Hírek és információk kapcsolódó oldala: OKTATÁS kapcsolódó oldala:Alap- és záróvizsga

Hírek és Információk

Alap- és záróvizsga

Alapvizsga (2015. ősztől) az elsőéves nyelvfejlesztések anyagából:

1. Írásbeli időtartama 180 perc

Részei:

- nyelvtani teszt, lexikai teszt

- olvasott szövegértés

- fogalmazás

2. Szóbeli napján:

- hallott szövegértés

- szóbeli felelet

 

Záróvizsga (2016. tavasztól):

1. Írásbeli időtartama 150 perc

Részei:

- olvasott szövegértés

- hallott szövegértés

- irányított fogalmazás a megadott tételsor alapján irodalom, nyelvészet vagy civilizáció témakörből. A vizsgán két feladat közül kell egyet kidolgozni. A szóbelin az irásbelin számonkért tételsort már nem kérdezzük.

2. Szóbeli:

- tételhúzás 2 tételsorból (az írásbeli témáján kívül)

- szakdolgozat védése

 

További információért a tanszéki kollégákhoz fordulhatnak.

Közzétette: Menczel Gabriella (2018.05.09. 16:09)

Vissza