ࡱ> 46123)`0lbjbj8M$4 4 4 4 4 4 4 H L`L`L`8` a<H ydbbbbbcccPRRRRRR$ݪhEfv4 dccddv4 4 bb3iiidB4 b4 bPidPiin~4 4 bb dԮL`f^tI0yt fx@4 c"ciddcccvvhcccyddddH H H UL`H H H L`H H H 4 4 4 4 4 4 Tanegysglista (MA) Jelek, rvidtsek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzrvizsga kon = konzultci k = ktelezQ tanegysg kv = ktelezQen vlaszthat tanegysg v = vlaszthat tanegysg Az elQfelttelek jeleinek magyarzata: Kdszm zrjel nlkl: erQs elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelt megelQzQ flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm zrjelben: gyenge elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelvel azonos flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm egyenlQsgjellel: a megadott kurzus prhuzamos felvtelt javasoljuk. * : Az alapoz kpzs trgyainak elvgzse utn vehetQ fel a trgy. Spanyol nyelv, irodalom s kultra mesterkpzsi szak (MA) (v 02.11) 2013-ban felvett hallgatknak A szakot gondoz intzet: Romanisztikai Intzet ltalnos tudnivalk a szakrl: A mesterkpzsi szak megnevezse: spanyol nyelv, irodalom s kultra A mesterkpzsi szakon szerezhetQ vgzettsgi szint s a szakkpzettsg oklevlben szereplQ megjellse: vgzettsgi szint: mesterfokozat (magister, master; rvidtve: MA) szakkpzettsg: okleveles spanyol nyelv, irodalom s kultra szakos blcssz a szakkpzettsg angol nyelvq megjellse: MA in Spanish Language, Literature and Culture A kpzsi idQ flvekben: 4 flv A mesterfokozat megszerzshez sszegyqjtendQ kreditpontok szma: 120 kreditpont Nyelvi kvetelmnyek: A mesterfokozat megszerzshez egy (az alapfokozat megszerzshez szksges nyelvvizsga nyelvtQl eltrQ) llamilag elismert kzpfok C tpus nyelvvizsga megszerzse szksges. A diplomamunkval s a szakzrvizsgval kapcsolatos kvetelmnyek: Diplomamunka: Formai kvetelmnyek: A diplomamunkt nyomtatva s elektronikus formban kell benyjtani szkz nlkl minimlisan 75.000 karaktert kitevQ terjedelemben. Ebbe a terjedelembe csak a tnyleges szvegoldalak szmtanak a cmlap, a tartalomjegyzk, a bibliogrfia stb. nlkl. A dolgozat nyelve az adott szak nyelve. Tartalmi kvetelmnyek: A diplomamunka tmjt az adott szakon oktatott tmakrkbQl kell vlasztani. A diplomamunkval a hallgatknak bizonytaniuk kell, hogy kpesek az elsajttott ismeretek szintetizlsra, a tudomnyos munkhoz szksges lpsek megttelre, valamint a vlasztott nyelven val rtekezsben megkvnt mdszertani s stilris eljrsok magas szintq alkalmazsra. Jellegt tekintve a munka tmja lehet elmleti, illetve ahol ksrletezsre, megfigyelsre lehetQsg van (pl. nyelvszet, alkalmazott nyelvszet) gyakorlati. Kvnatos, hogy a diplomamunka feldolgozza a tma jabb (s ha indokolt, rgebbi) irodalmt. rtkels: tfok skln (1-5). Az MA szakzrs kvetelmnyei: A mesterszakos szakzrvizsgra bocsts feltteleinek meglte: az abszolutrium s az elfogadott diplomamunka. A szakzrvizsgra a 4. (vagy a tanulmnyokat lezr utols) flv vgn kerl sor. Szakzrvizsga, amelyen a hallgatknak bizonytaniuk kell, hogy elsajttottk a kpzsi terv ltal elQrt legfontosabb ismereteket (e clbl a szak bibliogrfiai utalsokat tartalmaz tteljegyzket kszthet). Amennyiben a szak nyelvi zrvizsgt nem rt elQ, a szakzrvizsga keretben gyQzQdik