Főoldal kapcsolódó oldala: A Tanszék kapcsolódó oldala: Tanszéki tudományos kutatások

Tanszéki tudományos kutatások

Tanszékünkön az oktatói munka mellett elmélyült kutatómunka is folyik, melynek eredményeiről oktatóink a tudományos konferenciákon túl a szűkebb szakmai, valamint a szélesebb érdeklődésre számot tartó számos hazai és külföldi folyóiratban megjelenő publikációikkal hívják fel a figyelmet.

A tanszéken működő Doktori Iskola, Doktori klub, és a hallgatók által szervezett Tudományos Diákkör ugyancsak részt vesz a tanszéken folyó kutatómunkában.

I. Az irodalmi kutatásokról

Az irodalmi kutatás központi témája a kortárs latin-amerikai irodalom, melyen belül oktatóink (Menczel Gabriella, Scholz László) egy-egy választott részterület elmélyültebb tanulmányozásával foglalkoznak.

Fontos kutatási témánk a XX. századi spanyol irodalom és művelődéstörténet, különös tekintettel a spanyol avantgárd és a polgárháború utáni korszak irodalmára és művészetére (Faix Dóra).

A Középkor és az Aranyszázad irodalmával Bikfalvy Péter és Vasas László foglalkoznak.

II. A nyelvészeti kutatásokról

A nyelvészeti kutatás fő irányát elsősorban a történeti nyelvészet, valamint a spanyol (és iberoromán) lexikográfia és frazeológia képviseli (Faluba Kálmán, Morvay Károly).

Tanszékünkön külön katalán filológiai program is működik, melynek keretein belül a katalán nyelv tanításán túl foglalkozunk ktalán leíró és történeti nyelvészettel, az Aragóniai Korona országainak történetével, katalán művelődéstörténettel (különös tekintettel a középkori katalán irodalomra), modern katalán irodalommal, valamint a spanyol és a katalán nyelvű irodalom egymásra hatásával, egymás mellettiségével.

Vissza