ࡱ> /1,-.)`bjbj8J DDDDDDDX|e|e|e|e(f|XחJiiiiijjj$!hdԖDjjjjjԖDDiinnnjNDiDinjnnDDii iԮ|ek""0ח[l(DjjnjjjjjԖԖOmrjjjחjjjjXXX$V|eXXX|eXXXDDDDDD Tanegysglista (BA) Modern filolgia kpzsi g Romanisztika alapszak, spanyol nyelv s irodalom szakirny a 2013-tl flvett hallgatknak Jelek, rvidtsek: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = ktelezQ tanegysg kv = ktelezQen vlaszthat tanegysg v = vlaszthat tanegysg Az elQfelttelek jeleinek magyarzata: Kdszm zrjel nlkl: erQs elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelt megelQzQ flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm zrjelben: gyenge elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelvel azonos flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm egyenlQsgjellel: a megadott kurzus prhuzamos felvtelt javasoljuk. AlapszakfelelQs: dr. Brdosi Vilmos egyetemi tanr (Romanisztikai Intzet) Tanegysglista Kd BBN-Tanegysgflvrtkelskt.vl.raszmkreditelQfelttelI. Alapoz ismeretek: 12 kredit A) ltalnos rtelmisgkpzQ trgyak a blcsszettudomnyi kpzsi terleten: 6 kredit XFI11-101Filozfiatrtnet1 2Kk304XKO-101Kommunikci-retorika12Kk302 sszesen:606Megjegyzs: Kvnatos, hogy a hallgat a kt flvre egyenletesen elosztva vgezze a fenti tanegysgeket. B) Alapoz elmleti ismeretek: 6 kredit 1. Alapoz elmleti ismeretek a modern filolgia kpzsi gban: 6 kredit SPA11-101Bevezets a romanisztikai (spanyol) nyelvszeti tanulmnyokba1Kk303SPA11-102Bevezets a romanisztikai (spanyol) irodalmi tanulmnyokba2Kk303 sszesen:6062. Az alapszak nyelvi s kulturlis terleteit ttekintQ ismeretkrk: 0 kredit II. Szakmai trzsanyag: 108 kredit A) Szakmai alapoz modul: 35 kredit 1. Minden szakirnyon egyformn ktelezQ: 2 kredit RLA11-101*A latin nyelv alapjai romanisztika szakosoknak 1.1Kk302 sszesen:302* Az alapoz latin nyelvi tanegysgek all gimnziumi latin rettsgi vagy kzpfok nyelvvizsga alapjn automatikusan felmentst lehet adni. MegfelelQ rdeklQds esetn az alapfok kurzusok folytatsaknt a hallgat szabad kreditkerete terhre az ELTE BTK Latin Nyelvi s Irodalmi Tanszke a kzpfok latin nyelvvizsgra felksztQ RLA-102103 (3030 ra, 22 kredit) tanegysgeket hirdeti meg. 2. Szakirny alapoz kpzs: 33 kredit Nyelvfejleszts: 15 kreditSPA-111Spanyol nyelvfejleszts 1.1Gk302SPA-112Spanyol nyelvfejleszts 2.1Gk302SPA-113Spanyol nyelvfejleszts 3.2Gk302SPA-114Spanyol nyelvfejleszts 4.2Gk302SPA-115Spanyol nyelvfejleszts 5.2Gk302SPA11-100Esszrs2Gk302SPA-121Spanyol nyelvtani gyakorlat 1.1Gk303Orszgismeret: 16 kreditSPA11-130Spanyolorszg kultrfldrajza 1Kk302SPA13-141Spanyolorszg mqvelQdstrtnete1Kk302SPA13-142Spanyolorszg mqvelQdstrtnete szem.1Gk304SPA-150Spanyol-Amerika kultrfldrajza 2Kk302SPA13-161Spanyol-Amerika mqvelQdstrtnete2Kk302SPA13-162Spanyol-Amerika mqvelQdstrtnete szem.2Gk304Nyelvi alapvizsga: 2 kreditSPA-001*Nyelvi alapvizsga spanyol nyelvbQl2Vk02SPA-111 115, SPA11 100, SPA-121 sszesen:39032* Azonos flvben nem lehet megismtelni. 