meg arrl is, hogy szbeli kifejezQ kszsgk megfelel a felsQfok C2 tpus nyelvvizsga kvetelmnyeinek. A szbeli vizsga ltal ellenQrztt ismeretek kz a diplomamunka ltal reprezentlt tudomnyg tmi tartoznak. A szakzrvizsga a kvetkezQ rszekbQl ll: A diplomamunka bemutatsa (max. 10 perc): a jellt ismerteti a diplomamunkjban tanulmnyozott tma fontossgt, annak tudomnyos httert, az alkalmazott kutatsi mdszert, legfontosabb eredmnyeit. A diplomamunka vdse: a jellt azokra a krdsekre vlaszol, amelyeket a diplomamunka brlja rsos brlatban tett fel; a bizottsg tagjai szintn feltehetnek krdseket. A diplomamunka tmjhoz kapcsold krdsek: a tmakr pontosabb meghatrozsa cljbl a szakzrvizsgra jelentkezQ hallgatnak a tmavezetQjvel egyetrtsben meg kell jellnie azokat a tmakrket (szakknyveket, forrsokat), amelyekbQl kszlni fog. A hallgatnak ezeket a brl tanrral jv kell hagyatnia. A szakzrvizsga rtkelse: A szakzrvizsga-bizottsg kln-kln rtkeli a vizsga hrom rszt tfok skln; a szakzrvizsga vgsQ jegye ezen rdemjegyek szmtani tlaga. A szakzrvizsgra bocsts felttele: A szakzrvizsgra bocsts felttele az albbi tanegysglista teljestse; az intzmnytQl klcsnvett javak visszaszolgltatsrl szl igazols. Az oklevl minQstse: Az oklevl minQstst a diplomamunkra kapott s a szakzrvizsgn megszerzett rdemjegyek szmtani tlaga adja, egsz szmra kerektve. SzakfelelQs oktat: Dr. Scholz Lszl tanszkvezetQ egyetemi tanr Tanegysglista Kd BMA-Tanegysg neveFlv min. max.rtkels formjaKt. vl.raszmKreditElQfelttelMintatanterv flveMeghirdetsrt felelQs tanszkI. Alapoz ismeretek: 6 kredit SPAD-111Az irodalmi sz $(Pj . * < > L վՌuj_TLALAhx.hOJQJhesOJQJhx.h|OJQJhx.h"0OJQJhx.h~OJQJhx.h6OJQJhx.hOJQJhx.h5OJQJaJh@hm+]OJQJaJhjwhm+]OJQJaJhm+]OJQJaJhOJQJaJhx.hxbOJQJaJhx.hOJQJaJhm+]hCJ$OJQJaJ$hm+]h1CJ$OJQJaJ$(Pj . \ * $ > gdAKhgdAK gdAK xgdAK gdm+] gdm+] gdAKxgdAK -DM gdAKk.l 8<Jbd,.lnɾzmbUbIhx.hGnOJQJ]hx.h"0NHOJQJhx.h"0OJQJhx.h\HOJQJaJhx.h"0OJQJ^Jhx.hqOJQJhx.h\HOJQJhx.hfkOJQJhx.hBOJQJhx.hOJQJhx.h|OJQJhx.h/yOJQJhZxhZx5CJ\aJh>)5OJQJhx.hOJQJhx.hDOJQJ> 8d. &jxgdYgdpgdkUgdkUgdgFgdgFgd"0gdAKgdAKgdAK$a$gdZxX-DM gd>)5 (%&);=jxdɶzo^K^K^$hHhY6B*OJQJaJph!hHhYB*OJQJaJphhx.hpOJQJhRIhkU6>*OJQJ^JhhkUOJQJ^JhkUOJQJ^J)hx.h$B*NHOJQJ^JaJph%hx.h$B*OJQJ^JaJphhx.hoROJQJhx.hGnOJQJhx.hY OJQJhx.h\HOJQJhx.hgFOJQJd2j6AVu9:!!6"#$'')R)|**+gdp & F gdiG & F gdp & FgdY$gdpgdpgdpgdpgdYd6P67AVYu9:߿߭qqq\MhHhYB*OJQJph(hHhj"}5B*CJOJQJaJph(hHh?f5B*CJOJQJaJph(hHhp5B*CJOJQJaJph#hHhp6>*B*OJQJph#hHhiG6>*B*OJQJphhHhB*OJQJph!hHhB*OJQJaJph!hHhpB*OJQJaJphhHhpB*OJQJph:H!!!!:"R"""""###.$:$$$$$'''''''(();~~o```QhHhmB*OJQJphhHh- B*OJQJphhHhB*OJQJph!hHhB*OJQJaJphhHhiGB*OJQJph!hHh?fB*OJQJaJphhHh?fB*OJQJphhHhpB*OJQJphhHhYB*OJQJph!hHhYB*OJQJaJph$hHhY6B*OJQJaJph))))R)V)^)|****++++++++, ,B,pZH8Hhx.h0}A5CJOJQJaJ"hx.h0}A5:CJOJQJaJ+hHh0}A5:B*CJOJQJaJphhHhB*OJQJphhHhB*OJQJphhHh3^^B*OJQJph$hHhpB*OJQJ\^Jph!hHhYB*OJQJaJph!hHhpB*OJQJaJphhHhpB*OJQJphhHhmB*OJQJphhHhB*OJQJph++D,F,f,h,p,z,,,,,,--*-R----gdFf) $$Ifa$gdoX2$qq$If]q^qa$gd& $$Ifa$gd& $a$gdJgdr$a$gdrgdAKB,D,F,H,f,h,,,,,,,,,,,,,,,,----*-,-N-P-R-T-j-l----Ķ~p`hx.hk5CJOJQJaJhoX2hxb5CJOJQJhx.h`w5CJOJQJhx.hxb5CJOJQJhx.hS5CJOJQJhx.h 