ࡱ> HJEFGbjbj83*V V 8lTVJULULULULULULU$=Y[fpUpUQV)))<JU)JU))nhJ~O@M.$!vL^6UgV0V^L E\!pE\@~OE\~O")+?pUpU %VE\V b:Tanegysglista (MA) Jelek, rvidtsek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzrvizsga kon = konzultci k = ktelezQ tanegysg kv = ktelezQen vlaszthat tanegysg v = vlaszthat tanegysg Az elQfelttelek jeleinek magyarzata: Kdszm zrjel nlkl: erQs elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelt megelQzQ flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm zrjelben: gyenge elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelvel azonos flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm egyenlQsgjellel: a megadott kurzus prhuzamos felvtelt javasoljuk. * : Az alapoz kpzs trgyainak elvgzse utn vehetQ fel a trgy. Spanyol nyelv, irodalom s kultra mesterkpzsi szak (MA) (v 04.14) 2014-ben felvett hallgatknak A szakot gondoz intzet: Romanisztikai Intzet ltalnos tudnivalk a szakrl: A mesterkpzsi szak megnevezse: spanyol nyelv, irodalom s kultra A mesterkpzsi szakon szerezhetQ vgzettsgi szint s a szakkpzettsg oklevlben szereplQ megjellse: vgzettsgi szint: mesterfokozat (magister, master; rvidtve: MA) szakkpzettsg: okleveles spanyol nyelv, irodalom s kultra szakos blcssz a szakkpzettsg angol nyelvq megjellse: MA in Spanish Language, Literature and Culture A kpzsi idQ flvekben: 4 flv A mesterfokozat megszerzshez sszegyqjtendQ kreditpontok szma: 120 kreditpont Nyelvi kvetelmnyek: A mesterfokozat megszerzshez egy (az alapfokozat megszerzshez szksges nyelvvizsga nyelvtQl eltrQ) llamilag elismert kzpfok C tpus nyelvvizsga megszerzse szksges. A diplomamunkval s a szakzrvizsgval kapcsolatos kvetelmnyek: Diplomamunka: Formai kvetelmnyek: A diplomamunkt nyomtatva s elektronikus formban kell benyjtani szkz nlkl minimlisan 75.000 karaktert kitevQ terjedelemben. Ebbe a terjedelembe csak a tnyleges szvegoldalak szmtanak a cmlap, a tartalomjegyzk, a bibliogrfia stb. nlkl. A dolgozat nyelve az adott szak nyelve. Tartalmi kvetelmnyek: A diplomamunka tmjt az adott szakon oktatott tmakrkbQl kell vlasztani. A diplomamunkval a hallgatknak bizonytaniuk kell, hogy kpesek az elsajttott ismeretek szintetizlsra, a tudomnyos munkhoz szksges lpsek megttelre, valamint a vlasztott nyelven val rtekezsben megkvnt mdszertani s stilris eljrsok magas szintq alkalmazsra. Jellegt tekintve a munka tmja lehet elmleti, illetve ahol ksrletezsre, megfigyelsre lehetQsg van (pl. nyelvszet, alkalmazott nyelvszet) gyakorlati. Kvnatos, hogy a diplomamunka feldolgozza a tma jabb (s ha indokolt, rgebbi) irodalmt. rtkels: tfok skln (1-5). Az MA szakzrs kvetelmnyei: A mesterszakos szakzrvizsgra bocsts feltteleinek meglte: az abszolutrium s az elfogadott diplomamunka. A szakzrvizsgra a 4. (vagy a tanulmnyokat lezr utols) flv vgn kerl sor. Szakzrvizsga, amelyen a hallgatknak bizonytaniuk kell, hogy elsajttottk a kpzsi terv ltal elQrt legfontosabb ismereteket (e clbl a szak bibliogrfiai utalsokat tartalmaz tteljegyzket kszthet). Amennyiben a szak nyelvi zrvizsgt nem rt elQ, a szakzrvizsga keretben gyQzQdik meg arrl is, hogy szbeli kifejezQ kszsgk megfelel a felsQfok C2 tpus nyelvvizsga kvetelmnyeinek. A szbeli vizsga ltal ellenQrztt ismeretek kz a diplomamunka ltal reprezentlt tudomnyg tmi tartoznak. A szakzrvizsga a kvetkezQ rszekbQl ll: A diplomamunka bemutatsa (max. 10 perc): a jellt ismerteti a diplomamunkjban tanulmnyozott tma fontossgt, annak tudomnyos httert, az alkalmazott kutatsi mdszert, legfontosabb eredmnyeit. A diplomamunka vdse: a jellt azokra a krdsekre vlaszol, amelyeket a diplomamunka brlja rsos brlatban tett fel; a bizottsg tagjai szintn feltehetnek krdseket. A diplomamunka