Hírek és információk kapcsolódó oldala: OKTATÁS kapcsolódó oldala:Alapvizsga és záróvizsgák

Hírek és Információk

Alapvizsga és záróvizsgák

Kedves Hallgatók!

Az idei évben néhány kisebb változás várható az alapvizsgán már most ősztől, a harmadéves záróvizsgán (az alapszakoson és a minoroson is) pedig 2016. tavaszától.

Alapvizsga (2015. ősztől) az elsőéves nyelvfejlesztések anyagából:

1. Írásbeli időtartama 180 perc

Részei:

- nyelvtani teszt, lexikai teszt

- olvasott szövegértés

- fogalmazás

2. Szóbeli napján:

- hallott szövegértés

- szóbeli felelet

 

Záróvizsga (2016. tavasztól lép életbe):

1. Írásbeli időtartama 150 perc

Részei:

- olvasott szövegértés

- hallott szövegértés

- irányított fogalmazás a megadott tételsor alapján irodalom, nyelvészet vagy civilizáció témakörből. A vizsgán két feladat közül kell egyet kidolgozni. A szóbelin az irásbelin számonkért tételsort már nem kérdezzük.

2. Szóbeli:

- tételhúzás 2 tételsorból (az írásbeli témáján kívül)

- szakdolgozat védése

 

További információért hozzám vagy a tanszéki kollégákhoz fordulhatnak.

Közzétette: Menczel Gabriella (2015.09.06. 17:32)

Vissza