5CJOJQJhx.h%5CJOJQJhx.hJ5OJQJhx.hOJQJhYOJQJhx.hpOJQJ"hx.hr5:CJOJQJaJ#------------.J6J8J:JλΙwfUDBDU1!hHh%B*CJOJQJphU!hHhxB*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJph!hHhs"B*CJOJQJph!hHhxbB*CJOJQJph!hHh"0B*CJOJQJphhHhB*OJQJph%hHh B*OJQJ^JaJph%hHh|B*OJQJ^JaJph%hHh B*OJQJ^JaJphhHhBgB*OJQJphhHh B*OJQJph--8J@JDJHJNJRJTJXJxJzJJJJJJJJJJKKFfFf $$Ifa$gd& $$Ifa$gdt $$Ifa$gd $Ifgd3^^veg elemzsnek mdszertana1-2Kk3031Spanyol TanszkSPAD-121Modern nyelvszeti modellek1-2Kk3032Spanyol Tanszksszesen:606II. Szakmai trzsanyag: 24 kredit SPAD-131ltalnos nyelvfejleszts1Gk3021Spanyol TanszkSPAD-132ltalnos nyelvfejleszts2Gk3022Spanyol TanszkSPAD-136Szvegalkotsi technikk 2Gk3022Spanyol TanszkSPAD-151Normatv nyelvtan s fordts1Gk45*41Spanyol TanszkSPAD-152Lexikai jtsok a mai spanyol kznyelvben2-4Kk45*32Spanyol TanszkSPAD-161A spanyol nyelvq irodalmak klasszikusai1-3Kk45*31Spanyol TanszkSPAD-162A spanyol nyelvq irodalmak fordtsban3Gk45*33Spanyol TanszkSPAD-163Irodalom s trsmqvszetek4Gk3024Spanyol TanszkSPAD-164XX. szzadi spanyol s spanyol-amerikai kultra3Gk3033Spanyol Tanszksszesen:33024*Az raszm 15 ra konzultcit tartalmaz III. Differencilt szakmai anyag: 60 kredit III/A Spanyol irodalom, szak- s mqfordts slypont specializci SPAD13-211A spanyol nyelv trtnete2-4Kk3034Spanyol TanszkSPAD-213Spanyol-magyar kontrasztv nyelvszeti krdsek2Kk3032Spanyol TanszkSPAD-241Fordtsi gyakorlat 3.3Gk45*33Spanyol TanszkSPAD13-242Fordtsi gyakorlat 4.4Gk3024Spanyol TanszkSPAD-243Spanyol-magyar mqfordtsi gyakorlat1-4Gk45*34Spanyol TanszkSPAD13-217Fordtselmlet1-3Kk3031Spanyol TanszkSPAD13-218Mqfordtskritika4Gk3034Spanyol TanszkSPAD-291Spanyol kzpkori irodalom s mqvelQdstrtnet1-3Kk45*41Spanyol TanszkSPAD-292Spanyol aranykori irodalom 1-3Kk45*41Spanyol TanszkSPAD-293Spanyol aranykori irodalmi szeminrium2Gk3042Spanyol TanszkSPAD-224XVIII-XIX. szzadi spanyol irodalom2-4Kk3032Spanyol TanszkSPAD-225A szzadfordul spanyol irodalma1-3Kk3033Spanyol TanszkSPAD-294XX. szzadi spanyol irodalmi szeminrium4Gk45*44Spanyol TanszkSPAD13-281A spanyol-amerikai jprza1-3Kk45*33Spanyol TanszkSPAD-295A polgrhbor utni spanyol irodalom1Gk45*53Spanyol TanszkSPAD-296Kortrs spanyol nyelvq kultra (film, sznhz)1-4Gk45*44Spanyol TanszkSPAD-240KtelezQen vlaszthat irodalmi szakszeminrium1-4Gk3034Spanyol TanszkSPAD-250Diplomamunka szeminrium3-4Gk3033Spanyol Tanszksszesen:66060*Az raszm 15 ra konzultcit tartalmaz III/B Spanyol-amerikai irodalmi, szak- s mqfordts slypont specializci SPAD13-211A spanyol nyelv trtnete2-4Kk3034Spanyol TanszkSPAD-213Spanyol-magyar kontrasztv nyelvszeti krdsek2Kk3032Spanyol TanszkSPAD-241Fordtsi gyakorlat 3.3Gk45*31Spanyol TanszkSPAD13-242Fordtsi gyakorlat 4.4Gk3022Spanyol TanszkSPAD-243Spanyol-magyar mqfordtsi gyakorlat1-4Gk4534Spanyol TanszkSPAD13-217Fordtselmlet1-3Kk3031Spanyol TanszkSPAD13-218Mqfordts-kritika4Gk3034Spanyol TanszkSPAD-282A Kolumbusz elQtti Amerika valamint a gyarmati kor kultrja s irodalma1-3Kk45*51Spanyol TanszkSPAD-292Spanyol aranykori irodalom 1-3Kk45*41Spanyol TanszkSPAD-224XVIII-XIX. szzadi spanyol-amerikai irodalom2-4Kk3032Spanyol TanszkSPAD-225A szzadfordul spanyol irodalma1-3Kk3033Spanyol