ࡱ> bjbj΀8X\V fffffzzzz6z2CV%%%%%%%%AAAAAAA$E*HdA)f&%%&&Aff%%B,,,&:f%f%A,&A,,?@%s:Bz*?"AC02C?H*H(@Hf@%"&,'&;&%%%AA,%%%2C&&&&H%%%%%%%%% ,: Tanegysglista (BA) Jelek, rvidtsek: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = ktelezQ tanegysg kv = ktelezQen vlaszthat tanegysg v = vlaszthat tanegysg Az elQfelttelek jeleinek magyarzata: Kdszm zrjel nlkl: erQs elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelt megelQzQ flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm zrjelben: gyenge elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelvel azonos flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm egyenlQsgjellel: a megadott kurzus prhuzamos felvtelt javasoljuk. * : Az alapoz kpzs trgyainak elvgzse utn vehetQ fel a trgy. Romanisztika alapszak (BA) spanyol szakirnyltalnos tudnivalk a szakrl Az alapszakot gondoz intzet: Romanisztikai Intzet Az alapszakon szerezhetQ vgzettsgi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rvidtve: BA) Az alapszakon szerezhetQ szakkpzettsg oklevlben szereplQ megjellse: romanisztika, spanyol alapszakos blcssz Az alapszak kpzsi clja, az elsajttand szakmai kompetencik: A kpzs clja olyan szakemberek kpzse, akik az jlatin nyelvek s kultrk terletn, valamint ltalnos trsadalomtudomnyi tmakrkben olyan elmleti s gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokban kpesek szakmjuk sokoldal, inter- s multidiszciplinris gyakorlati s elmleti mqvelsre. A vgzettek kellQ mlysgq elmleti ismeretekkel rendelkeznek a kpzs msodik ciklusban trtnQ folytatshoz. Az alapfokozat birtokban a romanisztika alapszakon vgzettek kpesek egy jlatin nyelv rsban s szban trtnQ hasznlatra a felsQfok C tpus nyelvvizsgnak megfelelQ szinten; az jlatin nyelvek s kultrk tanulmnyozsra rvnyes ismeretszerzs ltalnos mdjainak s alapvetQ kutatsi technikinak elsajttsra; ltalnos szvegek tfog megrtsre, sszefoglalsra, alapszintq fordtsra, tolmcsolsra; Magyarorszg s az adott clnyelvi orszg trsadalmi, gazdasgi, krnyezeti problminak ismeretben megszerzett tudsuk kzvettsre s alkalmazsra hivatsuk gyakorlsa sorn; alkalmasak a kulturlis kapcsolatok polsa tern megszerzett tudsuk alkot szellemq alkalmazsra, nyelvi kzvettQi szerep betltsre; az nkormnyzati, llamigazgatsi, politikai, gazdasgi s kulturlis letben szervezQi feladatok elltsra az jlatin kultrkr ismerethez kttt munkakrkben; tmegkommunikcis szerveknl nyelvi szervezQi, kapcsolatteremtQi, gyintzQi feladatok elltsra; az idegenforgalomban nyelvi s civilizcis kzvettQi szerep betltsre; rendelkeznek az jlatin kultrkr, valamint egy jlatin nyelv irnti magas fok motivcival s elktelezettsggel, a megszerzett tuds kreatv felhasznlsnak kpessgvel, j egyttmqkdQ s kommunikcis kszsggel s felelQssgtudattal. A kpzsi idQ flvekben: 6 flv Az alapfokozat megszerzshez sszegyqjtendQ kreditpontok szma: 180 kreditpont Nyelvi kvetelmnyek: A zrvizsga lettele a nyelvvizsga-kvetelmnyek teljestst igazolja. Az ismeretek ellenQrzsnek rendszere (rszletesebben lsd mg a szak ltal sszelltott, a honlapon s a tanszkeken hozzfrhetQ ismertetQket) Az ismeretek ellenQrzse a kurzusok jellegtQl fgg: elQadsok esetn kollokvium, amely lehet szbeli s/vagy rsbeli vizsga. Az anyag elsajttshoz s a vizsgra val felkszlshez a kurzust vezetQ oktat a kurzus elindulsakor bibliogrfiai adatokkal is kiegsztett ttelsort, vagy tematikt bocst a hallgatk rendelkezsre s ismerteti a szmonkrs feltteleit. rtkels: tfok skln (1-5) rsbeli vizsga esetn amennyiben az adott trgyban alkalmazhat szzalkszmtsos rendszer alapjn, amelyben az tfok sklra val tszmts az albbiak szerint trtnik: 0-59% =1 (elgtelen), 60-69% =2 (elgsges), 70-79% = 3 (kzepes), 80-89% =4 (j), 90-100% =5 (jeles) gyakorlatok (szeminriumok) esetn folyamatos szbeli ellenQrzs, zrthelyi, szeminriumi dolgozat (essz, kiselQads) A flv sorn a hallgatk az rai munka mellett legalbb egy zrthelyi dolgozat s/vagy legalbb egy (rsbeli) szeminriumi dolgozat/kisessz s/vagy (szbeli) kiselQads/beszmol stb. formjban adnak szmot elsajttott tudsukrl, ismereteikrQl. Az anyag elsajttshoz s a szmonkrsekre val felkszlshez a kurzust vezetQ oktat a kurzus elindulsakor bibliogrfiai adatokkal is kiegsztett tematikt bocst a hallgatk rendelkezsre. A szeminriumi dolgozat/kisessz formj rsbeli feladatok terjedelme legalbb 6 oldal, szkzk nlkl sszesen minimum 9.000 karakter (ebbe a terjedelembe nem szmt bele a cmoldal s az esetleges tartalomjegyzk, tovbb a ktelezQen csatoland bibliogrfia). rtkels: E