ࡱ> +bjbjWW5|==e ^H^HUUUUUUUU8U4$VDU ihWhW~W~W~WXXXhhjhjhjhjhjhjh$mGph9UXXXXXhUU~W~W(hZZZXU~WU~WhhZXhhZZg@g~WJ6ULYRPgJThh0 igZqYZq$gqUg`XXZXXXXXhhZXXX iXXXXqXXXXXXXXX^H jT: Spanyol diszciplinris s tanri minor 2011-tQl minorra felvett hallgatknak A minorokat elsQdlegesen az ELTE BTK hallgatinak hirdetjk meg, az elQrt bemeneti kvetelmnyek figyelembevtelvel. A fennmarad oktati kapacits fggvnyben, intzmnyi dnts alapjn nylik lehetQsg az ELTE trskarainak hallgatinak. Ms intzmnyek vendghallgatinak a minorok felvtele a szakgazda hozzjrulsval lehetsges. Jelek, rvidtsek: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = ktelezQ tanegysg kv = ktelezQen vlaszthat tanegysg v = vlaszthat tanegysg Az elQfelttelek jeleinek magyarzata: Kdszm zrjel nlkl: erQs elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelt megelQzQ flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm zrjelben: gyenge elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelvel azonos flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm egyenlQsgjellel: a megadott kurzus prhuzamos felvtelt javasoljuk. * : Az alapoz kpzs trgyainak elvgzse utn vehetQ fel a trgy. Spanyol diszciplinris s tanri minor A minor felelQse: dr. Scholz Lszl egyetemi tanr (Spanyol Nyelv s Irodalom Tanszk) A minorba val belps felttele: egyetemi felvtel, megfelelQ nyelvi elQkpzettsg, amelyrQl a minor szak szintfelmrs keretben a szemeszter kezdetn gyQzQdik meg A minorra felvehetQ hallgatk ltszma: 20 fQ Nem BA-kpzsben rszt vevQ s a Romanisztika alapszak spanyol szakirnyos hallgati NEM vehetik fel. A minor msodik tanrszakra is felkszt. KdT\dfhnj n &*~,nvIJĦĦxfUHhk6CJOJQJaJ hk6CJOJQJ]^JaJ"hk5B*CJOJQJaJph"hk6B*CJOJQJaJphhk5CJOJQJaJhk5:CJ OJQJaJ hkCJOJQJaJ"h#hs5CJ OJQJ\aJ hkOJQJhk5CJ OJQJaJ h"5CJ OJQJaJ hk5OJQJ\hk5CJOJQJ\aJ h$ $$Ifa$gd" $$a$ hjlnj l n }}u}}}}ppnn$a$$a$gds ${kd$$IfF> t 0644 l` ap  D (*~,z xx` xx`x` $ & Fh^ha$$ & Fa$$a$ ?^`?vxz b z | ~ Z!\!r!t!!!!!"⸶ttŅdUFh hkCJOJQJaJh hVCJOJQJaJhkCJOJPJQJ^JaJ! *hkCJOJPJQJ^JaJhk6CJOJQJaJ"hk5B*CJOJQJaJph"hk5B*CJOJQJaJphUhk5CJOJQJaJhkCJOJQJaJ hk56@CJOJQJaJhk@CJOJQJaJhk6@CJOJQJaJ 2 D T b z $qq$If]q^qa$ $$Ifa$ x` anegysgflvrtkelskt.vl.raszmkreditelQfelttel Nyelvfejleszts: 27 kreditSPA-111Spanyol nyelvfejleszts 1.1Gk302SPA-112Spanyol nyelvfejleszts 2.1Gk302SPA-113Spanyol