TanszkSPAD13-281A spanyol-amerikai jprza1-3Kk45*33Spanyol TanszkSPAD-234Spanyol-amerikai kltszet a XX. szzadban2Gk3032Spanyol TanszkSPAD-283A spanyol-amerikai prza legjabb irnyzatai2-4Kk45*54Spanyol TanszkSPAD-284A modern spanyol-amerikai essz trtnete1Gk4541Spanyol TanszkSPAD-296Kortrs spanyol nyelvq kultra (film, sznhz)1-4Gk3044Spanyol TanszkSPAD-240KtelezQen vlaszthat irodalmi szakszeminrium4Gk4534Spanyol TanszkSPAD-250Diplomamunka- szeminrium3Gk3033Spanyol Tanszksszesen:66060*Az raszm 15 ra konzultcit tartalmaz IV. Szabadon vlaszthat tantrgyak: 10 kredit A szabadon vlaszthat 10 kredit a Karon BMVD- kddal meghirdetett, illetve a meghirdetQ tanszkkel egyeztetve brmely ms MA kurzussal teljesthetQ. V. Diplomamunka, szakzrvizsga: 20 kredit SPAD-901Diplomamunka4Dk0204THSPAD-902Szakzrvizsga4Zk004THsszesen:020   PAGE 1 :JJ@JBJDJFJHJLJNJPJTJVJXJvJxJzJJJJJJJJJJJJJҰҟҎ}l[}J!hHhx.B*CJOJQJph!hHhs"B*CJOJQJph!hHhkB*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJph!hHh%[B*CJOJQJph!hHhvPB*CJOJQJph!hHh1cB*CJOJQJph!hHhxB*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJphhtB*CJOJQJphh B*CJOJQJphJJJJJJJJJKKK,K4K\K^K`KnKpKݻݪݙ݈uj[L=[jh<h|OJQJ^JaJh<hOJQJ^JaJhx.h OJQJ^JaJhx.h OJQJ$hHh 5B*CJOJQJph!hHhkB*CJOJQJph!hHhrB*CJOJQJph!hHh%[B*CJOJQJph!hHhxB*CJOJQJph!hHhvPB*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJph!hHh1cB*CJOJQJphKK K$K&K(K*K $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& $$Ifa$gd *K,KpKKK6/&& $Ifgd3^^gdkd1 $$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajTpKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLL8L:LL@LBLDLFLJLLLNLRLTLVLtLvLxLLM MM0M~th $ CJOJQJhx.ha4CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h%[CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hxCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hs"CJOJQJ+KKKKKKKKKKL:L>LBLFLLLPLRLVLvLxLLL $$Ifa$gd)AT $Ifgd)ATFf $$Ifa$gdzQFfg $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& LLLLLLLLLLMJMNMRMVM^MbMdMhMMMMMFfN $$Ifa$gd& $Ifgd3^^Ff $Ifgd)AT $$Ifa$gd)AT0MHMJMLMNMPMRMTMVMZM\M^M`MdMfMhMMMMMMMMMMMϵϞϑwmcYOh CJOJQJhx.CJOJQJh>CJOJQJh $ CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.hrCJOJQJh hCJOJQJh/CJOJQJhjh1cCJOJQJhjhxCJOJQJhjh%CJOJQJh h%CJOJQJhx.h%CJOJQJhtCJOJQJMMMMMNNNN N NNNN2N4N6NBNFNHN\NjNvN|NNNNNNNNNNNNNNNNNN¸摄zpf¸h CJOJQJhx.CJOJQJh $ CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h%[CJOJQJh/CJOJQJhtCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hxCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.h%CJOJQJ(MMMN NNNN4N6NHNNNNNNNNNNNNO@OBODOFOHOLONOPOROVOXOZOxOzO|OOOOOOOOOOOOOOOOOO浫櫇zmzhx.hvPCJOJQJhx.h%[CJOJQJh/CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJhtCJOJQJhx.hCJOJQJh $ CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hrCJOJQJ*@ODOHOPOTOVOZOzO|OOOOOOOOOOPPPtPxP|P $$Ifa$gdtFf# $$Ifa$gd +Ff5 $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& OOPPPPP8PbPrPtPvPxPzP|P~PPPPPPPPPPPPPP浫wdQd$hHhL$~5B*CJOJQJph$hHhD5B*CJOJQJphhx.h%[CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJhtCJOJQJhx.hCJOJQJh $ CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hrCJOJQJ|PPPPPPPPPPPPPP $IfgdJr $$Ifa$gdJr $$Ifa$gdJrFf& $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& PP0QQ6,%gd $a$gd/kd($$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajTPP.Q0Q:QtQvQxQQRRRR$R&RXRZR\R^R`RƷwmw`S`I?2hx.h%CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.hCJOJQJhx.h CJOJQJh?