tmjhoz kapcsold krdsek: a tmakr pontosabb meghatrozsa cljbl a szakzrvizsgra jelentkezQ hallgatnak a tmavezetQjvel egyetrtsben meg kell jellnie azokat a tmakrket (szakknyveket, forrsokat), amelyekbQl kszlni fog. A hallgatnak ezeket a brl tanrral jv kell hagyatnia. A szakzrvizsga rtkelse: A szakzrvizsga-bizottsg kln-kln rtkeli a vizsga hrom rszt tfok skln; a szakzrvizsga vgsQ jegye ezen rdemjegyek szmtani tlaga. A szakzrvizsgra bocsts felttele: A szakzrvizsgra bocsts felttele az albbi tanegysglista teljestse; az intzmnytQl klcsnvett javak visszaszolgltatsrl szl igazols. Az oklevl minQstse: Az oklevl minQstst a diplomamunkra kapott s a szakzrvizsgn megszerzett rdemjegyek szmtani tlaga adja, egsz szmra kerektve. SzakfelelQs oktat: Dr. Scholz Lszl tanszkvezetQ egyetemi tanr Tanegysglista Kd BMA-Tanegysg neveFlv min. max.rtkels formjaKt. vl.raszmKreditElQfelttelMintatanterv flveMeghirdetsrt felelQs tanszkI. Alapoz ismeretek: 6 kredit SPAD-111Az irodalmi szveg elemzsnek mdszertana1-2Kk3031Spanyol TanszkSPAD-121Modern nyelvszeti modellek1-2Kk3032Spanyol Tanszksszesen:606II. Szakmai trzsanyag: 24 kredit SPAD-131ltalnos nyelvfejleszts 1.1Gk3021Spanyol TanszkSPAD-132ltalnos nyelvfejleszts 2.2Gk3022Spanyol TanszkSPAD14-136Szvegtipolgia, szvegalkotsi technikk 2-4Gk3022Spanyol TanszkSPAD14-151Normatv nyelvtan 1Gk45*41Spanyol TanszkSPAD14-152Spanyol lexikolgia s lexikogrfia 2-4Kk45*31Spanyol TanszkSPAD-161A spanyol nyelvq irodalmak klasszikusai1-3Kk45*32Spanyol TanszkSPAD14-101Kultra s gondolkods 1-3Gk45*33Spanyol TanszkSPAD-163Irodalom s trsmqvszetek4Gk3024Spanyol TanszkSPAD14-102SzerkesztQi ismeretek, stilisztika 3Gk3033Spanyol Tanszksszesen:33024*Az raszm 15 ra konzultcit tartalmaz III. Differencilt szakmai anyag: 60 kredit III/A Spanyol irodalom s fordts slypont specializci SPAD13-2 $(Pj . * < > L վՌuj_TLALAhx.hOJQJhesOJQJhx.h|OJQJhx.h"0OJQJhx.h~OJQJhx.h6OJQJhx.hOJQJhx.h5OJQJaJh@hm+]OJQJaJhjwhm+]OJQJaJhm+]OJQJaJhOJQJaJhx.hxbOJQJaJhx.hOJQJaJhm+]hCJ$OJQJaJ$hm+]h1CJ$OJQJaJ$(Pj . \ * $ > gdAKhgdAK gdAK xgdAK gdm+] gdm+] gdAKxgdAK -DM gdAK 8<Jbd,.l̫titt\ODhx.h"0OJQJhx.h\HOJQJaJhx.h"0OJQJ^Jhx.hqOJQJhx.h\HOJQJhx.hfkOJQJhx.hBOJQJhx.hOJQJhx.h|OJQJhx.h/yOJQJh|5CJ\aJhH5CJ\aJhZxhZx5CJ\aJh>)5OJQJhoOJQJhx.hOJQJhx.hDOJQJ> 8d. &jxgdYgdpgdkUgdkUgdgFgdgFgd"0gdAKgdAKgdAK$a$gdZxX-DM gd>)5ln (%&);=jxƻҰҥһrh[h[KhRIhkU6>*OJQJ^JhhkUOJQJ^JhkUOJQJ^J)hx.h$B*NHOJQJ^JaJph%hx.h$B*OJQJ^JaJphhx.hoROJQJhx.hGnOJQJhx.hY OJQJhx.hgFOJQJhx.hGnOJQJ]hx.h\HOJQJhx.hOJQJhx.h"0OJQJhx.h"0NHOJQJxd6P67AVYu±±mXCXCXCX(hHh?f5B*CJOJQJaJph(hHhp5B*CJOJQJaJph#hHhp6>*B*OJQJph#hHhiG6>*B*OJQJphhHhB*OJQJph!hHhB*OJQJaJph!hHhpB*OJQJaJphhHhpB*OJQJph$hHhY6B*OJQJaJph!hHhYB*OJQJaJphhx.hpOJQJd2j6AVu9:!!6"#$'')R)|**+gdp & F gdiG & F gdp & FgdY$gdpgdpgdpgdpgdY9:H!!!!:"R"""""###.$:$$$$$''ǴǔtteteTeTeEehHhB*OJQJph!hHhB*OJQJaJphhHhiGB*OJQJph!hHh?fB*OJQJaJphhHh?fB*OJQJphhHhpB*OJQJph!hHhYB*OJQJaJph$hHhY6B*OJQJaJphhHhYB*OJQJph(hHhp5B*CJOJQJaJph(hHhj"}5B*CJOJQJaJph''''''(())))R)V)^)|****++++++++ᲡᲡpaK+hHh0}A5:B*CJOJQJaJphhHhB*OJQJphhHhB*OJQJphhHh3^^B*OJQJph$hHhpB*OJQJ\^Jph!hHhYB*OJQJaJph!hHhpB*OJQJaJphhHhB*OJQJphhHhmB*OJQJphhHhpB*OJQJphhHh- B*OJQJph++D,F,f,h,p,z,,,,,,--*-R----gdFf) $$Ifa$gdoX2$qq$If]q^qa$gd& $$Ifa$gd& $a$gdJgdr$a$gdrgdAK+, ,B,D,F,H,f,h,,,,,,,,,,,,,,,,----*-,-N-P-R-T-j-l--xjxjxxxxxxjx\hx.h`w5CJOJQJhx.hxb5CJOJQJhx.hS5CJOJQJhx.h 5CJOJQJhx.h%5CJOJQJhx.hJ5OJQJhx.hOJQJhYOJQJhx.hpOJQJ"hx.hr5:CJOJQJaJhx.h0}A5CJOJQJaJ"hx.h0}A5:CJOJQJaJ$--------------.ð{jYH7&!hHhxB*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJph!hHhs"B*CJOJQJph!hHhxbB*CJOJQJph!hHh"0B*CJOJQJphhHhB*OJQJph%hHh B*OJQJ^JaJph%hHh|B*OJQJ^JaJph%hHh B*OJQJ^JaJphhHhBgB*OJQJphhHh B*OJQJphhx.hk5CJOJQJaJhoX2hxb5CJOJQJ--. .".