nyelvfejleszts 3.2Gk302SPA-114Spanyol nyelvfejleszts 4.2Gk302SPA-115Spanyol nyelvfejleszts 5.2Gk302SPA11-100Esszrs2Gk302SPA-121Spanyol nyelvtani gyakorlat 1.1Gk303SPA-001*Nyelvi alapvizsga spanyol nyelvbQl2Vk02(SPA-111 121)SPA-261Spanyol nyelvfejleszts 6.3Gk302*SPA-262Spanyol nyelvfejleszts 7.3Gk302*SPA-263Spanyol nyelvfejleszts 8.4Gk302SPA-261, -262SPA-264Spanyol nyelvfejleszts 9.5Gk302SPA-263SPA-265Spanyol nyelvfejleszts 10.6Gk302SPA-264Spanyol nyelvszet: 9 kreditSPA-201Spanyol hangtani gyakorlat3Gk303*SPA-220Spanyol morfoszintaxis3 5Kk303*SPA-230A mai spanyol nyelv4 6Kk303*Spanyol irodalom: 8 kreditSPA-303A spanyol irodalom trtnete 1. 3 6Kk304SPA-334A spanyol-amerikai irodalom trtnete 1.3 6Gk304Orszgismeret: 6 kreditSPA-141Spanyolorszg mqvelQdstrtnete1 6Kk303SPA-161Spanyol-Amerika mqvelQdstrtnete 2 6Kk303Nyelvi vizsga: 0 kreditSPA-903Nyelvi vizsga6Vk00(() sszesen: 57050   PAGE 3 z | ~ ;1( $$Ifa$ `kd$$IfT4nִiD 5  4af4T !!!!!! $$Ifa$$If;kd$$IfT4aT !!&!\!`!d!>88// $$Ifa$$Ifkd$$IfTִS@& S-  4aTd!h!n!r!t!v!5kd1$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$v!!!!!!!!! $$Ifa$$If!!!" "$">88// $$Ifa$$IfkdM$$IfTִS@& S-  4aT""2"4"z"|""""""""""$#&###$$$$$$$&$($*$:$<$r$t$v$z$~$$$$$$$$$ⶩⶩ~~~~m~! *hkCJOJPJQJ^JaJhkCJOJPJQJaJ *hkCJOJQJaJ *h*hqCJOJQJaJ *hkCJOJQJaJh"hkCJOJQJaJhkCJOJPJQJ^JaJhk6CJOJQJaJhkCJOJQJaJ! *hkCJOJPJQJ^JaJ*$"("."2"4"6"5kdi$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$6"F"|""""""" $$Ifa$$If"""""">88// $$Ifa$$Ifkd$$IfTִS@& S-  4aT""""""5kd$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$""&#*#.#2#8#<#># $$Ifa$$If>#@#R####>88// $$Ifa$$Ifkd$$IfTִS@& S-  4aT######5kd $$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$##$$$$"$&$*$ $$Ifa$$If*$,$<$r$v$z$>88// $$Ifa$$Ifkd $$IfTִS@& S-  4aTz$~$$$$$5kd $$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$$$$$$$$$% $$Ifa$$If$$$$$$%%%%N%P%R%V%Z%b%d%r%t%%%%%%%%%%%& &"&2&h&l&p&t&ȷȷ䩚ȉ|l]hk5:CJOJQJaJhk56:CJOJQJaJhk6CJOJQJaJ! *hkCJOJPJQJ^JaJ *hkCJOJQJ^JaJhkCJOJQJ^JaJ! *hkCJOJPJQJ^JaJhkCJOJPJQJ^JaJhkCJOJQJaJhkCJOJPJQJaJ *hkCJOJQJaJ$%%%N%R%V%>88// $$Ifa$$Ifkd- $$IfTִS@& S-  4aTV%Z%`%d%t%v%5kdI$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$v%%%%%%%%% $$Ifa$$If%% &>5 $$Ifa$kde$$IfTִS@& S-  4aT &"&2&h&l&p&t&z&~&& $$Ifa$$If;kd$$IfT4aT