{kCJOJQJhx.hs"CJOJQJhdk h)|5OJQJhHh)|5OJQJhx.h|OJQJ^JaJh<OJQJ^JaJhx.h OJQJ^JaJhx.h OJQJh/OJQJ(hoh/:B*CJOJQJaJph"h/:B*CJOJQJaJphQR&RZRbRfRjRpRtRvRzRRRRSSSS S$S&S*SJS $$Ifa$gd +Ff.+ $$Ifa$gd& $$Ifa$gd $Ifgd3^^ $xa$gd\`RbRdRfRhRjRnRpRrRvRxRzRRRRR SSSSSSSSS S"S&S(S*SHSLSXS\S^SSSSSSSSSSSSzzzh0CJOJQJh?`PCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.hoYCJOJQJh?{kCJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hCJOJQJhx.h CJOJQJ-JSLS^SSSSSSSSSSSSTTTT"T&T(T,TLTNT`TFf5Ff1 $$Ifa$gd& $Ifgd0 $Ifgd3^^Ff{.SSSSSSSSSSSSSS T TTTTTTTTT T"T$T(T*T,TJTNTZT^T`TnT|TTTTTTTTTTTTTTTTTTTŻűߤűߤhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hCJOJQJh?`PCJOJQJh?{kCJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJh0CJOJQJhx.h CJOJQJh>CJOJQJ6`TTTTTTTTTTTU$U,U0U4U:U>U@UDUdUfU|UUFf; $$Ifa$gd Ffb8 $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& $$Ifa$gd%aTTUU"U$U&U(U*U,U.U0U2U4U8U:U $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& UUUNVPVRVTVVVXVZV\V^V`VdVfVhVjVnVpVrVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWȻ餚sȻ餚ihaCJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJh>CJOJQJh0CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.hCJOJQJhx.h CJOJQJh?`PCJOJQJ)VVVVVVVVW W"W4WWWWWWWWWWWWX $$Ifa$gd +FfHFfE $$Ifa$gd& $$Ifa$gd $Ifgd3^^WW"W.W2W4WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXXX X"X$X&X(X*X.X0X2X6Xµwjwh h CJOJQJh hY[CJOJQJhx.h<~CJOJQJh0CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hCJOJQJh?`PCJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.h CJOJQJhx.hrCJOJQJ'X"X&X*X0X4X6X:XZX\XnXXXXXXXXXXXYVYZYFf}O $$Ifa$gd +Ff0L $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& $$Ifa$gd 6X8X:XXX\XlXnXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYVYXY^Y`YbYfYhYjY浫wmcYh>CJOJQJh0CJOJQJh?`PCJOJQJhx.h<~CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.hCJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h CJOJQJh h<~CJOJQJ"ZY^YbYjYnYpYtYYYYYYYYYYZZ$Z&Z8ZZZZFfV $$Ifa$gd $$Ifa$gd +FfR $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& jYlYpYrYtYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZ"Z&Z2Z6ZZZZZZZZZZZZZZZ¸®餚vl®vlvh>CJOJQJh0CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJh?`PCJOJQJh a#CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJhx.hCJOJQJhaCJOJQJ*ZZZZZZZZZ4[<[@[D[L[P[R[V[v[x[[[[[[ $$Ifa$gd +Ff\ $Ifgd0FfdY $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& ZZZZ[[2[4[8[:[<[>[@[B[D[H[J[L[N[R[T[V[t[x[[[[[[[[[\\ \(\,\ܸܫҡܔ܇Ÿzmhx.hoYCJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJh>CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h#CJOJQJhx.h%CJOJQJh0CJOJQJhx.hCJOJQJh?`PCJOJQJhx.hs"CJOJQJ$[\\\ \*\,\>\p\x\|\\\\\\\\\\\\\ $$Ifa$gdJr $$Ifa$gdJrFfKcFf_ $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& ,\<\>\V\p\r\v\|\~\\\\\\\\\\.]