Hírek és információk kapcsolódó oldala: OKTATÁS kapcsolódó oldala:FONTOS TUDNIVALÓK SZAKDOLGOZÓKNAK

Hírek és Információk

FONTOS TUDNIVALÓK SZAKDOLGOZÓKNAK

Felhívjuk azon hallgatók figyelmét, akik ebben a félévben szeretnék leadni a szakdolgozatukat, hogy témavezető felkérése a Hallgatói követelményrendszerben foglaltak szerint kötelező*. A szakdolgozók a hónap végéig vegyék fel a kapcsolatot a választott oktatóval és juttassák el hozzá a dolgozatra vonatkozó előzetes elképzeléseiket. A tervezetnek már tartalmaznia kell az esszé főbb pontjait és az alapvető bibliográfiát.

A szakdolgozat leadásának legvégső határideje május 2.

Ha valaki nem tesz eleget a fenti előírásoknak, a dolgozatát ebben a félévben sajnos nem áll módunkban értékelni.

A tanszék tanárai az alábbi témakörökben vállalnak témavezetést:

IRODALOM

Scholz László: modern spanyol-amerikai kispróza, esszé, fordításkritika és -elmélet
Menczel Gabriella: spanyol-amerikai irodalom (XIX-XX. század)
Gerse Mária: XX. századi spanyol  próza

NYELVÉSZET

Balázs-Piri Péter: lexikológia, frazeológia, szemantika, nyelvtörténet, történeti nyelvtan, amerikai spanyol nyelv
Bárkányi Zsuzsanna: fonetika, fonológia, morfológia, nyelvelmélet

CIVILIZÁCIÓ

Menczel Gabriella: Spanyol-Amerika művelődéstörténete

________________________________________________ 

 * SZMSZ II. kötet, 347. §

[...]

"(2) Alapképzésben a hallgató köteles záródolgozati témát és témavezetőt választani a záróvizsgát megelőző év június 15-ig, illetve keresztfélévben január 15-ig.

(3) A portfóliós záródolgozatot készítő hallgató ennek tényét köteles a zárószigorlat letételét megelőző év június 15-ig, illetve keresztfélévben január 15-ig bejelenteni a választott oktatónak. A portfóliót alkotó dolgozat témavezetőjét a szakirány oktatói közül kell választani." 

Közzétette: Balázs-Piri Péter (2012.02.23. 11:08)

Vissza