foglalkozstpusnl az rdemjegy kialaktsban a flv sorn a foglalkozsokon vgzett folyamatos munka is hangslyosan latba eshet Az rtkels tfok skln trtnik (1-5) Teszt-jellegq rsbeli feladat rtkelse esetn a fentebb mr bemutatott szzalkszmtsos rendszer alkalmazand. A nyelvi alapvizsga a mintatanterv szerint a II. flv vgn ellenQrzi, hogy a hallgatk a vlasztott nyelvet szban s rsban a kzs eurpai nyelvi rendszer szerinti B2 (ennek minimlis teljestsi szintje: 60%, hiszen az emelt szintq rettsgi is B2 volt, de ott 25 % teljestsi szinttel), a portugl s a romn szakirnyon a szakok specilis helyzete miatt B1 szinten tudjk hasznlni. A nyelvi alapvizsga kt rszbQl ll: a) rsbeli rsz (mely ktelezQen megelQzi a szbeli rszt): MrendQ kompetencik (hrom rszfeladat keretben): (I) hangz szveg rtse, (II) rott szveg rtse, (III) szvegalkots. rtkels: kompetencinknt kln-kln szzalkszmtsos rendszerben a fent bemutatott tfok sklra val tszmtsi rtkek alapjn. b) Szbeli rsz A felkszlshez a szakirnyok tmakr-listkat bocstanak a hallgatk rendelkezsre. MrendQ kompetencia: szbeli kifejezQkszsg. Az rtkels szempontjai: (I) szabatos nyelvhasznlat, (II) folyamatossg, (III) nyelvhelyessg. rtkels: A szbeli vizsga legalbb kttag bizottsg elQtt zajlik (az egyik tag lehetQleg anyanyelvi lektor), ttelhzssal. A jegy tfok skln szletik. A teljes nyelvi alapvizsga rtkelse: A mrendQ kompetencikat illetQen el kell rni a 60%-os szintet. Az rsbeli vizsgn tfok sklra tszmtott hrom jegyet tlagolni kell a szbelin kapott negyedik jeggyel. Az tlagolst s a vgsQ jegynek a nyelvi alapvizsga eredmnysszestQ lapjra (2. sz. nyomtatvny) trtnQ bejegyzst a szbeliztetQ bizottsg vgzi, majd a szakirny vezetQjnek leadja. Brmely elgtelen rszjegy esetn a teljes alapvizsga megismtelendQ. A sikertelen nyelvi alapvizsga a kari szablyzat rendelkezseivel (HKR 92, 7. pont) sszhangban ugyanabban a flvben nem ismtelhetQ meg (ebbQl a tantrgybl nincs teht utvizsga sem). Zrdolgozattal s alapszakos zrvizsgval kapcsolatos kvetelmnyek Zrdolgozat Formai kvetelmnyek: A bortn fel kell tntetni a zrdolgozat szt, a hallgat nevt, szakjt, szakirnyt, a dolgozat ksztsnek vt valamint a tmavezetQ tanr nevt s beosztst. A dolgozat terjedelme minimum 25 oldal (1,5-es sorkzzel, Times New Roman betqtpussal, 12-es karakterrel, letsben trtnQ szmts szerint minimum 50.000 lets szkzzel egytt), ebbe nem szmt bele a cmoldal s a tartalomjegyzk, tovbb a ktelezQen csatoland bibliogrfia. A dolgozatot a kari elQrsoknak s szoksoknak megfelelQen 2 bekttt pldnyban kell a 6. (vagy a tanulmnyokat lezr utols) flv szorgalmi idQszaknak vgig benyjtani. A dolgozatot elektronikus formban (csatolt fjl, CD) a tmavezetQnek is le kell adni. A hallgatnak nyilatkoznia kell arrl, hogy a munka a sajt szellemi termke. A hallgat ugyanis azzal, hogy nevt a dolgozatra rrja, felelQssggel kijelenti, hogy a dolgozat az Q munkja. Tudomsul veszi, hogy amennyiben kiderlne, hogy a dolgozat szvegbe msok munkjt idzQjel s pontos hivatkozs (szerzQ: vszm: oldalszm) nlkl ptette be, az plgiumnak minQsl s elgtelen osztlyzatot von maga utn. Tartalmi kvetelmnyek: A zrdolgozat ktelezQen az alapszakos tanulmnyok sorn megismert klnbzQ tmakrk valamelyikben (irodalom, nyelvszet, orszgismeret/ civilizci/ kultrtrtnet) szmtgpen megrand esszt tartalmaz. A zrdolgozat nyelve mindig az adott szakirny nyelve. Romn szakirnyon a zrdolgozat a szakfelelQs engedlyvel kivteles esetben ms nyelven (pl. magyar, francia, angol) is benyjthat. A dolgozatok jellege lehet elmleti, gyakorlati s/vagy elemzQ, ill. ezek valamilyen kombincija. A dolgozat nem lehet ms intzmnyben vagy ms ELTE-s szakon, specializcis vagy minoros kpzsben, azonos vagy hasonl tmban kszlt essz (pl. ms nyelven rt) vltozata. Clszerqnek tqnik, hogy a hallgatk ne nagy ltalnos tmt dolgozzanak fel, hanem kisebb s konkrt(abb) rszterletek, jelensgek akr kontrasztv (a magyar vagy az esetleges minor szak terletre kitekintQ) elemzst vgezzk el. A zrdolgozat elksztst ktelezQen tmavezetQ segti (a szemly megvlasztsa az ltalnos kari szablyokkal sszhangban trtnik); a tmavezetQ lehet a dolgozat brlja is. KlsQ tmavezetQ/brl csak a szakirny vezetQjnek engedlyvel vlaszthat. A tmavezetQ(k) dnti(k) el klnsen az j tmk esetben -, hogy a dikok rszrQl a szabad tmavlasztst, vagy kzztesz(nek)-e tmalistkat, s a dikok csak ebbQl vlaszthatnak. rtkels: tfok skln (1-5) trtnik. BA szakzrs kvetelmnyei: Az alapszakos zrvizsgra amelynek elQfelttele az abszolutrium s az elfogadott