ݾݟݎ}lYG2(hohL:B*CJOJQJaJph"hL:B*CJOJQJaJph$hHh%a5B*CJOJQJph!hHhrB*CJOJQJph!hHhoYB*CJOJQJph!hHhvPB*CJOJQJph!hHh1cB*CJOJQJphh0B*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJphhDB*CJOJQJph!hHh#B*CJOJQJph!hHhs"B*CJOJQJph\\\0]-# $a$gdLkdte$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajT $IfgdJr.]0]]]]]^^^ ^"^$^(^*^,^0^2^4^R^V^f^^^^^^^^____@_B_F_H_N_P_R_V_xxndddhaCJOJQJh`CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.hoYCJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.h)CJOJQJh a#CJOJQJhx.hs"CJOJQJ hHh):B*OJQJphhLhLOJQJ'0]]]^^ ^$^*^.^0^4^T^V^h^^^^^^^^^_ $$Ifa$gd +Ffg $$Ifa$gd%E $$Ifa$gd $Ifgd%EgdL___F_J_N_R_Z_^_`_d____________```FfqFfDn $$Ifa$gd%E $Ifgda $Ifgd%EFfjV_X_Z_\_`_b_d____________________````(`6`d`j`p`r`t`x`z`|```````````鸮鸤鸮hx.CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJh`CJOJQJh a#CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.hoYCJOJQJhaCJOJQJhx.h)CJOJQJh>CJOJQJ1`d`l`p`t`z`~``````````````aa4aZaFf+x $$Ifa$gd Fft $Ifgd%E $$Ifa$gd%E $$Ifa$gd +```````````aa&a*a2aHaJabadafajalanaratavaaaaaaa"b:bb@bHbJbLbPbŞ}ssishx.CJOJQJhaCJOJQJh|CJOJQJhx.hoYCJOJQJh<&CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJh a#CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h)CJOJQJh CJOJQJ)Za^abafalaparavaaaaCJOJQJ(bbbbbbbbb cc czccccccccccc $IfgdJrFf_Ff $Ifgd%E $$Ifa$gd%E $$Ifa$gd $$Ifa$gd +cddd d&d*d,d0dPdRdhddddddddddddJeFfFf $IfgdJr $$Ifa$gdJr $$Ifa$gd $$Ifa$gdJrcdddRdZd^dfdddddddddeeeeeeff f ffff8fHffffffff*gJgLgPgbgdg hhhh>hߠՉhCJOJQJhLCJOJQJh h\CJOJQJhCJOJQJh hY[CJOJQJh>CJOJQJhaCJOJQJh a#CJOJQJh|CJOJQJh CJOJQJh\CJOJQJhx.h\CJOJQJ0JeNeReVe\e`ebefeeeeeeff ffff6f8fJffffFf $$Ifa$gd FfF $IfgdJr $$Ifa$gdJrfffffffffLgTgXg\gbgfghglgggghhh hhhFf- $IfgdaFf $IfgdJr $$Ifa$gdJrhhhhPhhhhhhhhhhhhhhhhh $$Ifa$gdJrFfǟFfz $IfgdJr $$Ifa$gdJr>hhhhhLiNiViiiiiijjȶp\K\8%hHhl0B*OJQJ^JaJph hp85:CJOJQJ^JaJ&hhp85:CJOJQJ^JaJhx.hBgOJQJ^JaJhx.h OJQJ^JaJhx.h OJQJhLOJQJ(hohL:B*CJOJQJaJph"hL:B*CJOJQJaJph$hHh/yO5B*CJOJQJph$hHh\5B*CJOJQJph!hHh\B*CJOJQJphhhhh6* $$Ifa$gdJr $$Ifa$gdJrkd$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajThhhhh $IfgdJr $$Ifa$gdJrhhNii6,%gd/yO $a$gdLkd$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajTij.k@kZk^kbkfkjkpkrkvk|k~kkkkkkkkFfp $$Ifa$gdoX2 $$Ifa$gd& $$G$Ifa$gd& $G$Ifgd& $Ifgd3^^gd/yO$a$gdp8jk,k.k@kXkrktkvkzk~kkkkkkkkkkkkkkkkk̻wffUffDfffw!hHhzQB*CJOJQJph!hHh#B*CJOJQJph!hHh`wB*CJOJQJph!hHhkB*CJOJQJph!hHh"0B*CJOJQJph!hHhoX2B*CJOJQJph!hHh:HB*CJOJQJph!hHh<~B*CJOJQJphhHhl0B*OJQJph%hHhl0B*OJQJ^JaJph!hHh +B*OJQJ^Jphkkkkkkkkkkk $Ifgd3^^ $$G$Ifa$gd& $$G$Ifa$gd& Ff $$Ifa$gdoX2 $$Ifa$gd& kkkkkkklll l llll"l$l&l(l*l,l.l0lÿhCJmHnHuhkvh?{kCJjhkvh?{kCJUh?{khu&]jhu&]U h3^^h3^^(hHh:H5B*CJOJQJaJph(hHh <#5B*CJOJQJaJphkkkkkl61///gd3^^kd$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajTlll lllll*l,l.l0lgd3^^ $ p#a$gdkv p#gdkv 6&P 1h:p'. A!"