$.'.).*.,.<.=.F.b.f.h.j.m.o.p.r...FfFf $$Ifa$gd& $$Ifa$gdt $$Ifa$gd $Ifgd3^^..... .!.".#.$.&.'.(.*.+.,.;.<.=.E.F.M.N.a.b.c.d.e.f.}l[ݰJ!hHhx.B*CJOJQJph!hHhs"B*CJOJQJph!hHhkB*CJOJQJph!hHh%[B*CJOJQJph!hHhvPB*CJOJQJph!hHh1cB*CJOJQJph!hHhxB*CJOJQJphhtB*CJOJQJphh B*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJphf.g.h.i.j.l.m.n.p.q.r...........ݻݪݙ݈uj[L=[jh<h|OJQJ^JaJh<hOJQJ^JaJhx.h OJQJ^JaJhx.h OJQJ$hHh 5B*CJOJQJph!hHhkB*CJOJQJph!hHhrB*CJOJQJph!hHh%[B*CJOJQJph!hHhvPB*CJOJQJph!hHh1cB*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJph!hHhxB*CJOJQJph....... $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& $$Ifa$gd .....6/&& $Ifgd3^^gdkd1 $$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajT.....................///"/#/$/%/&/'/(/)/+/,/-///0/1/@/A/B/F/thx.ha4CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h%[CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJhSw1CJOJQJhx.hxCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hs"CJOJQJ)........../#/%/'/)/,/.///1/A/B/M/x/ $$Ifa$gd)AT $Ifgd)ATFf $$Ifa$gdzQFfg $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& F/H/L/M/_/y/{///////////////////////Żܮ}p}c}Y}}L}h hCJOJQJh/CJOJQJhjh1cCJOJQJhjhxCJOJQJhjh%CJOJQJh h%CJOJQJhx.h%CJOJQJhtCJOJQJhx.hxCJOJQJh $ CJOJQJhx.hs"CJOJQJhYCJOJQJhx.hYCJOJQJhx.ha4CJOJQJh5CJOJQJx/|/~//////////////////// 0FfN $$Ifa$gd& $IfgdY $Ifgd3^^Ff $Ifgd)AT $$Ifa$gd)AT///////// 0000000000"0$0&0(0,0.000N0P0R0^0b0d0x0̸旍sf\R\̸sh/CJOJQJhtCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hxCJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhYCJOJQJhx.hYCJOJQJh $ CJOJQJh5CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hrCJOJQJ 00000&0*0,000P0R0d000000000001<1Ff $$Ifa$gdtFf $$Ifa$gd& $$Ifa$gd $Ifgd3^^x000000000000000000000000111 1 1Ȼܮܚ܍܀sis_Uh\BCJOJQJhk#CJOJQJh5CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.hrCJOJQJhYCJOJQJh/CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hxCJOJQJhtCJOJQJ 11<1>1B1D1F1H1J1L1N1R1T1V1X1\1^1`1~1111111111111111ܵܫܫܔ܇zmcܵVhx.hvPCJOJQJh $ CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h%[CJOJQJh/CJOJQJhtCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.h%CJOJQJhCJOJQJhx.hCJOJQJ!<1>1F1J1N1V1Z1\1`111111111111222d2Ff# $$Ifa$gd +Ff5 $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& $$Ifa$gdt11111222222222d2f2h2j2l2n2p2r2v2x2z2~22222µsfYLfhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hCJOJQJhx.h%CJOJQJhYCJOJQJhx.hYCJOJQJh\BCJOJQJhk#CJOJQJh5CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h%[CJOJQJhx.h%CJOJQJhtCJOJQJd2f2j2n2r2x2|2~2222222222 $IfgdJr $$Ifa$gdJr $$Ifa$gdJrFf& $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& $$Ifa$gdt222222 3"3,3f3h3j3z3333333໦xi]T]H;1h?{kCJOJQJhx.hs"CJOJQJhdk h)|5OJQJh}5OJQJhHh)|5OJQJhx.h|OJQJ^JaJh<OJQJ^JaJhx.h OJQJ^JaJhx.h OJQJh/OJQJ(hoh/:B*CJOJQJaJph"h/:B*CJOJQJaJph$hHhL$~5B*CJOJQJph$hHhD5B*CJOJQJphhx.hkCJOJQJ22"3z36,%gd $a$gd/kd($$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajTz33r:rBrFrJrPrTrVrZrzr|rrrrrrss ss.s $$Ifa$gd +Ff.+ $$Ifa$gd& $$Ifa$gd $Ifgd3^^ $xa$gd\11A spanyol nyelv trtnete2-4Kk3032Spanyol TanszkSPAD-213Spanyol-magyar kontrasztv nyelvszeti krdsek2-4Kk3034Spanyol TanszkSPAD14-241Fordtsi gyakorlatok 1.3Gk45*33Spanyol TanszkSPAD14-242Fordtsi gyakorlatok 2.4Gk3024Spanyol TanszkSPAD14-244Fordtsi gyakorlatok 3. 