zrdolgozat a 6. (vagy a tanulmnyokat lezr utols) flv vgn kerl sor s kt rszbQl ll. A zrvizsga menete s rtkelse: rsbeli rsz: Ezen a vizsgn a hallgatknak azt kell bizonytaniuk, hogy a vlasztott nyelvet a felsQfok C1 tpus nyelvvizsgnak megfelelQ szinten tudjk hasznlni. MrendQ kompetencik: (I) hangz szveg rtse, (II) rott szveg rtse, (III) szvegalkots (= hrom teszt/dolgozat). rtkels: kompetencinknt kln-kln szzalkszmtsos rendszerben a fent bemutatott tfok sklra val tszmtsi rtkek alapjn. Az rsbeli vizsga eredmnyt az tfok skln nyert jegyek kerektett szmtani tlaga adja (az egyes rszjegyeknek legalbb elgsgesnek kell lennie). Szbeli rsz Az e vizsga ltal ellenQrztt ismeretek irodalom, nyelvszet, orszgismeret/civilizci tmakreiben a szakirnyok bibliogrfiai utalsokat is tartalmaz ttelsorokat dolgoznak ki s bocstanak a hallgatk rendelkezsre (lsd 1. szm mellklet). A hallgatk a hrom rszterlet kpviselQibQl ll (teht rendszerint hromtag) bizottsg elQtt vizsgznak, mind a hrom ttelsorbl val hzssal. A szbeli alapszakos zrvizsga sorn a hallgat arrl is szmot ad, hogy szbeli nyelvtudsa megfelel-e a C1 tpus nyelvvizsga kvetelmnyeinek (szbeli kifejezQkszsg kompetencia). rtkels: 3 hzott ttelre adott vlaszok + C1 tpus nyelvi kszsg elbrlsa, tfok skln (1-5). A szbeli vizsga eredmnye teht e ngy jegy kerektett szmtani tlaga lesz (az egyes rszjegyeknek legalbb elgsgesnek kell lennie). A teljes alapszakos zrvizsga rtkelse: a zrvizsga vgeredmnyt az rsbeli s a szbeli rsz tlaga adja. Az esetleges kerekts a szbeli vizsgaeredmny irnyban trtnik. Az tlagolst s DFTZ` $ & B D ` 24/ͼ}ytl}e}Z}h(h8CJaJ h86]hh6 h)[6h)[h8h'rAhSz5CJ\aJh'rAhSz5CJ hN{hSz5B*CJaJph h/\hSz6B*CJaJphhSz5CJaJhSzCJaJhUJhSzCJaJh|ysh'rAhSzCJ aJ h'rAhSz5CJ \aJ hSz5\hSz D$$&`#$/Ifa$gd'rAl gdSzgdSzgdSzDFHJLNPRTXZwrrrrrrri_ $gdSz P gdSzgdSzkd$$IfF> t 6` 0644 l` ap yt'rA Z\^`bdfhjl @  $ & Fa$gdSz $a$gdSz ?^`?gdSzgdSz $gdSz & * ` $$&`#$/Ifa$gd'rAl $&`#$/@&Ifgd'rAl gd8 $ & Fa$gdSz 24yrmmhhchT$ 8*$a$gd8gd8gd8)gd)[gd8kd$$IfF> t 6` 0644 l` ap yt'rA /. Z& $da$gd)[ $a$gd)[$d87$8$H$a$gd)[$d8x7$8$H$a$gd)[$d87$8$H$a$gd)[gd)[$d7$8$H$a$gd8gd8/. hlHP h l n !&&122Ĺ찧웖tdtdtTh% h% CJOJQJ\aJh% h% CJOJQJ]aJh% h% CJOJQJaJh% h% CJaJhAzh)[6 h_6 h)[6 hq~h)[haph)[0Jhlvh)[0Jhaph)[CJaJ h)[6]haph)[0JhF#h)[aJhF#h)[B*CJaJphh)[h)[h8B*CJaJphHl n X#p##$>,V,d--.2~22z3 $^a$gd% ^gd% ' & F @ ^`gd% ' & F^gd% 'gd% $-DM a$gd% ^`gd)[gd)[gd)[2 2$2|2~2x3z334444|66B<D<<p===FFXQnQQ蟗tt[Lh% h% CJaJnHtH1h% h% 5>*CJOJQJ\^JaJnHtHh% h% CJOJQJaJ&h% h% 5>*CJOJQJ^JaJhh% 5#h\h% 5CJOJQJ^JaJh% h% B*CJaJphh% h% 6CJ]aJh% h% >*CJaJh% h% >*CJ\aJh% h% CJaJh% h% CJ\aJz344^55|678l;<p===?>ALCFFhHIJLMgd% 'gd% xgd% )x<gd% $a$gd% $^a$gd% x^gd% ^gd% MFOOXQnQQQRSSTUWW"[\:^.|t|B~n~Ȁ$ & F*$5$7$8$9DH$a$gd)[$a$gd)[gd)[(gd% $a$gd% gd% gd% 'gd% QQQRSS`z.|t|.}0}@~B~l~n~r~~}rjr_}Dj9.hKwh)[nHtHh^h)[nHtH4h^h)[56CJOJQJ\]^JaJnHtHh/~h)[nHtHh)[nHtHh uh)[nHtH1h^h)[5CJOJQJ\]^JaJnHtHUh% h% CJOJQJaJ1h% h% 5>*CJOJQJ\^JaJnHtHh% h% CJaJnHtH1h;h% 56CJOJQJ\^JaJnHtH.h;h% 6CJOJQJ\^JaJnHtHa vgsQ jegy megllaptst a szbeli bizottsg tagjai vgzik el, akik gondoskodnak a megszerzett jegynek a 3. sz. nyomtatvnyon val rgztsrQl, e nyomtatvnynak a szakirny vezetQje szmra trtnQ tadsrl, valamint annak a tovbbi kari dokumentumokban val rgztsrQl. Az oklevl killtsnak felttele A szakkpzettsget tartalmaz oklevl kiadsnak felttele az albbi tanegysglista elvgzse, a vlasztott nyelv specilis ismeretei modul teljestsvel; az intzmnytQl klcsnvett javak visszaszolgltatsrl szl igazols. Az oklevl minQstse - 2008/2009-es tanvben vgzQk esetn: Az oklevl minQstst a zrdolgozatra kapott s az alapszakos zrvizsgn megszerzett rdemjegyek szmtani tlaga adja, egsz szmra kerektve. - 2009/2010-es tanvtQl vgzQk esetn: Az oklevl minQstst az albbi ttelek (kerektett) szmtani tlaga adja: a portflis zrdolgozat rdemjegye, a szakirny specializci zrdolgozatnak rdemjegye (ha a hallgat ilyent is vgzett), az alapszakos zrvizsga vgeredmnye. AlapszakfelelQs: dr. Brdosi Vilmos egyetemi tanr (Romanisztikai Intzet) Tanegysglista Kd BBN-Tanegysgflvrtkelskt.vl.raszmkreditelQfelttelI. Alapoz ismeretek: 12 kredit A) ltalnos rtelmisgkpzQ trgyak a blcsszettudomnyi kpzsi terleten: 8 kredit XFI-101Filozfiatrtnet1Kk302XKO-101Kommunikci-retorika1 2Kk302XIN-101Informatikai alapismeretek*1 2Gk302XKT-101Knyvtrhasznlat1 2Kk302 sszesen:1208* Szintfelmrs utn az Informatikai alapismeretek helyett magasabb szintq XIN- kd tanegysg is vgezhetQ. Megjegyzs: Kvnatos, hogy a hallgat