#$% '$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%)v , 55 55 575 5 ajT&kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT0$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 / ajT'kdQ$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajTZ$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 / / / / ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdC $$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd*$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdw$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd^"$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd%$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd *$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdW-$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd0$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd3$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd>7$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd:$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd=$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd%A$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdrD$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdG$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd K$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdYN$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdQ$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdT$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd@X$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd[$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd^$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd'b$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdf$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdi$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd m$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdmp$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kds$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdw$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdTz$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd}$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd;$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdՊ$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd"$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdo$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd $$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdV$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajTZ$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 / / / / ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajTZ$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 / / / / ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666Z@Z qNorml$5$7$8$9DH$a$CJOJQJ_HmHsHtHV@V /yCmsor 1$$@&a$5:CJ KH \^JaJ R@R g#Cmsor 2$x@&5:CJ\]^JaJL@L g#Cmsor 3$x<@&5CJ\^JaJd@d Cmsor 4($$ & F*$5$7$8$9D@&H$a$5OJQJ\tHL@L Cmsor 5 <@&56CJ\]aJd@d Cmsor 6($$ & F*$5$7$8$9D@&H$a$6OJQJ]tHV@V BCmsor 7dh<1$5$7$8$@& CJOJQJ`@` Cmsor 8#$<5$7$8$9D@&H$a$6OJQJ]aJp @p Cmsor 9- $ & F<*$5$7$8$9D@&H$a$CJOJQJ^JaJtHFAF Bekezds alapbetqtpusaXi@X Norml tblzat4 l4a ,k, Nem lista FOF g#Fels$ & F <^`4@4 'lQfej p#4 @4 'lQlb p#h"h Caption&$ $xx*$5$7$8$9DH$a$6CJOJQJ]^JtHVV TJ 9#$*$5$7$8$9DH$^a$OJQJaJtHfBf Lbjegyzetszveg$*$5$7$8$9DH$a$CJOJQJtHhRh Buborkszveg$*$5$7$8$9DH$a$CJOJQJ^JaJtH6Ob6 Fels2^`HqH :9 e-mailstlus17OJQJ^Jo(phF&F AKLbjegyzet-hivatkozsH*fOf Fels4-104 & F 5$7$8$9DH$^`^JaJ 3^^Rcsos tblzat7:V0$5$7$8$9DH$a$4O!4 Cmsor 2a$a$i$(5IXgr [2RtC N]s&jx5 6 A V u 9 : ? @ l 5"?0Dst9Bmqsuxz{} ,.02578:JKTnprtwyz|JNPRVXY[klu3579<>?AQR[Yd~!