Hírek és információk kapcsolódó oldala: Kulturális hírek kapcsolódó oldala:Lazarillo kötetbemutató szerdán!

Hírek és Információk

Lazarillo kötetbemutató szerdán!

ELTE BTK Spanyol Könyvtár (C épület 1. emelet), december 17. 16h
Három évforduló - három generáció? címmel elkészült a Lazarillo tanulmánykötet-sorozat 2008-as száma, melyben a három évfordulót és generációt körüljáró elemzések mellett recenziók és interjúk is olvashatók. Hamarosan a www.lazarillo.hu-n, de addig is mindenkit szeretettel várunk a papír-kiadás bemutatójára!

Minden nép életében vannak olyan ?bűvös számok?, melyek olyan mitikus többletjelentéssel bírnak az adott nép számára, mely nem fejezhető ki az események puszta leírásával, s melyek említése mindig felkavarja a közvéleményt. Amit nekünk 1848, 1867 vagy 1956 mond, ahhoz hasonló spanyol nyelvterületen 1868 (a polgári forradalom), de még inkább 1898 (az utolsó gyarmatok elvesztése) jelentése. Érthető tehát, hogy mindkét történelmi esemény összekapcsolódik egy-egy ? időnként persze megkérdőjelezett ? sokszínűségében is sok azonosságot hordozó értelmiségi generáció kialakulásával. Az 1868-as eseményekbe és a korszak irodalmába Boda Benjamin Gábor írása enged betekintést, Zelei Dávid 1898 történeti aspektusait járja körül, Gerse Mária tanulmánya pedig a ?98-as nemzedéket: Unamuno generációját vizsgálja.
A hazai olvasóközönség e két írógenerációnál alighanem jobban ismeri kötetünk második felének vezérfonalát adó latin-amerikai boom nemzedékét. Bár leggyakrabban 1967-et, a Száz év magány megjelenésének időpontját szokás kiemelni, ezúttal az idén (?) nyolcvanadik születésnapját ünnepelő két vezéralakjára fókuszálunk. Az itthon méltatlanul csekély fogadtatást kiváltó mexikói író, Carlos Fuentes életművét és talán legfontosabb regényét Dömötör Andrea tárgyalja; Székács Verával készült interjúnk pedig ? amellett, hogy Gabriel García Márquez utóbbi években megjelent könyveire irányítja a figyelmet ? arra is fényt derít, miért kötetünk címében a kérdőjel, miért van a nagy Gabonak ?két születésnapja??
Összeállításunk reményeink szerint fontos hozadéka a ráismerés, hogy az elemzett vagy említett szövegek tekintélyes része magyarul is olvasható, még ha az esetenként csekély példányszámban megjelent fordítások feledésbe is merültek. Tanulmánykötettől talán szokatlan módon a spanyol nyelvű irodal-makról kezdeményezett párbeszédet ezért a tanulmányokban szereplő, kevésbé ismert szerzők és műveik ? bizonyosan nem teljes ? magyar bibliográfiájával egészítettük ki. Az újra intenzívebbé, és talán kiegyenlítettebbé is váló spanyol vonatkozású könyvkiadásra Pávai Patak Márta műfordítóval készített interjúnk, valamint néhány recenzió segítségével szeretnénk ráirányítani a figyelmet.

Közzétette: Menczel Gabriella (2008.12.15. 09:09)

Vissza