a kt flvre egyenletesen elosztva vgezze a fenti tanegysgeket. B) Alapoz elmleti ismeretek: 4 kredit 1. Alapoz elmleti ismeretek a modern filolgia kpzsi gban: 4 kredit FLN-101A nyelvtudomny alapjai1Kk302FLI-101Az irodalomtudomny alapjai1Kk302 sszesen:6042. Az alapszak nyelvi s kulturlis terleteit ttekintQ ismeretkrk: 0 kredit II. Szakmai trzsanyag: 108 kredit A) Szakmai alapoz modul: 2 kredit 1. Minden szakirnyon egyformn ktelezQ: 2 kredit RLA-101*A latin nyelv alapjai romanisztika szakosoknak 1.1Gk151RLA-102*A latin nyelv alapjai romanisztika szakosoknak 2.2Gk151101** sszesen:302* Az alapoz latin nyelvi tanegysgek all gimnziumi latin rettsgi vagy kzpfok nyelvvizsga alapjn automatikusan felmentst lehet adni. Ilyenkor a hallgat 2 kreditet szabadon flhasznlhat. MegfelelQ rdeklQds esetn az alapfok kurzusok folytatsaknt a hallgat szabad kreditkerete terhre az ELTE BTK Latin Nyelvi s Irodalmi Tanszke a kzpfok latin nyelvvizsgra felksztQ RLA-103 104 (30 30 ra, 2 2 kredit) tanegysgeket hirdeti meg. ** Az elQfelttelek mindig a megfelelQ tblzaton bell rtendQk. 2. Szabadon vlasztott tantrgyak az alapszakon bell: 0 kredit B) A vlasztott nyelv s kultra specilis ismeretei (szakirnyok): 106 kredit Spanyol szakirny (106 kredit) SzakirnyfelelQs: dr. Scholz Lszl egyetemi tanr (Spanyol Nyelv s Irodalom Tanszk) A szakirnyra val belps felttele: egyetemi felvtel a romanisztika alapszak spanyol szakirnyra. A hallgatnak az alapoz ismeretek tanegysgeit (I-II) a 2. flv vgig el kell vgeznie. Az elQfelttelek oszlopban a * jel a teljes alapozst jelenti. a) Alapoz kpzs: 34 kredit Bevezets az jlatin tanulmnyokba: 4 kreditSPA-100Bevezets a spanyol irodalmi tanulmnyokba 1Gk302SPA-101Bevezets a spanyol nyelvszeti tanulmnyokba 2Kk302Nyelvfejleszts: 13 kreditSPA-111Spanyol nyelvfejleszts 1.1Gk302SPA-112Spanyol nyelvfejleszts 2.1Gk302SPA-113Spanyol nyelvfejleszts 3.2Gk302SPA-114Spanyol nyelvfejleszts 4.2Gk302SPA-115Spanyol nyelvfejleszts 5.2Gk302SPA-121Spanyol nyelvtani gyakorlat 1.1Gk303Orszgismeret: 15 kreditSPA-130Spanyolorszg kultrfldrajza 1Kk151SPA-141Spanyolorszg mqvelQdstrtnete1Kk303SPA-142Spanyolorszg mqvelQdstrtnete 1Gk303SPA-150Spanyol-Amerika kultrfldrajza 2Kk302SPA-161Spanyol-Amerika mqvelQdstrtnete2Kk303SPA-162Spanyol-Amerika mqvelQdstrtnete 2Gk303Nyelvi alapvizsga: 2 kreditSPA-001*Nyelvi alapvizsga spanyol nyelvbQl2Vk02(111 121) sszesen:40534* Azonos flvben nem lehet megismtelni. b) Trzskpzs: 68 kredit Spanyol nyelvszet: 17 kreditSPA-201Spanyol hangtani gyakorlat3Gk303*SPA-211Spanyol nyelvtani gyakorlat 2.4Gk304*SPA-220Spanyol morfoszintaxis3Kk303*SPA-230A mai spanyol nyelv6Kk303*SPA-241A spanyol nyelv trtnetnek vzlata5Kk304*Spanyol nyelvfejleszts: 10 kreditSPA-261Spanyol nyelvfejleszts 6.3Gk302*SPA-262Spanyol nyelvfejleszts 7.3Gk302*SPA-263Spanyol nyelvfejleszts 8.4Gk302*, 261, 262SPA-264Spanyol nyelvfejleszts 9.5Gk302*, 263SPA-265Spanyol nyelvfejleszts 10.6Gk302*, 264Spanyol nyelvq irodalmak: 37 kreditSPA-303A spanyol irodalom trtnete 1.3Kk304*SPA-304A spanyol irodalom trtnete 1.3Gk304*SPA-313A spanyol irodalom trtnete 2.4Kk304*, 303SPA-314A spanyol irodalom trtnete 2.4Gk304*, (303, 304)SPA-323A spanyol irodalom trtnete 3.5Kk303*, 303, 304, 313, 314SPA-324A spanyol irodalom trtnete 3.5Gk304*, 303, 304, 313, 314SPA-333A spanyol-amerikai irodalom trtnete 1.3Kk303*SPA-334A spanyol-amerikai irodalom trtnete 1.3Gk304*SPA-343A spanyol-amerikai irodalom trtnete 2.5Kk303*, (333)SPA-344A spanyol-amerikai irodalom trtnete 2.5Gk304*, 333, 334Spanyol s spanyol-amerikai trtnelem s kultra: 4 kreditSPA-350A spanyol nyelvq vilg ma4Gk304* sszesen: 63068c ) Zrdogozat s szakzrs: 4 kredit SPA-901Zrdolgozat6Dk04(()SPA-902Zrvizsga6Zk00(901) sszesen:04 C) Szakmai gyakorlat: 0 kredit III. Differencilt szakmai ismeretek: 50 kredit az alapszak adott szakirnynak tovbbi szakterleti ismeretei, az alapszaknak a vgzett szakirnyval nem azonos minor szakirnya (amely msodik tanri mesterszak elQksztst is szolglhatja), msik alapszak valamely minor egysge, amely tanri mesterszakot elQksztQ szakirny elvgzse esetn msodik tanri mesterszak elQksztst is szolglhatja (diszciplinris s tanri minor) egy msik alapszak minor egysge (diszciplinris minor). IV. Szabadon vlaszthat tanegysgek v. pedaggiai-pszicholgiai modul: 10 kredit Brmely alapszak tanegysge, amelynek flvtelt nem zrja ki elQfeltteli vagy egyb szably, vagy az ELTE PPK ltal megadott modul. Spanyol filolgiai szakirny specializci (III.) (50 kredit) A specializci felelQse: dr. Scholz Lszl habilitlt egyetemi tanr (Spanyol Nyelv s Irodalom Tanszk) A specializci felvtelnek felttele: A specializcit a romanisztika alapszak spanyol szakirnynak hallgati valamint megfelelQ spanyol nyelvtudssal rendelkezQ spanyol minoros hallgatk vgezhetik el. Az elQfelttelek oszlopban a * jel a szakirny 1 2. flvre elQrt sszes tanegysgt jelenti. Nyelvszeti tanegysgek: 17 kreditSFI-401A spanyol nyelv Amerikban5Kk303*SFI-406A spanyol nyelv terleti s trsadalmi vltozsai6Gk303*,(SFI-401)SFI-407Spanyol fonolgiai gyakorlat3 4Gk304*, (SPA-201)SFI-408Spanyol szintaxis4 6Gk304*RMN-201Romanisztika3-4Kk153*SFI-405Egyb vlaszthat nyelvszeti tanegysgek**3 6Gv303*Irodalmi tanegysgek: 28 kreditSFI-411Szvegelemzs 1. (prza)3 6Gk303*SFI-412Szvegelemzs 2. (kltszet)3 6Gk303*SFI-413A spanyol przaformk trtnete3 6Kk304*SFI-414A modern spanyol prza3 6Kk303*SFI-415A modern spanyol-amerikai prza3 6Kk303*SFI-416Irodalmi nemzedkek3 6Kk303*SFI-417Irodalom s film3 6Gk303*SFI-418A spanyol nyelvq sznhz3 6Kk304*SFI-421Mqfordts3 6Gk152*SFI-422Egyb vlaszthat irodalmi tanegysgek**3 6Gv303*Civilizcis tanegysg: 3 kreditSFI-431.06 431.XXCivilizcis tanegysg**3 6Gk303*ZrdolgozatSFI-501Zrdolgozat6Dk02(() sszesen: 49550** A tanegysg alkdja a meghirdetstQl fggQen vltozik. Az egyes tanegysgeket a szakirnyfelelQs tartja nyilvn, az azonos tartalmat azonos kd alatt meghirdetve. Megjegyzs: A 3 6-tal jellt tanegysgeket a szakirnyfelelQs a 3 6. flvek valamelyikben hirdeti meg. Iberoromn filolgiai szakirny specializci (III.) (50 kredit) Az Iberoromn filolgia cmq, a portugl s a spanyol szakirnyon belli specializci 50 kredites nyelvi, nyelvszeti, irodalmi, kultrtrtneti programcsomaggal a harmadik flvtQl lehetQv teszi a kataln s a galego nyelv megismerst s az MA iberoromanisztikai specializci elQksztst. A specializci felelQse: dr. Pl Ferenc habilitlt egyetemi docens, dr. Szijj Ildik egyetemi docens (Portugl Nyelv s Irodalom Tanszk) dr. Faluba Klmn egyetemi docens (Spanyol Nyelv s Irodalom Tanszk) A specializci felvtelnek felttele: A specializcit a romanisztika alapszak portugl s spanyol szakirnynak hallgati vgezhetik el. A * jel a spanyol vagy portugl szakirny 1 2. flvre elQrt sszes tanegysgt jelenti. IFI-401Bevezets az iberoromanisztikba3Kk153Nyelvszeti tanegysgek: 19 kreditIFI-410A kataln nyelv trtnete6Kk152IFI-421Kataln 1. 3Gk453IFI-422Kataln 2.4Gk302IFI-423Kataln 3.5Gk302IFI-424Kataln 4.6Gk302IFI-430A galego nyelv trtnete5Kk152IFI-441Galego 1.4Gk302IFI-442Galego 2.5Gk302IFI-443Galego 3.6Gk302Irodalmi tanegysgek: 14 kreditIFI-453Kataln irodalom 1.5Gk303IFI-454Kataln irodalom 2.6Gk304IFI-463Galego irodalom 1.5Kk303IFI-464Galego irodalom 2.6Gk304Trtneti s fldrajzi tanegysgek: 12 kreditIFI-480Kataln civilizci3Gk303IFI-482A kataln nyelvkzssg trtnete4Kk304IFI-490Galego civilizci3Gk152IFI-492Galicia trtnete4Kk153ZrdolgozatIFI-501Zrdolgozat6Dk02(() sszesen: 48050 0Ɓȁʁ:>҂JbdR @JN\^pD"¼˱~o~c~c~o~o~c~o~o~h2^h86CJaJh2^h8B*CJaJphh2^h8CJaJ h9h85B*CJaJphh4Gh8B*CJaJphh8CJaJh4Gh8CJaJ h80Jhlh80Jh8hlvh80J h)[0Jh)[hKwh)[nHtHh^h)[nHtHh)[nHtH&ʁ҂܂,<Jb$qq$If]q^qa$gd8 $Ifgd8 $$Ifa$gd8gd% & F 9!gd8 & F 9!gd)[$ & F*$5$7$8$9DH$a$gd)[bdkd$$IfT4nִ]J%& S-  4af4pPTdRb $$Ifa$gd8 $Ifgd8xgd8gd8 kd$$IfTִ]J%& S-  4apPT܄ $$Ifa$gd8 $Ifgd8kdj$$IfTִ]J%& S-  4apPT BJNRX\^ $$Ifa$gd8 $Ifgd8^`kd$$IfTִ]J%& S-  4apPT`p $$Ifa$gd8 $Ifgd8kdV$$IfTִ]J%& S-  4apPT4<@BD"F؈idd[P $x*$a$gd8hgd8gd8kd$$IfT\J%_-4ap(T $$Ifa$gd8 "8FĈƈ؈.0$ĊȊʊV\24@JLŒČЌڌjtxԹԹߤԅvԅvԹvmh)h80Jh2^h8B*CJaJphh2^h8CJ^JaJhh86hh80J6 h80Jh86nHtH h80Jh2^h86CJaJh2^h8CJaJnHtHh2^h8CJaJh4Gh80J h85h4Gh80Jh8 h86(؈ $*.0 $$Ifa$gd8 $*$Ifgd8 $Ifgd802kd $$IfTִ]J%& S-  4apPT2Bz~ $$Ifa$gd8 $Ifgd8kd# $$IfTִ]J%& S-  4apPT "$ƊȊʊi^SS $*$a$gd8 $*$a$gd8kd $$IfT\J%_-4ap(T $$Ifa$gd8ʊVЋ48<@FJL $$Ifa$gd8$1$7$8$H$Ifgd8 $Ifgd8 $xx*$a$gd8xgd8gd8 LNkds $$IfTִ]J%m  4apPTN`ČȌ̌Ќ֌ڌ $$Ifa$gd8$1$7$8$H$Ifgd8 $Ifgd8kd$$IfTִ]J%m  4apPTjptvxniii^Whgd8 $*$a$gd8gd8kdQ$$IfT\J%m4ap(T $$Ifa$gd8 ȒʒΕҕ,.:<>鹰}qf[P[Chh2!RCJ^JaJhhSCJaJhh2!RCJaJhxRwh2!RCJaJhq$1$7$8$H$Ifgd2!R $Ifgd2!RBkd2$$IfT4ap T $$Ifa$gd2!R $x*$a$gd2!R!