t&~&&&&&&&''"'&'*'4'^'`''''''''D(L(N(P(T(^(b(((((Z)䷩䷚xfYhk6CJOJQJaJ"hk6B*CJOJQJaJph h hkCJOJPJQJaJ h hr+dCJOJPJQJaJh hkCJOJQJaJhk@CJOJQJaJhk@CJOJPJQJaJh"hkCJOJQJaJhkCJOJPJQJaJhkCJOJQJaJhkCJOJPJQJ^JaJ"&&&&&&>88// $$Ifa$$Ifkd$$IfTִS@& S-  4aT&&&&&&5kd$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$&&'"'&'*'0'4'8' $$Ifa$$If8':'p'>5 $$Ifa$kd$$IfTִS@& S-  4aTp'r''''''''' $$Ifa$$If;kd;$$IfT4aT '''D(L(P(>88// $$Ifa$$Ifkd$$IfTִS@& S-  4aTP(T(Z(^(`(b((5kd$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$(((((((()) $$Ifa$$If;kd$$IfT4aT )))\)d)h)>88// $$Ifa$$Ifkd?$$IfTִS@& S-  4aTZ)\)z)))))))))******************+IJIJ曓tphkh*0JemHnHu hk0Jejhk0JeUh}jh}UhkOJQJ jShkCJOJQJaJ#hkB*CJOJQJ^JaJphhkB*CJOJQJaJph"hk6B*CJOJQJaJphhkCJOJQJaJhkCJOJPJQJaJh)l)r)v)x)z))5kd[$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$)))))))))) $$Ifa$$If;kdw$$IfT4aT ))****>5555 $$Ifa$kd$$IfTִS@& S-  4aT*************|zzzzzzzzqo&`#$ $ x*$a$tkd$$IfT\@_-4aT ***+ $ x*$a$3&P 1h;0 .!"#$% $$If!vh5>#v>:V F t 065>` p $$If!vh55D 5555555#v#vD #v#v#v#v5:V 4n)v,55D 55555/ / / 4 af4Td$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aT^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D Norml*$CJ_HaJmHsHtHRR Cmsor 1$$ & F@&a$5OJQJ\aJPP Cmsor 2$ & F@&5CJ OJQJ\aJ VV Cmsor 3$$ & F@&a$5CJOJQJ\aJLL Cmsor 4$ & F@&5OJQJ\aJJJ Cmsor 5$$ & F@&a$ CJ 5\JJ Cmsor 6$$ & F@&a$ 6]aJDD Cmsor 8<*$@& 6]tHR R Cmsor 9 & F<@&CJOJQJ^JaJFA F Bekezds alapbetqtpusa\i@\ 0Norml tblzat :V 44 la ,k , 0 Nem lista J/J Absatz-StandardschriftartP/P WW-Absatz-StandardschriftartR/R WW-Absatz-Standardschriftart1T/!T WW-Absatz-Standardschriftart11V/1V WW-Absatz-Standardschriftart111J/AJ Bekezds alap-betqtpusa4X/QX WW-Absatz-Standardschriftart1111J/aJ Bekezds alap-betqtpusa3Z/qZ !WW-Absatz-Standardschriftart11111\/\ "WW-Absatz-Standardschriftart111111^/^ #WW-Absatz-Standardschriftart1111111`/` $WW-Absatz-Standardschriftart11111111b/b %WW-Absatz-Standardschriftart111111111d/d &WW-Absatz-Standardschriftart1111111111f/f 'WW-Absatz-Standardschriftart11111111111h/h (WW-Absatz-Standardschriftart111111111111j/j )WW-Absatz-Standardschriftart1111111111111J/J Bekezds alap-betqtpusa2l/l *WW-Absatz-Standardschriftart11111111111111n/!n +WW-Absatz-Standardschriftart111111111111111p/1p ,WW-Absatz-Standardschriftart11111111111111112/A2 WW8Num5z0OJQJ2/Q2 WW8Num6z0OJQJ2/a2 