekről a konferencia honlapján található bővebb információ.

Kapcsolódó tartalom

Kapcsolódó fájlok

Fájl megnevezése Feltöltés ideje Fájl mérete Letöltések
doc 2010 Espejos y prismas. Narrativ... 2011.06.20. 16:19 33 KB 1 210
doc 2011 Coloquio Internacional de L... 2012.02.20. 14:11 45 KB 1 063
doc 2012 Encuentro de Jóvenes Hispan... 2012.10.28. 19:11 37 KB 938
doc 2012 Vanguardias sin límites 2012.02.20. 14:10 181 KB 1 360
docx 2014 II Encuentro de Jóvenes His... 2014.09.12. 08:50 23.07 KB 907
docx 2014 La tradición de las ruptura... 2014.09.12. 08:47 20.12 KB 998
pdf Katalanisztikai konferencia 2012.04.16. 19:27 365.36 KB 1 235
pdf Program 2012. Vanguardias sin lí... 2012.02.22. 21:32 805.92 KB 1 459
pdf V. Katalán-Magyar Egyetemi Nap 2013.11.07. 21:46 66.6 KB 1 025