$a$gd2!Rgd2!Rgd2!R#gd2!R 8n,.tvxԘ֘468:LN.:<> 귬귬ߝhh2!RCJPJaJhhSCJPJ^JaJhhHYCJaJhh2!RCJPJ^JaJhh2!R6CJaJhh[ CJ^JaJhhSCJaJhh2!RCJaJhh[ CJaJ4 $$Ifa$gd2!Rkd$$IfTִ]J%& S-  4apPT"&*046 $$Ifa$gd[ $1$7$8$H$Ifgd[ $Ifgd[ 68kd$$IfTִ]J%& S-  4apPyt[ T8np—ȗ̗Η $Ifgd2!RBkd$$IfT4ap T $$Ifa$gd2!R ΗЗkd$$IfTִ]J%& S-  4apPTЗ"(,. $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!R.0kdk$$IfTִ]J%& S-  4apPT0@vz~ $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rkd$$IfTִ]J%& S-  4apPT֘ژޘ $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!RkdI$$IfTִ]J%& S-  4apPT6:>BHLN $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!RNPkd$$IfTִ]J%& S-  4apPTP` $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rkd'$$IfTִ]J%& S-  4apPT:>BFLPR $Ifgd2!RBkd$$IfT4ap T $$Ifa$gd2!R RTkd $$IfTִ]J%& S-  4apPTTd $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rkdx$$IfTִ]J%& S-  4apPTК &*, $$Ifa$gdS $IfgdS,.kd $$IfTִ]J%& S-  4apPytST.> $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rkd\"$$IfTִ]J%& S-  4apPT $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!R kd#$$IfTִ]J%& S-  4apPT bfjntxz $$Ifa$gdS $IfgdSb|(*̝ "@Vž؞ڞޞDFHLѷѰܒхxkх\QхQхhh %CJaJhh2!RCJPJ^JaJhhzpCJPJaJhh %CJPJaJhh2!RCJPJaJhh %6CJaJhh2!R0Jhh2!R0J hh2!Rhh2!RB*CJaJphhh;ACJaJhh2!RCJaJhh2!R6CJaJhhSCJaJhhSCJPJaJz|kd:%$$IfTִ]J%& S-  4apPytST|Ȝ"6 $Ifgd2!RBkd&$$IfT4ap T $$Ifa$gd2!R 68kd"'$$IfTִ]J%& S-  4apPT8ȝʝ̝ "Vid\\!$a$gd2!Rgd2!Rkd($$IfT\J%_-4ap(T $$Ifa$gd2!R ڞޞ $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!RBkdr)$$IfT4ap T kd)$$IfTִ]J%& S-  4apPTDHLPVZ^ $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!RLPVXZlnpȟʟΟ֟fhjlpt~̠ؠܠ(.hhCJaJhh6CJaJhh2!R6CJaJhh2!RCJPJ^JaJhh %CJPJaJhh2!RCJPJaJhh %CJaJhh %CJPJ^JaJhh2!RCJPJ^JaJhh2!RCJaJ/^`kdT+$$IfTִ]J%& S-  4apPT`p $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rkd,$$IfTִ]J%& S-  4apPTʟ $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!R kd2.$$IfTִ]J%& S-  4apPThlptz~ $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rkd/$$IfTִ]J%& S-  4apPTʠ̠ܠ$(, $Ifgd2!RBkd1$$IfT4ap T $$Ifa$gd2!R ,.kd1$$IfTִ]J%& S-  4apPT.8<>tvx|֡ءڡޡLNPTX^`bdnr~¢Ƣ̢΢ТҢܢ߸߸ߞ߸ߞґ߸ߞ߅hh2!R6CJaJhh2!RCJ^JaJhhCJaJhhCJPJ^JaJhh2!RCJPJ^JaJhh %CJaJhh2!RCJPJaJhh2!RCJaJhhCJaJhhCJaJ3.>tx| $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rkd2$$IfTִ]J%& S-  4apPT֡ڡޡ $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rkda4$$IfTִ]J%& S-  4apPTLPTX^bp $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rprkd5$$IfTִ]J%& S-  4apPTr¢Ƣ̢Тޢ $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rޢkd?7$$IfTִ]J%& S-  4apPT*68:z~RTVZ^bdfhntxȤʤ̤ФԤڤܤޤܵܦܵܗܵܦܵܗhhCJaJhh=VCJaJhh2!RCJPJ^JaJhhMCJPJ^JaJhh2!RCJPJaJhh2!R@CJPJaJhhCJaJhh2!RCJaJhh2!R6CJaJhh6CJaJ1(*:z~ $Ifgd2!RBkd8$$IfT4ap T $$Ifa$gd2!R kd!9$$IfTִ]J%& S-  4apPT $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rkd:$$IfTִ]J%& S-  4apPTRVZ^dhv $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rvxkd;$$IfTִ]J%& S-  4apPTxȤ̤ФԤڤޤ $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!R LNPTX\bh 024 .0괥ꥴ괥ꥴhh2!R@CJPJaJhh=VCJaJhh2!RCJPJ^JaJhhMCJPJ^JaJhh2!RCJPJaJhh2!R@CJPJaJhhCJaJhh2!RCJaJhhAQCJaJ6kdn=$$IfTִ]J%& S-  4apPT LPTX^b $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!Rkd>$$IfTִ]J%& S-  4apPT" $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!R"$kdL@$$IfTִ]J%& S-  4apPT$4 $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!RkdA$$IfTִ]J%& S-  4apPT $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!R kd*C$$IfTִ]J%& S-  4apPT 0 $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!R "$*:>ĨƨȨ̨Ψwj]jwhh;5|CJPJaJhhCJPJaJhhCJaJhh6CJaJhh2!R6CJaJhh2!RCJPJaJhh2!R@CJPJaJhhCJaJhh2!RCJaJhhAQCJaJhh=VCJaJhh2!RCJPJ^JaJhhMCJPJ^JaJ!kdD$$IfTִ]J%& S-  4apPT $< $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!R<>kdF$$IfTִ]J%& S-  4apPT>Ȩ $Ifgd2!RBkdwG$$IfT4ap T $$Ifa$gd2!R ԩکܩ"4DLtvRTvx(ȹײז׈ז׫um^SGhh85CJaJhh8CJaJhh8B*CJaJphhh8]hh8CJ]aJ hh8 jShh2!RCJaJhh)[CJaJhh2!R0J6 hh2!R hh)[hh2!RB*CJaJphhhcB*CJaJphhh2!RCJaJhh2!RCJPJ^JaJhhCJPJ^JaJkdG$$IfTִ]J%& S-  4apPTԩܩ4D^bfi`WW $Ifgd2!Rhxgd2!RkdYI$$IfT\J%_-4ap(T $$Ifa$gd2!R fjnrz $$Ifa$gd2!Rz|kd:J$$IfTִ]J%& S-  4apPT|ª $$Ifa$gd2!R $Ifgd2!RªĪkdK$$IfTִ]J%& S-  4apPTĪFJNPRTib]Xgd8gd8hgd8kdM$$IfT\J%_-4ap(T $$Ifa$gd2!Rr~x(&(kBkdM$$IfT4ap T $$Ifa$gd8!$x^a$gd,I$^`a$gd2!Rgd8#Xgd,I$a$gd8gd8 $ & F*$a$gd8 :вҲ޴&Xlnptv~*,:<ĹĝĐĐĐvkkĐĐ\vhh!fB*CJaJphhh!fCJaJhh0'CJaJhh8B*CJaJphhh8CJPJaJhhhTCJaJ hh86B*CJaJphhh2!RCJaJhh8CJaJhh80Jhh86]^Jhh80J hh8hh8B*ph$(8nrvz $$Ifa$gd8 $Ifgd8kdlN$$IfTִ]J%& S-  4apPT , $$Ifa$gd8 $Ifgd8,.kdO$$IfTִ]J%& S-  4apPT.