WW8Num8z0OJQJ4/q4 WW8Num10z0OJQJ</< WW8Num11z0OJPJQJ^J8/8 WW8Num11z1 OJQJ^J4/4 WW8Num11z2OJQJ4/4 WW8Num11z3OJQJ4/4 WW8Num12z0OJQJ8/8 WW8Num12z1 OJQJ^J4/4 WW8Num12z2OJQJ4/4 WW8Num14z0OJQJ8/8 WW8Num16z0 OJQJ^J8/8 WW8Num17z0 OJQJ^J8/!8 WW8Num18z0 OJQJ^J4/14 WW8Num19z0OJQJ8/A8 WW8Num20z0 OJQJ^J4/Q4 WW8Num20z1OJQJ4/a4 WW8Num20z2OJQJ4/q4 WW8Num20z3OJQJ</< WW8Num21z0OJPJQJ^J4/4 WW8Num21z1OJQJ4/4 WW8Num21z2OJQJ4/4 WW8Num21z3OJQJ8/8 WW8Num24z0 OJQJ^J8/8 WW8Num25z0 OJQJ^J</< WW8Num25z3OJPJQJ^J4/4 WW8Num27z0OJQJ</< WW8Num28z0OJPJQJ^J4/4 WW8Num28z1OJQJ4/!4 WW8Num28z2OJQJ4/14 WW8Num28z3OJQJ</A< WW8Num31z0OJPJQJ^J8/Q8 WW8Num31z1 OJQJ^J4/a4 WW8Num31z2OJQJ4/q4 WW8Num31z3OJQJ</< WW8Num32z0OJPJQJ^J4/4 WW8Num32z1OJQJ4/4 WW8Num32z2OJQJ4/4 WW8Num32z3OJQJ</< WW8Num34z0OJPJQJ^J4/4 WW8Num34z1OJQJ4/4 WW8Num34z2OJQJ4/4 WW8Num34z3OJQJ8/8 WW8Num35z1 OJQJ^J4/4 WW8Num35z2OJQJ4/!4 WW8Num35z3OJQJ4/14 WW8Num37z0OJQJ8/A8 WW8Num37z1 OJQJ^J4/Q4 WW8Num37z2OJQJ4/a4 WW8Num39z0OJQJ8/q8 WW8Num39z1 OJQJ^J4/4 WW8Num39z2OJQJ</< WW8Num40z0OJPJQJ^J</< WW8Num41z0OJPJQJ^J4/4 WW8Num41z1OJQJ4/4 WW8Num41z2OJQJ4/4 WW8Num41z3OJQJ4/4 WW8Num42z0OJQJ</< WW8Num43z0OJPJQJ^J4/4 WW8Num43z1OJQJ4/4 WW8Num43z2OJQJ4/!4 WW8Num43z3OJQJ6/16 WW8NumSt9z0OJQJJoAJ Bekezds alap-betqtpusa1*)@BQ* Oldalszm&Ba& quoted1nBrn Szvegtrzs,Szvegtrzs Charg$ #a$*/q* Listah^J HH Caption ixx $6CJ]^J aJ.. Indexj $^J NrN Heading kx$CJOJ PJ QJ ^J aJNN WW-Caption lxx $6CJ]^J aJ44 WW-Indexm $^J TrT WW-Heading nx$CJOJ PJ QJ ^J aJPP WW-Caption1 oxx $6CJ]^J aJ66 WW-Index1p $^J VrV WW-Heading1 qx$CJOJ PJ QJ ^J aJ>"> font5 rddCJOJQJaJD2D font6 sdd6CJOJQJ]aJZBZ xl24"tdd$d%d&d'd5CJ$OJQJ\aJ$LRL xl25"udd$d%d&d'dOJQJLbL xl26"vdd$d%d&d'dOJQJXrX xl27(w$dd$d%d&d'da$OJQJ5\XX xl28(x$dd$d%d&d'da$OJQJ5\RR xl29(y$dd$d%d&d'da$OJQJXX xl30(z$dd$d%d&d'da$OJQJ6]RR xl31"{dd$d%d&d'dOJQJ5\ZZ xl32"|dd$d%d&d'd5CJ OJQJ\aJ RR xl33"}dd$d%d&d'dOJQJ5\\\ xl34,~$dd$d%d&d'd9Da$OJQJ5\\\ xl35,$dd$d%d&d'd9Da$OJQJ5\JJ xl36($dd$d%d&d'da$ZZ xl22"dd$d%d&d'd5CJ OJQJ\aJ L"L xl23"dd$d%d&d'dOJQJR2R xl37"dd$d%d&d'dOJQJ5\HBH xl38&9Ddd$d%d&d'd^R^ xl39&9Ddd$d%d&d'd5CJ OJQJ\aJ 4b4 lQfej p#4 @r4 lQlb p#PP xl40&9Ddd$d%d&d'dOJQJ<< TJ 9]^` C@ gSzvegtrzs behzssal,Szvegtrzs behzssal Char Char Char Char,Szvegtrzs behzssal Char Char Char]^`OJQJnn Szvegtrzs behzssal 21! & F5]^5`HH Szvegtrzs 31 xCJaJV/V