#$&67BY[]_bdegwx!#%'*,-/?@Iy} 01:^bdfikln~ 'BFHJNPQScdm FJLNQSTVfgp6A[_acfhik{|68:<?ABDTU^  &osuw{}~    . / 8 Y ] _ a d f g i y z !!!!!!K!O!Q!S!W!Y!Z!\!l!m!v!!!!!!!!!!!!!!!!""""""!"Q"S"U"W"Z"\"]"_"o"p"y""""""""""""""""""""""""""'#####$$$$ $ $ $$$$($*$,$.$0$2$3$5$8$9$C$E$H$I$J$K$L$M$P$S$V$Y$Z$[$f$j$0000000000000 0 0 0 000000(020R(02 0 0 0(020(020 (020]0(0&(0& 0x 0x(0& 0 0 0 0 (0&06 (0&(0&0u 0u 0u 0u 0u 0u 0u (0000000000000 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%00%00%00%00@0%00@0%00  d:)B,-:JJpK0MMNOP`RSTUW6XjYZ,\.]V_`Pbc>hjk0l "#78;>?ACFHJLNPRTVXZ]_adhmo> +-K*KKLM@O|PPQJS`TUVXZYZ[\0]_`ZabcJefhhhhikkl0l!$9:<=@BDEGIKMOQSUWY[\^`bcefgijklnpq.l!8@0( B S ?F$WFoWHHj$Ucj$>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName ȳs ProductIDScholz Lszl tanszkvezetQXZ)"*,2 L$M$M$O$O$P$P$R$S$U$V$X$Y$[$e$g$j$t{| & M$M$O$O$P$P$R$S$U$V$X$Y$g$j$j?tBmJu[YIy:^m6 v!!!!'##L$M$M$N$O$O$P$P$Q$R$S$U$V$X$Y$g$j$Yc7Abc*+&NO6@fg?@z Z"["L$M$M$O$O$P$P$R$S$U$V$X$Y$g$j$ t=" 8 Ri 9Аv}=B;AeRtJ־SLEL8CoVDe&4.y!L*[{a&^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`OJQJo(hH ^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hHw w ^w `OJQJo(hHGG^G`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHhL^`LOJPJQJ^Jo(hH h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. Th^T`OJQJo( ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.hh^h`OJPJQJ^Jo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. 8 ;Ap l 8Co l SL9RtJ&4.ya}=*[{ PSިT)#0؟PA T)#0Ua؟%Outline%$< |h|h|h|hD1D|hẕI6?ẕ @I6?fTI6?Ip21d_6y)mhD| $ :T QZ a dk i `s"i*<Pr =H/%a*ABqM!Q! <# a#<&"+6l+j,o\./0750A0l0@1I2oX2&t234>)5-5=X8]8p8:9D9i:j;+A< =/P=g=g?U@0}A#Ba,BC!D EgF+ GUGiG:H\H&sI~IAK3MN{NOSO/yOP?`PvP\Q4 R=RhRoRvRT)ATfTXUkUtUWW[WqYY[u&]m+]WE]L^5[^3^^&`h`U;a$pb1c?fBg*hjh jfk?{kzlCmGnrA0rJr~rQ@sEses|rst;tWyuh#wZxlx/yRy}y|a!|j"}~L$~<~@~>-/3g#m "0L>3- a4&?)DJ`cKty6D,`z%\zQy\["Hsd x.a>>^xbjZ_ppqD' +SFLcqL\T CX`GS%Ew,SVrx& b'YoYaY&_MpRXB!K)| ,{o#U|1E%I!W.[ Hck`w$c!&%Ynq%[<hyW\/Q`9ol}T|.2_Y ^CxEpkv9Bmqsuxz{} ,.02578:JKTnprtwyz|JNPRVXY[klu3579<>?AQR[Yd~!#$&67BY[]_bdegwx!#%'*,-/?@Iy} 01:^bdfikln~ 'BFHJNPQScdm FJLNQSTVfgp6A[_acfhik{|68:<?ABDTU^  &osuw{}~    . / 8 Y ] _ a d f g i y z !!!!!!K!O!Q!S!W!Y!Z!\!l!m!v!!!!!!!!!!!!!!!!""""""!"Q"S"U"W"Z"\"]"_"o"p"y"""""""""""""""""""""""""####$$$$ $ $ $$$$($*$,$.$0$2$3$5$8$9$C$E$H$I$J$K$L$j$!3!3@-g Q QQQQQi$`` ` ````(@``8@``H@`&`(`,`JUnknown G: Times New Roman5Symbol3& : ArialkTimesNewRomanPSMTTimes New RomanUTimesNewRomanPS-BoldMT9Garamond5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings"1ZgZg2&CC!4;$;$ 2qHP 92ANGLISZTIKA ALAPSZAKforzsuELTE@     Oh+'0  @ L X dpxANGLISZTIKA ALAPSZAKforzsuNormalELTE2Microsoft Office Word@F#@9:@rԮ@rԮ՜.+,0 hp| C;$' ANGLISZTIKA ALAPSZAK Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz{|}~   "#$%&'(*+,-./05Root Entry FkԮ7Data s01TableWordDocument8SummaryInformation(!DocumentSummaryInformation8)CompObjs F!Microsoft Office Word dokumentum MSWordDocWord.Document.89q