Hírek és Információk

Tanítási gyakorlat külföldön

Szeretne az Európai Unió által támogatott külföldi tanítási gyakorlaton részt venni? Itt a lehetőség!
Pályázzon Comenius tanárasszisztensi ösztöndíjra!

A Tempus Közalapítvány által koordinált Comenius tanárasszisztensi program segítségével leendő, vagy frissen végzett tanárok bővíthetik pedagógiai, nyelvi, kulturális kompetenciáikat és ismereteiket, módszertani tapasztalatokra tehetnek szert, fejleszthetik nyelvtudásukat, ismereteket szerezhetnek a fogadó országról és az ottani oktatási rendszerről.

Fogadó országok:
? a 27 Európai Uniós tagország
? a 3 EFTA ország (Norvégia, Izland, Lichtenstein)
? Törökország

A Comenius tanárasszisztensnek nemcsak az a feladata, hogy idegen nyelvet (anyanyelv és az EU egy más hivatalos nyelve) vagy valamely tárgyat idegen nyelven tanítson a fogadó iskolában, hanem általános országismereti tudnivalókat is át kell adnia a hazájáról. A tanárasszisztens a tanórai és a tanórán kívüli munkába is bekapcsolódik összesen heti 12-16 órában. A tanórán lehetőség szerint támogatja a diákok közti csoportmunkát, iskolai projektek megvalósítását, segít a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában. A gyakorlat időtartama 13 - 45 hét. A fogadó intézményt a beérkezett intézményi pályázatok alapján a nemzeti irodák választják ki.

A Comenius tanárasszisztensek támogatást kapnak megélhetési és utazási költségeikhez, valamint a pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészüléshez. Az ösztöndíj összege célországonként változik.

A pályázatok beadásának határideje: 2010. január 29. (postai bélyegző dátuma) Pályázni a gyakorlat munkanyelvén on-line lehet, de a pályázatokat 1 eredeti példányban és 2 másolatban a Tempus Közalapítvány postacímére is be kell küldeni postai úton: 1438 Budapest 70, Pf. 508.

A pályázattal kapcsolatban részleteket a Tempus Közalapítvány honlapján talál www.tka.hu (Főoldal ? Pályázatok ? Egész életen át tartó tanulás program ? Comenius ? Comenius tanárasszisztensi akció leendő tanárok részére), de további információért keresheti munkatársainkat is a 06 1 237 13 00 telefonszámon.

Eredményes pályázatot kívánunk!

Közzétette: Menczel Gabriella (2010.01.18. 10:17)

Vissza