Szvegtrzs 31 CharCJ_HaJmHsHtHFF Szvegtrzs 21dxTOT WW-Szvegtrzs 2 Char $*$a$aJD D LbjegyzetszvegCJaJl l Tblzatfejlc$ $x*$1$a$56PJ\]aJmH sH " WW-Table Heading1111111111$ $x*$a$56CJ\]aJmH sH >2 > Nv $7$a$OJ QJ 5^J \<B < Body Text IndentJR J Francia_jegyzet$a$ 6]aJ6b 6 CV_szvegCJaJPr P Csak szveg1CJOJQJ^JaJmHsHL L WW-Csak szvegCJOJQJ^JaJ<q < Table Contents $Bq B WW-Table Contents $D D WW-Table Contents1 $L L Table Heading $ $a$ 65]\R R WW-Table Heading $ $a$ 65]\T T WW-Table Heading1 $ $a$ 65]\8q 8 Frame contents>q > WW-Frame contents@q @ WW-Frame contents1J" J BuborkszvegCJOJ QJ ^J aJD 2 DV0VltozatCJ_HaJmHsHtHFB F cmsor_nagy$a$5CJ\aJVR V cmsor_ltalnos$ha$ 5CJaJ db d jellemzQk Char$0^`0a$6CJ\]aJ`/q ` jellemzQk Char Char!6CJ\]_HaJmHsHtH -vlasz a jellemzQkre Char Char Char Char Char$0^`0a$CJaJ/ 2vlasz a jellemzQkre Char Char Char Char Char CharCJ_HaJmHsHtHh h csillagosmegjegyzs Char Char$x*$a$CJb b rmai szm)$ #a$ 5\]z z nagybetqs bekezds)$ #xa$5CJ\]aJFa F arabszmos bekezdsxbR b Szvegtrzs behzssal 2 & F5*$^5tHpQ p Szvegtrzs 3,Szvegtrzs 3 Char x*$ CJaJtHh/ h Szvegtrzs 3 Char Char CharCJ_HaJmHsHtHHP H Szvegtrzs 2dx*$tHVZ" V Csak szveg*$ CJOJQJ^JaJmHsHtH @@ tompa d*$OJQJaJtHBU A B Hiperhivatkozs >*B*phLR L Balloon Text*$CJOJQJaJtHV b V Stlus1$0^`0a$6CJ\]aJl r l vlaszajellemzQkre Char$0^`0a$CJaJh/ h vlaszajellemzQkre Char CharCJ_HaJmHsHtHx x jellemzQk Char Char Char$0^`0a$6CJ\]aJF& F Lbjegyzet-hivatkozsH*j j Normal (Web)dd*$5$7$8$9DH$B*OJPJaJphtHN N franciajegyzetdd*$[$\$tHDA D Stlus cmsor_nagy +V/ V cmsor_nagy Char5CJ\_HaJmHsHtHJ J Stlus cmsor_nagy + Charb b vlaszajellemzQkre$0^`0a$CJaJt/ t jellemzQk Char Char Char Char!6CJ\]_HaJmHsHtHVO" V tanegysglista$ & Fha$ 5CJaJ 2 tanegysglist.pontj.-$ #a$5CJ\]aJrB r tanegys.alalpont-$ #xa$ 5\]d/Q d tanegys.alalpont Char!5CJ\]_HaJmHsHtHX/a X jellemzQk Char1!6CJ\]_HaJmHsHtHPr P Felsorol norml & F*$ CJaJtHRT R Szvegblokk hnh*$]n^htHDQ D szakirny Charx:aJX X megjegyzs sz Char Char6CJn/ n megjegyzs sz Char Char Char6CJ_HaJmHsHtHN/ N Default1$7$8$H$CJ_HaJmHsHtH\O \ cmsorszakok$,*$a$5:CJOJQJaJ tHJ J bekezdsszakok*$6]^JtHB B szveg_szakok x*$tH/ `Szvegtrzs behzssal Char Char Char Char Char,Szvegtrzs behzssal Char Char Char Char Char1 CJOJQJ_HaJmHsHtHd/ d Szvegtrzs Char Char CharCJ_HaJmHsHtH`/! ` WW-Szvegtrzs 2 Char