1-4Gk45*34Spanyol TanszkSPAD14-112Fordtselmletek s mqfordtskritika1-3Kk3031Spanyol TanszkSPAD14-113KtelezQen vlaszthat szakszeminrium 2-4Gk3032Spanyol TanszkSPAD-291Spanyol kzpkori irodalom s mqvelQdstrtnet1-3Kk45*41Spanyol TanszkSPAD14-292Spanyol aranykori irodalom 1-3Kk45*51Spanyol TanszkSPAD14-114KtelezQen vlaszthat szakszeminrium 2Gk3042Spanyol TanszkSPAD14-224XVIII-XIX. szzadi spanyol irodalom2-4Kk3032Spanyol TanszkSPAD-225A szzadfordul spanyol irodalma1-3Kk3033Spanyol TanszkSPAD14-115KtelezQen vlaszthat szakszeminrium 2-4Gk45*44Spanyol TanszkSPAD13-281A spanyol-amerikai jprza1-3Kk45*33Spanyol TanszkSPAD-295A polgrhbor utni spanyol irodalom1-3Gk45*53Spanyol TanszkSPAD14-296Kortrs spanyol nyelvq kultra 2-4Gk45*34Spanyol TanszkSPAD14-116KtelezQen vlaszthat szakszeminrium1-4Gk3034Spanyol TanszkSPAD-250Diplomamunka szeminrium3-4Gk3033Spanyol Tanszksszesen:66060*Az raszm 15 ra konzultcit tartalmaz III/B Spanyol-amerikai irodalom s fordts slypont specializci SPAD13-211A spanyol nyelv trtnete2-4Kk3032Spanyol TanszkSPAD-213Spanyol-magyar kontrasztv nyelvszeti krdsek2-4Kk3034Spanyol TanszkSPAD14-241Fordtsi gyakorlatok 1.3Gk45*33Spanyol TanszkSPAD14-242Fordtsi gyakorlatok 2. 4Gk3024Spanyol TanszkSPAD14-244Fordtsi gyakorlatok 3. 1-4Gk45*34Spanyol TanszkSPAD14-112Fordtselmletek s mqfordtskritika1-3Kk3031Spanyol TanszkSPAD14-113KtelezQen vlaszthat szakszeminrium 2-4Gk3032Spanyol TanszkSPAD-282A Kolumbusz elQtti Amerika valamint a gyarmati kor kultrja s irodalma1-3Kk45*51Spanyol TanszkSPAD14-292Spanyol aranykori irodalom 1-3Kk45*51Spanyol TanszkSPAD-224 XVIII-XIX. szzadi spanyol-amerikai irodalom2-4Kk3032Spanyol TanszkSPAD14-285KtelezQen vlaszthat szakszeminrium 1-3Gk3033Spanyol TanszkSPAD13-281A spanyol-amerikai jprza1-3Kk45*33Spanyol TanszkSPAD-234Spanyol-amerikai kltszet a XX. szzadban3Gk3033Spanyol TanszkSPAD14-286A spanyol-amerikai irodalom legjabb irnyzatai3Kk45*53Spanyol TanszkSPAD14-287KtelezQen vlaszthat szakszeminrium 1-4Gk45*44Spanyol TanszkSPAD14-296Kortrs spanyol nyelvq kultra 2-4Gk3034Spanyol TanszkSPAD14-116KtelezQen vlaszthat szakszeminrium4Gk45*34Spanyol TanszkSPAD-250Diplomamunka- szeminrium3Gk3033Spanyol Tanszksszesen:66060*Az raszm 15 ra konzultcit tartalmaz III/C Spanyol nyelvszet s fordts slypont specializci SPAD13-211A spanyol nyelv trtnete2-4Kk3032Spanyol TanszkSPAD-213Spanyol-magyar kontrasztv nyelvszeti krdsek2-4Kk3034Spanyol TanszkSPAD14-241Fordtsi gyakorlatok 1.1-3Gk45*31Spanyol TanszkSPAD14-242Fordtsi gyakorlatok 2.2-4Gk3022Spanyol TanszkSPAD14-244Fordtsi gyakorlatok 3.1-4Gk45*34Spanyol TanszkSPAD14-201Pszicholingvisztika 1-3Kk3032Spanyol TanszkSPAD14-117KtelezQen vlaszthat szakszeminrium2-4Gk3032Spanyol TanszkSPAD14-202Az jlatin nyelvek tipolgija1-3Kk45*31Spanyol TanszkSPAD14-292Spanyol aranykori irodalom 1-3Kk45*51Spanyol TanszkSPAD14-203Spanyol fonetika s fonolgia2Gk3042Spanyol TanszkSPAD14-204Spanyol dialektolgia1-3Kk3033Spanyol TanszkSPAD13-281A spanyol-amerikai jprza1-3Kk45*33Spanyol TanszkSPAD14-205Spanyol mondat- s szvegtan1-3Kk3043Spanyol TanszkSPAD14-206Frazeolgia 1-3Gk45*53Spanyol TanszkSPAD14-118KtelezQen vlaszthat szakszeminrium1-4Gk45*44Spanyol TanszkSPAD14-296Kortrs spanyol nyelvq kultra 1-4Gk45*34Spanyol TanszkSPAD14-119KtelezQen vlaszthat szakszeminrium1-4Gk3034Spanyol TanszkSPAD-250Diplomamunka- szeminrium3Gk3033Spanyol Tanszksszesen:66060*Az raszm 15 ra konzultcit tartalmaz IV. Szabadon vlaszthat tantrgyak: 10 kredit A szabadon vlaszthat 10 kredit a Karon BMVD- kddal meghirdetett, illetve a meghirdetQ tanszkkel egyeztetve brmely ms MA kurzussal teljesthetQ. V. Diplomamunka, szakzrvizsga: 20 kredit SPAD-901Diplomamunka4Dk0204THSPAD-902Szakzrvizsga4Zk004THsszesen:020   PAGE 5 34rrr8r:rr@rBrDrFrHrJrNrPrRrVrXrZrxr|rrrrrrrrrrrrsss s ss,s0s8sö{q{h>CJOJQJhx.hrCJOJQJh<CJOJQJh?{kCJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.hCJOJQJhx.h CJOJQJUhx.hs"CJOJQJ*.s0sFsxs|ssssssssssttt ttttttTtFf5Ff1 $$Ifa$gd& $Ifgd0 $Ifgd3^^Ff{.8sCJOJQJhx.h1cCJOJQJh0CJOJQJhx.h CJOJQJhoCJOJQJhX4XCJOJQJhx.hCJOJQJhx.hoCJOJQJh?