Hírek és Információk

Tanszékvezető

Tájékoztatom a hallgatóságot, hogy a Kar dékánja pénteken "értelmezte" a hétfői döntését. Eszerint a tanszékvezetői feladatokat a tanszékvezetők látják el,  de a pótlékuk folyósítását felfüggeszti tíz hónapra; a tanszékvezetői aláírást – a pótlék megvonásának jogi feltételeként – az intézetvezetőnek  ellenjegyzéssel kell ellátnia; a dékán mégis kiírja az idei tanszékvezetői pályázatokat.

Engem továbbra is kedden és csütörtökön délben találnak a szobámban, ellenjegyzőnket pedig egy emelettel lejjebb, a Francia Tanszéken.

Közzétette: Scholz László (2013.03.11. 12:36)

Vissza