>x $$Ifa$gd8 $Ifgd8<Nvx|~ζ*,268@BDFJķηҷԷVXbd hh86B*CJaJph hh{6B*CJaJphhh8CJPJ^JaJhh0'CJaJhh8B*CJaJphhhveCJaJhh8CJPJaJhh!fCJaJhh8CJaJ2kdJQ$$IfTִ]J%& S-  4apPT $$Ifa$gd8 $Ifgd8kdR$$IfTִ]J%& S-  4apPT,48<BFJ $$Ifa$gd8 $Ifgd8JLkd(T$$IfTִ]J%& S-  4apPTL\ķʷηҷ $$Ifa$gd8 "$Ifgd8 $Ifgd8ҷԷkdU$$IfTִ]J%& S-  4apPTԷ&X`dhnrv $*$Ifgd8 $Ifgd8BkdW$$IfT4ap T $$Ifa$gd8 dhlnprt¸̸θָظڸܸ02<>FHJLP VXbdlnprvºĺȺ "$&*PR\^fhjlpܻhh8B*CJaJphhh8CJPJaJhh8CJaJhh8CJaJnHtHPvxkdyW$$IfTִ]J%& S-  4apPTx¸ʸθҸظܸ $$Ifa$gd8 $Ifgd8kdX$$IfTִ]J%& S-  4apPT2:>BHLP $$Ifa$gd8 $Ifgd8PRkdWZ$$IfTִ]J%& S-  4apPTRb $$Ifa$gd8 $Ifgd8kd[$$IfTִ]J%& S-  4apPT $$Ifa$gd8 $Ifgd8 kd5]$$IfTִ]J%& S-  4apPT 0X`dhnrv $$Ifa$gd8 $Ifgd8vxkd^$$IfTִ]J%& S-  4apPTxĺȺ $$Ifa$gd8 $Ifgd8Ⱥʺkd`$$IfTִ]J%& S-  4apPTʺں "&* $$Ifa$gd8 $Ifgd8*,kda$$IfTִ]J%& S-  4apPT,<RZ^bhlp $$Ifa$gd8 $Ifgd8prkdb$$IfTִ]J%& S-  4apPTrԻܻ $$Ifa$gd8 "$Ifgd8 $Ifgd86Ƽȼ νֽ*,.Hwpe]pShh8@]hh86hh8B*ph hh8 jShh8CJaJhh8CJPJ^JaJ(hh86B*CJaJnHphtHhh86CJaJnHtHhh8CJPJaJ hh86B*CJaJphhh8B*CJaJphhh8CJPJ^JaJhh8CJaJkd`d$$IfTִ]J%& S-  4apPT68\ "$Ifgd8 $Ifgd8Bkde$$IfT4ap T $$Ifa$gd8 kdBf$$IfTִ]J%& S-  4apPTȼʼڼ $$Ifa$gd8 $Ifgd8 $Ifgd8Bkdg$$IfT4ap T $*$Ifgd8 kd$h$$IfTִ]J%& S-  4apPTνֽܽ޽.Hid_dZ#gdg$gd8gd8kdi$$IfT\J%_-4ap(T $$Ifa$gd8 drX NP\򺮥ufUJ=Jhh/CJPJaJhh/CJaJ hhg6B*CJaJphhhgB*CJaJphhhgCJPJ^JaJhhgCJPJaJhhgCJaJhh8^Jhh80Jhh86]^Jhh80Jhh8CJ]aJhh86CJaJhh85CJaJhh8CJaJ hh8 hhgXh $$Ifa$gdg "$Ifgdg $Ifgdg!$x^a$gd2!R$^`a$gd2!Rgd8 $ a$gd8 kdtj$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT PTX\bfh $$Ifa$gd/ $Ifgd/Ekdk$$IfT4ap ytgT $$Ifa$gdg \fh(*PRVZ^hj.26@Blpt~Zd׻׳עא hh/hhgCJaJ hhg6B*CJaJphhD$CJaJhh/CJaJnHtHhh/CJPJaJhh/CJaJhh/B*CJaJphhh/CJPJ^JaJ8hjkdXl$$IfTִmZ5& S-  4apPytgTjz $*$Ifgd/ $$Ifa$gd/$ $Ifa$gd/ $Ifgd/kdm$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT $$Ifa$gd/$ $Ifa$gd/ $Ifgd/kd8o$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT$(* $$Ifa$gd/ $Ifgd/*,kdp$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT,<RVZ^dhj$ $Ifa$gd/ $$Ifa$gd/$ $Ifa$gd/ $Ifgd/jlkdr$$IfTִmZ5& S-  4apPytgTl| $$Ifa$gd/ $Ifgd/kds$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT $$Ifa$gd/ $Ifgd/kdt$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT*.26<@B $$Ifa$gd/ $Ifgd/BDkdhv$$IfTִmZ5& S-  4apPytgTDThlptz~ $$Ifa$gd/ $Ifgd/kdw$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT $$Ifa$gd/$ $Ifa$gd/ $Ifgd/EkdHy$$IfT4ap ytgT $$Ifa$gdg kdy$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT&NRVZ`df $$Ifa$gd/ $Ifgd/dfdf "$Z\hrt 席坈yhhgCJPJ^JaJ(hhg6B*CJaJnHphtHhhg6CJaJnHtHhhgCJaJ hhg6B*CJaJphhh/CJPJ^JaJhh/CJPJaJhh/CJaJhh/B*CJaJph*fhkd2{$$IfTִmZ5& S-  4apPytgThx $$Ifa$gd/ $Ifgd/kd|$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT $$Ifa$gd/ $Ifgd/kd~$$IfTִmZ5& S-  4apPytgTdfv $$Ifa$gd/ $Ifgd/Ekd$$IfT4ap ytgT $$Ifa$gdg kd$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT "$ $$Ifa$gd/ $Ifgd/$&kdl$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT&6\`dhnrt $$Ifa$gd/ $Ifgd/tvkd܂$$IfTִmZ5& S-  4apPytgTv $$Ifa$gd/ $Ifgd/kdL$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT & $$Ifa$gdg $Ifgdg $IfgdgEkd$$IfT4ap ytgT $*$Ifgdg "$&豭h8h6^hgCJaJhhgB*CJaJph jShhgCJaJhhgCJPJ^JaJhhgCJaJhhgCJPJaJ &(kd0$$IfTִmZ5& S-  4apPytgT(fa$gdgkd$$IfT\Z5_-4ap(ytgT $$Ifa$gdg6&P 1h:pSz .!"#$% $$If!vh5>#v>:V F t 6` 06,5>` p yt'rA$$If!vh5>#v>:V F t 6` 06,5>` p yt'rAy$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V 4n)v,55& 555S555-/ / / 4 af4pPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPT{$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / / 4 apPT{$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / / 4 apPT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 ap(Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 ap(Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,555555m55/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,555555m55/ / / 4 apPT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,55m55/ / 4 ap(Tq$$If!vh5#v:V ,5/ 4 ap Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTs$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPyt[ Tq$$If!vh5#v:V ,5/ 4 ap Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTq$$If!vh5#v:V ,5/ 4 ap Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTs$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPytSTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTs$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPytSTq$$If!vh5#v:V ,5/ 4 ap Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 ap(Tq$$If!vh5#v:V ,5/ 4 ap Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTq$$If!vh5#v:V ,5/ 4 ap Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTq$$If!vh5#v:V ,5/ 4 ap Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTq$$If!vh5#v:V ,5/ 4 ap Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 ap(Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 ap(Tq$$If!vh5#v:V ,5/ 4 ap Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTq$$If!vh5#v:V ,5/ 4 ap Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTq$$If!vh5#v:V ,5/ 4 ap Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPTq$$If!vh5#v:V ,5/ 4 ap Tm$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 apPT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 ap(Tn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTr$$If!vh5#v:V ,5/ 4 p ytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTr$$If!vh5#v:V ,5/ 4 p ytgTt$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTt$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTr$$If!vh5#v:V ,5/ 4 p ytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgTr$$If!vh5#v:V ,5/ 4 p ytgTn$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 pPytgT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 p(ytgT^* 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D 8Norml*$CJ_HaJmHsHtHZ@Z Cmsor 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJT@T Cmsor 3$<@&5CJOJQJ\^JaJJ@J 8Cmsor 5$$ & F@&a$ 5CJ \FA`F Bekezds alapbetqtpusaXi@X Norml tblzat4 l4a ,k , Nem lista 4@4 8lQfej p#LOL 8WW-Szvegtrzs 2 Char$a$x@x 8Rcsos tblzat7:V0*$VO"V 8cmsor_ltalnos$ha$ 5CJaJ O2 82vlasz a jellemzQkre Char Char Char Char Char Char$0^`0a$CJaJOA 87vlasz a jellemzQkre Char Char Char Char Char Char CharCJ_HaJmHsHtHhORh 8csillagosmegjegyzs Char Char$x*$a$CJHP@bH 8 Szvegtrzs 2dx*$tHOr 8jellemzQk Char Char Char Char$0*$^`0a$6CJ\]aJtH~O~ 8"jellemzQk Char Char Char Char Char!6CJ\]_HaJmHsHtHVOV 8tanegysglista$ & Fha$ 5CJaJ O 8tanegysglist.pontj.-$ #a$5CJ\]aJrOr 8tanegys.alalpont-$ #xa$ 5\]dd 8tanegys.alalpont Char!5CJ\]_HaJmHsHtHdd 8WW-Szvegtrzs 2 Char CharCJ_HaJmHsHtH`` 8"csillagosmegjegyzs Char Char CharCJ^^ 8cmsor_ltalnos Char5CJ_HaJ mHsHtHBQ@B 8 Szvegtrzs 3 xCJaJTC@T 8Szvegtrzs behzssal!x^6O"6 8 CV_szveg"CJaJDO!2D &8szakirny Char#x:aJXOBX %8megjegyzs sz Char Char$6CJnQn $8megjegyzs sz Char Char Char6CJ_HaJmHsHtHFaF #8szakirny Char Char:aJhOrh Fels5'$ & F <*$5$7$8$9DH$`a$OJQJaJtHLOqL Fels2#( & F ]78^8`aJO )[jellemzQk Char Char Char)$0*$^`0a$6CJ\]aJtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!rrPtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[xw;jf7q7P?%PE_N&IA!>Ǽ3|^/mo[ov[fDNc@M.͐,a'4Y_wp >*D8i&X\,Wxҕ=6^ۄ Z N+lR~auԩՍj9 !bM@-U8kp0vbp!H#m|&HyȝC ^+Iki!4A*k,Gug,Jn#KtZ妇|1ikBԥ0 bW¦l|Vn[u~3j ȦyK$rz^L-V 5-nhxL|UviE>fO(8D#6{¯S ܣioWnsΊ|{epv4Y%W:.t0O%Jݍqg7Ŕ9RN)z?@Gk\׶Dž8t4~_`zd kH*L69mYhHE]hK&N`V.˒eLFԕU{DvEꦛdmU(CNޜR콶3a3/TU-!޲!ljUJ[A++WT[Xs/7s b1p߃1i7!߃ފ \V X/2Q"L.<d\d079<gs~)DZ z3Mbd^`؈02ʊLN68ΗЗ.0NPRT,. z|68^` ,.prޢvx"$ <>fz|ªĪ(,.JLҷԷvxPR vxȺʺ*,prhj*,jlBDfh$&tv&(1234568:;hijklmnopqrtuvwxyz{|}   !"#$%&'(*+8@0( B S ?TPcQ^VPpQ^V>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName Faluba Klmn ProductIDnpS_ai$* ?K $ 1 { ""7#C#$$$$%%((--..//0000000000^5j5558888d9p9<<I<l<{<== ?.?WDbDDDTHZHHHJJMMMM_NfNNN%O5ObOlOOOPPPPQQRRSSSSSSSS TTTTTT{UUUUUUUU^V,6K dp"G S(`(w--//E00021123r4 5H5z5556w::::::<<<F>q>>>o??zBBBBB!C>CgCCCCCSDzD E E)EI-J_J@L`LLLPNPPRRRSS4S6STSVStSvSSSSSSSSSSTTT!TiTkTTTTU:U (SLELKabƆ*mBo0^`^`^`^`^`^`^`^`^`hL^`LOJPJQJ^Jo(hH h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhL]^`LOJPJQJ^Jo(hH=h^`OJPJQJ^Jo(hH=hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH)h TT^T`hH.h $L$^$`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h L^`LhH.h dd^d`hH.h 44^4`hH.h L^`LhH.h ^`o(hH)^`OJQJ^Jo(opp^p`OJQJ^Jo(@ @ ^@ `OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(o^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(oPP^P`OJQJ^Jo(SL98 KabU f>BoOutline6ẕ/./;A0'% c#='rA1E,I2!RhT=V%WHYR^!fzp|ysSzzN{;5|m8XSc_flveAQ)[M %{[ D$1NgV{*\V^V@@$>>> >EEEEEEEEEE E"E'`(`+`,\V`` ` `` @````H@`&`T@`,`.`2`4`6`8`<`H`L`@`X`@`zUnknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial] KerszTimesTimes New RomanI. ??Arial Unicode MS9Garamond?= * Courier New;WingdingsACambria Math"1&& nK, nK,!4d0V0V2qHP ?X2!xx Romanisztika Szalai ZoltnELTE(    Oh+'0| 8 D P\dltRomanisztikaSzalai ZoltnNormalELTE2Microsoft Office Word@@˒B@˒B nK՜.+,0 hp  GKHU,0V Romanisztika Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxyz{|}~Root Entry FHBData -1TablerHWordDocument8XSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F3Microsoft Office Word 97-2003 formtum dokumentum MSWordDocWord.Document.89q