`PCJOJQJhx.hs"CJOJQJh5CJOJQJ* t ttttttt:t>tFtJtNtPtRtTtzt~tttttttttttttttttttttt󸮸󐆐ylbܮh>CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hCJOJQJhX4XCJOJQJhoCJOJQJhk#CJOJQJh?`PCJOJQJh5CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJh0CJOJQJh?{kCJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h CJOJQJ&Tttttttttttttt0u8uu@uDuFuHuLuNuPunuruzu|u~uuuuuuuuuuuŻŮšŗōŀsis_Rhx.h%CJOJQJh CJOJQJh5CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJh>CJOJQJh?{kCJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhQq@CJOJQJhx.h CJOJQJhoCJOJQJhx.hCJOJQJhx.hoCJOJQJhk#CJOJQJ uuuuuuuuuuuvv.vvvvvvvvv $$Ifa$gd0 $$Ifa$gd $$Ifa$gd +Ff> $$Ifa$gdo $$Ifa$gd& $Ifgd3^^uuuuuuuuuuvv(v,v.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvsi_iRhx.h<~CJOJQJh>CJOJQJh0CJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.hCJOJQJh?`PCJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhoCJOJQJh?{kCJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h CJOJQJ vvvv w(w,w0w8wwBwbwdwzwwwwwwwwwwxFfE $$Ifa$gd& $$Ifa$gd FfIB $Ifgd3^^vvvvvvvw w"w$w&w(w*w,w.w0w4w6w8w:w>w@wBw`wdwlwpwrwŸ󮤗vl_RHh5CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJh{CJOJQJh>CJOJQJh0CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.hCJOJQJhx.h{CJOJQJh?`PCJOJQJhvCJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.h CJOJQJrwxwzwwwwwwwwwwwwwwwxxxxxx&x(xdxfxhxjxҸҫҞҔ҇zmcmҸŸVIh h CJOJQJh hY[CJOJQJh5CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJh0CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.h CJOJQJh{CJOJQJhx.h{CJOJQJhk#CJOJQJxxxfxnxrxvx|xxxxxxxxyy yyyyyyFyJyLy掄wj`h5CJOJQJhx.h<~CJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJh h<~CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hCJOJQJhx.h CJOJQJh hY[CJOJQJ%yTyyyyyyyyyyyyy4zCJOJQJh0CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJhCJOJQJhx.hCJOJQJh"<CJOJQJhx.h"<CJOJQJhk#CJOJQJ8z:z@zBzDzHzJzLzNzRzTzVztzxzzzzzzzzzzzzzzzz{{"{&{*{.{0{^{l{n{p{r{t{攊vihx.hQq@CJOJQJh5CJOJQJhQq@CJOJQJh?`PCJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJh a#CJOJQJh>CJOJQJh0CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hCJOJQJhx.h%CJOJQJ)vzxzzzzzzzzzz{{0{p{x{|{{{{{{{{Ff\ $IfgdQq@FfdY $$Ifa$gd& $$Ifa$gd + $Ifgd3^^FfVt{v{x{z{|{~{{{{{{{{{{{{{{{{|||$|&|(|,|4|6|¸}sfYLhx.hoYCJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.hQq@CJOJQJh5xCJOJQJh5CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJhQq@CJOJQJh>CJOJQJh0CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h#CJOJQJhx.hCJOJQJhx.h%CJOJQJ{{| |$|(|.|2|4|8|X|Z|l|||||||||||FfKcFf_ $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& $$Ifa$gdQq@ $Ifgd5x6|8|V|Z|j|l|||||||||||||| }ĶĥĆudS@$hHh%a5B*CJOJQJph!hHhrB*CJOJQJph!hHhoYB*CJOJQJph!hHhvPB*CJOJQJph!hHh1cB*CJOJQJphh0B*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJphhDB*CJOJQJph!hHh#B*CJOJQJph!hHhs"B*CJOJQJphhx.hrCJOJQJhx.h#CJOJQJ|||}}}} $IfgdJr $$Ifa$gdJr $$Ifa$gdJr} }^}}6,%gdL $a$gdLkdte$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajT } }\}^}}}}}}}0~2~4~<~>~@~D~F~H~L~N~P~n~r~~~νwj]SFhx.hrCJOJQJh>CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.h)CJOJQJh a#CJOJQJhx.hs"CJOJQJh>:B*OJQJph hHh):B*OJQJphhLhLOJQJ(hohL:B*CJOJQJaJph"hL:B*CJOJQJaJph}}0~8~<~@~F~J~L~P~p~r~~~~~~~~$ $$Ifa$gd +Ffg $$Ifa$gd> $$Ifa$gd%E $$Ifa$gd $Ifgd%E~~~~~~"&.26:<bfhlnpvxz~髡vllblXh}rCJOJQJh>CJOJQJhaCJOJQJhCYCJOJQJhX4XCJOJQJhx.hCYCJOJQJh`CJOJQJh5CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJh>CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h)CJOJQJhnCJOJQJ"$&<nrvz 46FfqFfDn $$Ifa$gd}r $$Ifa$gd%E $IfgdCY $Ifgd%EFfj 