Hírek és Információk

Horányi Mátyás Emlékdíj 2018

A Horányi Mátyás Alapítvány immár második alkalommal pályázatot ír ki olyan 30 év alatti kiemelkedő eredményeket elért egyetemi hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók és fordítók részére, akik a spanyol nyelv és az ibéramerikai spanyol nyelvű irodalom terén kimagasló tudományos eredményeket értek el, tevékenységükkel hozzájárultak a hazai hispaniszta kutatási hagyományok folytatásá-hoz, a spanyol ajkú országok kultúrájának megismertetéséhez, dicsőséget szereztek az ELTE Spanyol Tanszékének, és tudományos munkájukon kívül sokat tettek a diák-közéletért. Pályázni megvédett diploma dolgozattal lehet. Előnyt jelent a tudományos diákköri munkában való részvétel, a megjelent publikációk, illetve a tanszéki rendezvények szervezésében történő önkéntes részvétel. A pályázat beadási határideje: 2018. június 30.

2016-ban a díjat Báder Petra nyerte el: 

http://www.horanyimatyasalapitvany.hu/index.php?op=eredmenyek

 

További információ a tanszéki honlapunkról is elérhető linken (Horányi Mátyás Alapítvány):

http://www.horanyimatyasalapitvany.hu/index.php?op=emlekdij

Pályázati kiírás:

http://www.horanyimatyasalapitvany.hu/index.php?op=palyazat

Benyújtandó dokumentumok, adatlap:

http://www.horanyimatyasalapitvany.hu/index.php?op=benyujtas

Közzétette: Menczel Gabriella (2018.03.01. 16:01)

Vissza