CharCJ_HmHsHtHp/1 p "csillagosmegjegyzs Char Char CharCJ_HmHsHtH^/A ^ cmsor_ltalnos Char5CJ_HaJ mHsHtH\/Q \ szakirny Char Char5:CJ_HaJmHsHtHd b d jellemzQk Char$0^`0a$6CJ\]aJ`/q ` jellemzQk Char Char!6CJ\]_HaJmHsHtH/ 2vlasz a jellemzQkre Char Char Char Char Char CharCJ_HaJmHsHtH~/ ~ "jellemzQk Char Char Char Char Char!6CJ\]_HaJmHsHtH~/ ~ 'csillagosmegjegyzs Char Char Char CharCJ_HaJmHsHtHn/ n tanegys.alalpont Char Char!5CJ\]_HaJmHsHtHd/ d WW-Szvegtrzs 2 Char CharCJ_HaJmHsHtH> > style9dd*$[$\$tHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!rrPtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[xw;jf7q7P?%PE_N&IA!>Ǽ3|^/mo[ov[fDNc@M.͐,a'4Y_wp >*D8i&X\,Wxҕ=6^ۄ Z N+lR~auԩՍj9 !bM@-U8kp0vbp!H#m|&HyȝC ^+Iki!4A*k,Gug,Jn#KtZ妇|1ikBԥ0 bW¦l|Vn[u~3j ȦyK$rz^L-V 5-nhxL|UviE>fO(8D#6{¯S ܣioWnsΊ|{epv4Y%W:.t0O%Jݍqg7Ŕ9RN)z?@Gk\׶Dž8t4~_`zd kH*L69mYhHE]hK&N`V.˒eLFԕU{DvEꦛdmU(CNޜR콶3a3/TU-!޲!ljUJ[A++WT[Xs/7s b1p߃1i7!߃ފ | v"$t&Z)+ (.8h z !d!v!!$"6"""">###*$z$$%V%v%% &&&&8'p''P(()h)))**+ !"#$%&')*+,-/012345679:;<= !@ @H 0( 0( 6 3 "$U[o{ R ` 1 > e g h j k m n p q ~ e g h j k m n p q ~ =IKU_lDGu? B a e n q * - J s w { d e g h j k m n p q ~ t="9Аv^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`)^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`OJQJo(hH ^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hHw w ^w `OJQJo(hHGG^G`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH9OutlineWW8Num2WW8Num3OutlineDc~#%b*r+dq k*{lM"k*sV}% e g @ H4 XX XX UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial9Garamond] KerszTimesTimes New RomanI. ??Arial Unicode MS?= *Cx Courier New;Wingdings?Wingdings 2] LucidasansTimes New Roman5. .[`)Tahoma[&Bitstream Vera SansArial; MinchofgABook Antiqua7Georgia[ Lucida GrandeCourier NewA$BCambria MathBA hs's'fq q !20` ` 3qHP $PV2!xx>Alkalmazott nyelvszet egyetemi szak, elsQ alapkpzs, nappali Ferenczi ImreGabi$   Oh+'0 4 @ L Xdlt|@Alkalmazott nyelvszet egyetemi szak, els alapkpzs, nappaliFerenczi ImreNormalGabi3Microsoft Office Word@G@l@l@lq ՜.+,0( hp elte` ?Alkalmazott nyelvszet egyetemi szak, els alapkpzs, nappali Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F TData ?1TableM3qWordDocument5|SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F3Microsoft Office Word 97-2003 formtum dokumentum MSWordDocWord.Document.89q