26>BFHJLrv~Ȼylbȧh5xCJOJQJhx.hrCJOJQJh}rCJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhaCJOJQJhCYCJOJQJhX4XCJOJQJhx.h)CJOJQJhx.hCYCJOJQJh`CJOJQJhx.hs"CJOJQJh5CJOJQJh a#CJOJQJ&6L~€Āڀ(048>BDHhjFf+x $$Ifa$gdX4XFft $$Ifa$gd%E $$Ifa$gd + $Ifgd%EĀ̀΀ЀҀ؀ڀ&(*,.468<>@DFHfjrtvx~Żϱ󐆚yl_Żϱhx.h<~CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhX4XCJOJQJhx.hX4XCJOJQJh5xCJOJQJh5CJOJQJh a#CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhaCJOJQJhx.h)CJOJQJ#j΁Ё؁܁$‚Ƃ΂҂Ԃ؂ $$Ifa$gd $$Ifa$gdaFfx{ $$Ifa$gd $$Ifa$gd%E $Ifgd%E~΁Ёԁ܁ށ"Zj‚ĂƂʂ̂΂ЂԂւ؂ܸܫܞ܊܊܀v܊l܊_ܫܞhx.hoYCJOJQJh>CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhaCJOJQJh|CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJh a#CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h)CJOJQJhCJOJQJhx.hCJOJQJ%HPTX`dfj Ff $$Ifa$gd $$Ifa$gd%E $$Ifa$gd $$Ifa$gd + $Ifgd%EFf~ "FHJLTVX\^`bfhj ŻűŚŻņyl_UűŚh)CJOJQJhx.hdCJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJhCJOJQJh>CJOJQJhx.h1cCJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhaCJOJQJhx.h)CJOJQJhx.hCJOJQJh`CJOJQJhx.hs"CJOJQJhvCJOJQJ 8<DHJPR024@DFH濵vlblvXNh>CJOJQJhaCJOJQJh a#CJOJQJh|CJOJQJh CJOJQJh\CJOJQJhXwCJOJQJhCJOJQJhx.hCJOJQJh5xCJOJQJh5CJOJQJhx.h\CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJhx.h)CJOJQJhx.hvPCJOJQJ:<R„08<@Ff $$Ifa$gdJr $$Ifa$gd $$Ifa$gdJr $IfgdJrFf_ $Ifgd%E $$Ifa$gd%E@HLNRrt܅0 $$Ifa$gd $Ifgd1FfF $$Ifa$gdFf $IfgdJr $$Ifa$gdJrHJ܅ޅ"&,.0VhІ؆܆48<FJLNPTVz閌uukuhXwCJOJQJh CJOJQJhx.h CJOJQJh>CJOJQJhaCJOJQJhCXCJOJQJh1CJOJQJhx.h1CJOJQJh5xCJOJQJh5CJOJQJh|CJOJQJhCJOJQJhx.h\CJOJQJh a#CJOJQJ*ΆІ46>BFNRTXxzЇ؇܇ $Ifgd Ff $$Ifa$gd Ff $IfgdJr $$Ifa$gdCX $$Ifa$gdJṙ·Ї҇ԇ &(:drtĉƉܾܴܪܙsaLa(hohL:B*CJOJQJaJph"hL:B*CJOJQJaJph$hHh/yO5B*CJOJQJph$hHh\5B*CJOJQJph!hHh\B*CJOJQJphhCJOJQJh5xCJOJQJh5CJOJQJh CJOJQJhaCJOJQJhx.h\CJOJQJhx.h CJOJQJhLCJOJQJ܇(vz~ȈFfz $Ifgd Ff- $IfgdJr $$Ifa$gd $$Ifa$gdJr8:NV\^`b $$Ifa$gdJrFfǟ $IfgdJr $$Ifa$gdJr bdfh6* $$Ifa$gdJr $$Ifa$gdJrkd$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajThjlnp $IfgdJr $$Ifa$gdJrprƉȉB6,,%gd $a$gdLkd$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajTƉȉBJNBF\^‹ċƋʋ΋Ћڋ"$JNPRVZ\ln̸̮̮̮̤—̮̮̤̍—̮̮̤̍ƒhx*CJOJQJhaCJOJQJhx.h2*CJOJQJh:CJOJQJh2*CJOJQJhKCJOJQJh CJOJQJhx.h CJOJQJ hHh :B*OJQJphh :B*OJQJphh OJQJ3BX̊Ί@HLPVZ\`Ff $$Ifa$gd#x\Ff> $$Ifa$gd2* $$Ifa$gd#x\ $Ifgd#x\ʋҋ֋ڋ $V^bflprv $$Ifa$gd#x\FfIFf $Ifgd#x\ $$Ifa$gd#x\ $Ifgd2*ތ$8:bdhz| "&(L`d 026BHJLvƏȏʏ̏Ώڏ܏˾߾haCJOJQJhvCJOJQJhx.h2*CJOJQJh[-CJOJQJhx*CJOJQJh CJOJQJhx.h CJOJQJh2*CJOJQJC"$:dlptz~ Ff $$Ifa$gd2*Ff $Ifgd#x\ $$Ifa$gd#x\ $&*JLbŽ2: $$Ifa$gd#x\Ff $$Ifa$gd2*FfT $Ifgd#x\ $$Ifa$gd2* $$Ifa$gd#x\:>BJNPTtvȏ̏ЏԏڏޏHPTFf_ $$Ifa$gd#x\Ff $Ifgd#x\ $$Ifa$gd2* $$Ifa$gd#x\܏FHL֐ڐ.0hjprt‘ڑܑޑ .246ȒВԒܒޒշՠhx.hKCJOJQJh[-CJOJQJh:CJOJQJhKCJOJQJhaCJOJQJh CJOJQJh2*CJOJQJhx*CJOJQJhx.h CJOJQJ?TX^bdh֐ސ0jrvzFf $$Ifa$gd#x\Ff $Ifgd#x\ $$Ifa$gd#x\‘ܑ 6 $Ifgdx*FfFfj $Ifgd#x\ $$Ifa$gd#x\ƒȒޒ&*.6:<@`bxƓΓғ֓ܓFfFfu $$Ifa$gd#x\ $IfgdKFf $Ifgd#x\".468jnptvxƓʓ̓֓ړܓޓĔƔ"ߪt_WLhx.h OJQJh OJQJ(hoh :B*CJOJQJaJph"h :B*CJOJQJaJph$hHh 5B*CJOJQJph!hHh B*CJOJQJphhaCJOJQJhx.hKCJOJQJh[-CJOJQJhx*CJOJQJh:CJOJQJhKCJOJQJh CJOJQJhx.h CJOJQJNRVZ`dfj $$Ifa$gd#x\Ff' $$Ifa$gd#x\ $Ifgd#x\3' $$Ifa$gd#x\kdV$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajyt#x\T” $Ifgd#x\ $$Ifa$gd#x\”Ĕ3) $a$gdL $a$gd kdn$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajyt#x\T"dhx $>@BFJPZνΪyhyhyWyF5!hHhkB*CJOJQJph!hHh"0B*CJOJQJph!hHhoX2B*CJOJQJph!hHh:HB*CJOJQJph!hHh<~B*CJOJQJphhHhl0B*OJQJph!hHh +B*OJQJ^Jph%hHhl0B*OJQJ^JaJph hp85:CJOJQJ^JaJ&hhp85:CJOJQJ^JaJhx.hBgOJQJ^JaJhx.h OJQJ^JaJx &*.26<>BHJ\z~Ff $$Ifa$gdoX2 $$Ifa$gd& $$G$Ifa$gd& $G$Ifgd& $Ifgd3^^$a$gdp8gd/yOZ\fz|~—ėƗʗ̗Зҗ֗ؗܗoh`\`\`\`\XKjhkvh?{kCJUh?