Főoldal kapcsolódó oldala: A Tanszék kapcsolódó oldala: Tanszéki könyvtár

Tanszéki könyvtár

Olvasószolgálat

Völgyi Viktória
A Könyvtár címe: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C, I. em. 251.
Telefon: 411 6556, 411 6500/3207.m.
e-mail:  volgyi.viktoria@btk.elte.hu  

Nyitvatartás (horarios)

Hétfő /Lunes:          8.00-16.00

Kedd /Martes:             8.00-14.00

Szerda /Miércoles:         cerrado

Csütörtök /Jueves:      8.00-16.00

Péntek /Viernes:          8.00-12.00

 

Un listado de enlaces a recursos electrónicos y bases de datos de acceso gratuito, relacionados con la filología española:

https://docs.google.com/document/d/179o7Hnt3hKe-vdc4H4nzobLqsku--DCqDjDxgNt_J2I/edit#heading=h.s2x1n6qv2khm

 

A Könyvtár állományáról

A Könyvtár gyűjtőköre:

A Könyvtár katalán nyelvű különgyűjteménnyel rendelkezik.

A gyűjteményen belül a könyveket, szakdolgozatokat, disszertációkat és egyes szakfolyóiratokat tartós megőrzéssel, az egyéb dokumentumokat ideiglenes megőrzéssel gyűjti a Könyvtár.

Hasonló gyűjtőkörrel rendelkező könyvtárak:

 Az állomány feltárásának módja:

A Könyvtár számítógépes és betűrendes katalógust készít, ahonnan szerző és cím szerint visszakereshetők a könyvek. A szakdolgozatokról és disszertációkról is külön (szerző, téma) szerinti betűrendes katalógus készül. A Könyvtár folyamatos állományrevízió alatt áll, ezért előfordulhat, hogy a katalógusban nyilvántartott könyvek nem fellelhetők, ill. egyes könyveknek még nincs katalóguscédulája.

Az állomány raktározásának módja:

A könyvtári állomány az olvasóban, a tanári szobákban és raktárhelyiségekben van elhelyezve. Az olvasóteremben a könyvek tematikusan vannak elrendezve. Az olvasótermen kívül elhelyezett könyveket a helyrajzi szám alapján kell a könyvtárostól elkérni.

A könyvtár használatára vonatkozó szabályok

Beiratkozás

Beiratkozáshoz az erre szolgáló adatlapon szereplő összes adat kitöltése szükséges. A hiányosan kitöltött adatlapokat nem fogadjuk el, ez nem minősül beiratkozásnak. Az olvasói nyilvántartáshoz a következő adatok szükségesek: név, lakcím, mobil és vezetékes telefonszám, e-mail cím, születési hely, év, anyja neve, személyi igazolvány száma, EHA-kód.

Helyben olvasás

Csak a könyvtárba beiratkozott személyek számára.

Az olvasóteremben való munka megkezdése előtt egy fényképes igazolványt kell átadni a könyvtárosnak, melyet távozáskor a könyvtáros visszaad.

A könyvtárban nincs lehetőség fénymásolásra!

A könyvtáros engedélyével a nem kölcsönözhető dokumentumok egy része fénymásolásra kivihető (szakdolgozatok, disszertációk NEM) maximum 30 percre.

Kölcsönzés

A tartós megőrzésű dokumentumok legnagyobb része kölcsönözhető, kivéve a kézikönyveket és az üveges szekrényekben elhelyezett, piros csíkkal ellátott, helybeni olvasásra szánt köteteket.

Kölcsönzés kizárólag ELTE-dolgozók, ELTE-nyugdíjasok és az ELTE spanyol szakos hallgatói és doktoranduszai számára lehetséges. Más személy csak a tanszékvezető engedélyével kölcsönözhet.

A kölcsönzés nyilvántartása számítógépen és könyvkártyákkal, kétkártyás rendszerben történik. Az egyik kártya a kölcsönző névvel ellátott, ábécé-rendbe rendezett tasakjába kerül, a másik kártya a szerző szerinti betűrendbe.

A hallgatók egyszerre maximum 5 könyvet kölcsönözhetnek. A kölcsönzési idő 2 hét. Minden egyes könyv kölcsönzési ideje egyszer meghosszabítható 1 héttel. Ez alól kivételt képeznek egyes dokumentumok, például a szakdolgozatok, disszertációk, monográfiák és folyóiratok: ezeket NEM lehet kölcsönözni. Nyárra csak a szakdolgozatukat készítő hallgatók kölcsönözhetnek.

A hallgatóknak legkésőbb az államvizsga előtt vissza kell hozniuk a könyveket. Erről igazolást kapnak a könyvtárostól.

A doktoranduszok számára a kölcsönzési idő 1 hónap és nincs korlátozva a kölcsönözhető könyvek száma.

A könyvtárosok a tartozásokat figyelemmel kísérik és tartozás esetén a további kölcsönzést és helyben olvasást felfüggesztik.

A kikölcsönzött könyv elvesztése, rongálása esetén az olvasó köteles haladéktalanul pótolni az elveszett példányt, vagy megtéríteni a kár másfélszeresét.

Kapcsolódó fájlok

Fájl megnevezése Feltöltés ideje Fájl mérete Letöltések
pdf Adatlap könyvtári beiratkozáshoz 2014.08.25. 08:56 32.1 KB 1 036

Vissza