{kh'jh'U h3^^h3^^(hHh:H5B*CJOJQJaJph(hHh <#5B*CJOJQJaJph!hHhkB*CJOJQJph!hHhoX2B*CJOJQJph!hHhzQB*CJOJQJph!hHh#B*CJOJQJph!hHh:HB*CJOJQJph!hHh`wB*CJOJQJph $Ifgd3^^ $$G$Ifa$gd& $$G$Ifa$gd& Ffg $$Ifa$gdoX2 $$Ifa$gd& —ėȗʗΗ61///gd3^^kd$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajTΗЗԗ֗ڗܗޗgd3^^ $ p#a$gdkv p#gdkv h3^^h3^^h'h?{kh_ bCJmHnHujhkvh?{kCJUhkvh?{kCJ6&P 1h:p'. A!"#$% '$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%)v , 55 55 575 5 ajT&kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT0$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 / ajT'kdQ$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajTZ$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 / / / / ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdC $$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd*$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdw$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd^"$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd%$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd *$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdW-$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd0$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd3$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd>7$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd:$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd=$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd%A$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdrD$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdG$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd K$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdYN$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdQ$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdT$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd@X$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd[$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd^$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd'b$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdf$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdi$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd m$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdmp$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kds$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdw$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdTz$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd}$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd;$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdՊ$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd"$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdo$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd $$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdV$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kdm$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kdƪ$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kdx$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kdѴ$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kd*$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kdܾ$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kd5$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kd@$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kdK$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt#x\T-kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt#x\T$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajyt#x\T$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajyt#x\TZ$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 / / / / ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajTZ$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 / / / / ajT'kd $$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHZ`Z qNorml$5$7$8$9DH$a$CJOJQJ_HmHsHtHV@V /yCmsor 1$$@&a$5:CJ KH \^JaJ R@R g#Cmsor 2$x@&5:CJ\]^JaJL@L g#Cmsor 3$x<@&5CJ\^JaJdd Cmsor 4($$ & F*$5$7$8$9D@&H$a$5OJQJ\tHLL Cmsor 5 <@&56CJ\]aJdd Cmsor 6($$ & F*$5$7$8$9D@&H$a$6OJQJ]tHVV BCmsor 7dh<1$5$7$8$@& CJOJQJ`` Cmsor 8#$<5$7$8$9D@&H$a$6OJQJ]aJp p Cmsor 9- $ & F<*$5$7$8$9D@&H$a$CJOJQJ^JaJtHFA F Bekezds alapbetqtpusaXi@X Norml tblzat4 l4a ,k , Nem lista FOF g#Fels$ & F <^`4@4 'lQfej p#4 @4 'lQlb p#h"h Caption&$ $xx*$5$7$8$9DH$a$6CJOJQJ]^JtHVV TJ 9#$*$5$7$8$9DH$^a$OJQJaJtHfBf Lbjegyzetszveg$*$5$7$8$9DH$a$CJOJQJtHhRh Buborkszveg$*$5$7$8$9DH$a$CJOJQJ^JaJtH6b6 Fels2^`H/qH :9 e-mailstlus17OJQJ^Jo(phF& F AKLbjegyzet-hivatkozsH*ff Fels4-104 & F 5$7$8$9DH$^`^JaJ 3^^Rcsos tblzat7:V0$5$7$8$9DH$a$4O!4 Cmsor 2a$a$H H\B0VltozatCJOJQJ_HmHsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!rrPtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[xw;jf7q7P?%PE_N&IA!>Ǽ3|^/mo[ov[fDNc@M.͐,a'4Y_wp >*D8i&X\,Wxҕ=6^ۄ Z N+lR~auԩՍj9 !bM@-U8kp0vbp!H#m|&HyȝC ^+Iki!4A*k,Gug,Jn#KtZ妇|1ikBԥ0 bW¦l|Vn[u~3j ȦyK$rz^L-V 5-nhxL|UviE>fO(8D#6{¯S ܣioWnsΊ|{epv4Y%W:.t0O%Jݍqg7Ŕ9RN)z?@Gk\׶Dž8t4~_`zd kH*L69mYhHE]hK&N`V.˒eLFԕU{DvEꦛdmU(CNޜR콶3a3/TU-!޲!ljUJ[A++WT[Xs/7s b1p߃1i7!߃ފ O* lx'+-.f..F//x0 11238s ttuvrwjxLy8zt{6| }~~ HƉ܏"Z!"$%'(+-/1246LNOQSUVXZ[]_bdfhjlmprx{> +-...x/ 0<1d22z3.sTtuvx*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName x- ProductIDScholz Lszl tanszkvezetQXZ)"*,2 $%2*3*5*6*8*9*;*<*>*?*A*K*M*P*t{| & 3*5*6*8*9*;*<*>*?*M*P*j?tBmWXhi}~<=MNh 56`"# xyLMZ[vw89HI ! N y z !?!@!A!L!M!h!i!!!!!!!!!!!!8"9"E"F"d"e"5#r###$$ ( ( ))2*3*4*5*6*7*8*9*;*<*>*?*M*P* RRWWhh$$}} 33OO<<MM 55"" 22MMxx..LLZZvv 88HH y y @!@!L!L!h!h!!!!!!!!!!!!!8"8":":"E"E"d"d"|"|"6$8$|$~$$$)%)%.%.%%%>&?&&&''@'B'h'h'k'k'( (6(7(2*3*3*5*6*6*8*9*;*<*>*?*M*P* t=" 8 Ri 9Аv}=B;AeRtJ־SLEL8CoVDe&4.y!L*[{a&^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`OJQJo(hH ^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hHw w ^w `OJQJo(hHGG^G`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHhL^`LOJPJQJ^Jo(hH h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. Th^T`OJQJo( ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.hh^h`OJPJQJ^Jo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. 8 ;AI 8CopH SL9RtJ&4.ya}=*[{ PSިT)#0؟PA T)#0Ua؟%Outline%$< |h|h|h|hD1D|hẕI6?ẕ @I6?fTI6?Iphgd_6y)mhD| $ :T QZ a dk i aT `s"i*<Pr =H/%a*:ABqM!Q! <# a#k#<&'2*x*"+6l+j,o\./0750A0l0@1Sw1. 2I2oX2&t234>)5-5\7=X8]8p8:9D9H:i:j;"<+A< =/P=g=g?U@Qq@~@0}A#Ba,BC!D EgF+ GJGUGiG:H\H&sI~IAK3MN{NOSO/yOP?`PvP\Q4 R=RhRoRvRT)ATfTXUkUtUWW[WX4XqYY[#x\m+]WE]L^5[^3^^&`h`U;a_ b$pb1c?fBg*hjh j7Pkfk?{kzlCmGnr}rA0rJr~rQ@sEses|rst;tWyuh#wXw5xZxlx/yRy}y||a!|j"}~L$~<~@~>-/3g#>mKo "0CYL1>\B3- a4&?)DJ`cKty6D,`z%\p{zQy3\["HsYd x.a>>^xbajZ_ppqD' +SFLc{qL\Tr7 CX`GS%ECXww,SoVrxv& b'Y 5oYaY&_MpRX[-B!K)| ,{o#nU|1E%I!W.[ Hck`w$c!&%YnqY%[<<hy/W\/Q`9ol}T|.H2}_Y ^CxEpkv3*5*@! Q QQQQQQQQO* (@8@H@&(,\@02rUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialkTimesNewRomanPSMTTimes New RomanUTimesNewRomanPS-BoldMT9Garamond5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1'G'G2&W$NW$Na24** 3qHP 92! xxANGLISZTIKA ALAPSZAKforzsuGabi@     Oh+'0T   (4<DLANGLISZTIKA ALAPSZAKforzsuNormalGabi2Microsoft Office Word@F#@9:@ʥ.@ʥ.W$՜.+,0 hp| N* ANGLISZTIKA ALAPSZAK Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012346789:;<>?@ABCDIRoot Entry FEg.KData 1Table\WordDocument8SummaryInformation(5DocumentSummaryInformation8=CompObj F3Microsoft Office Word 97-2003 formtum dokumentum MSWordDocWord.Document.89q