3. Szabadon vlasztott tantrgyak az alapszakon bell: 0 kredit B) Spanyol nyelv s kultra specilis ismeretei (a zrdolgozattal egytt): 69 kredit SzakirnyfelelQs: dr. Scholz Lszl egyetemi tanr (Spanyol Nyelv s Irodalom Tanszk) A szakirnyra val belps felttele: egyetemi felvtel a romanisztika alapszak spanyol szakirnyra. A hallgatnak az alapoz ismeretek tanegysgeit (III) a 2. flv vgig el kell vgeznie. a) Trzskpzs: 69 kredit Spanyol nyelvszet: 19 kreditSPA-201Spanyol hangtani gyakorlat3Gk303SPA-001SPA11-211Spanyol nyelvtani gyakorlat 2.4Gk303SPA-001SPA-220Spanyol morfoszintaxis3Kk303SPA-001SPA-230A mai spanyol nyelv6Kk303SPA-001SPA13-232Szemantika3Gk304SPA-001SPA11-241A spanyol nyelv trtnetnek vzlata5Kk304SPA-001Spanyol nyelvfejleszts: 10 kreditSPA-261Spanyol nyelvfejleszts 6.3Gk302SPA-001SPA-262Spanyol nyelvfejleszts 7.3Gk302SPA-001SPA-263Spanyol nyelvfejleszts 8.4Gk302SPA-261, -262SPA-264Spanyol nyelvfejleszts 9.5Gk302SPA-263SPA-265Spanyol nyelvfejleszts 10.6Gk302SPA-264Spanyol nyelvq irodalmak: 37 kreditSPA13-303A spanyol irodalom trtnete 1.3Kk303SPA-001SPA-304A spanyol irodalom trtnete 1.3Gk304SPA-001SPA-313A spanyol irodalom trtnete 2.4Kk304SPA-303SPA-314A spanyol irodalom trtnete 2.4Gk304(SPA-303, -304)SPA-323A spanyol irodalom trtnete 3.5Kk303SPA-303, -304, -313, -314SPA-324A spanyol irodalom trtnete 3.5Gk304SPA-303, -304, -313, -314SPA-333A spanyol-amerikai irodalom trtnete 1.4Kk303SPA-001SPA-334A spanyol-amerikai irodalom trtnete 1.4Gk304SPA-001SPA-343A spanyol-amerikai irodalom trtnete 2.5Kk303(SPA-333)SPA-344A spanyol-amerikai irodalom trtnete 2.5Gk304SPA-333, -334Spanyol s spanyol-amerikai trtnelem s kultra: 3 kreditSPA13-350A spanyol nyelvq vilg ma4Gk303SPA-001 sszesen: 66069b ) Zrdolgozat s szakzrs: 4 kredit SPA-901Zrdolgozat6Dk04"UVWoyz{|} @շ笡yi\Oyh9h0JOJQJh9h0JOJQJh9h5CJOJQJaJh9hCJOJQJaJh9hRy5OJQJ\hz5OJQJ\hRy5OJQJ\h5OJQJ\h9hCJ OJQJaJ hRy5CJ OJQJ\aJ "h9h5CJ OJQJ\aJ h9h5OJQJ\h9hOJQJ   #?Vz$$&`#$/Ifa$ z{|}xvvnvvvvvha $ P $a$gdRykd$$IfF> t 6` 0644 l` ap * v @ & F 9!$ & Fa$$a$ ?^`? $@JTht$qq$If]q^qa$$If $$Ifa$  4567QS[^e̽콮̅yl]N?h9hUCJOJQJaJhO#hCJOJQJaJhO#h-8CJOJQJaJh9h0JOJQJh9h5OJQJh9h0JOJQJh9h6OJQJh9h6CJOJQJaJh9h:CJOJQJaJh9hCJOJQJaJh9hOJQJ(h9h5B*CJOJQJaJph%h9hB*CJOJQJaJph;93--$Ifxkd$$IfT4nִ]J%& S-  4af4T  $$Ifa$ )-/>88// $$Ifa$$Ifkd$$IfTִS@& S-  4aT/14678y5kd$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$y|~[eyqkkc$*$If$If$x*$a$htkd!$$IfT\@_-4aT $$Ifa$ "$:.񿰡wlaYNl@h9h0J6OJQJh9hzOJQJhzOJQJh9hSOJQJh9hOJQJh9h0JOJQJh9h6OJQJnHtHh9h0JOJQJh9hUCJOJQJaJhO#hCJOJQJaJhO#h-8CJOJQJaJh9h6CJOJQJaJ$h9hCJOJQJaJnHtHh9hCJOJQJaJ5kd$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$ $$Ifa$$If>5555 $$Ifa$kd$$IfTִ]J%& S-  4aT68:0FwwuqgaU $1$7$8$H$If$If $xx*$a$x$*$a$ $*$a$gdHtkd$$IfT\J%_-4aT .06:FPT8VXY`a|ĸ䥕sk`UJ:h9hS6CJOJQJaJh9h5OJQJh9hSOJQJh9hDNOJQJhDNOJQJh9hS6OJQJh9h]|OJQJh9hOJQJh9h6CJOJQJaJ%h9hB*CJOJQJaJphhzCJOJQJaJ h9hCJOJQJ^JaJh9h:CJOJQJaJh9hCJOJQJaJh9h6OJQJ $$Ifa$FLPRC:::: $$Ifa$kd$$IfTִVB$ S.  4aTRTr8`a|y $$Ifa$gd5$a$gd:okd$$IfT\B\.4aT|} $$Ifa$gd5 $Ifgd5;kd $$IfT4aT |/0;<_`m "*.xz񿳿񿠿s񿠿c *h9hSCJOJQJaJhO#hDN6CJOJQJaJhDN6CJOJQJaJhO#hS6CJOJQJaJ$hO#hSCJOJPJQJ^JaJhDNCJOJQJaJhO#hSCJOJQJaJh9hS6CJOJQJaJ$h9hSCJOJPJQJ^JaJh9hSCJOJQJaJ&>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd $$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$gd5>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd $$IfTִS@& S-  4aT  $$Ifa$gd5 02>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd5 $$IfTִS@& S-  4aT2469;< $$Ifa$gd5<=E`b>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kdQ $$IfTִS@& S-  4aTbdfikl $$Ifa$gd5lmw>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kdm$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$gd5>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$gd5>2 $$Ifa$gdDNkd$$IfTִS@& S-  4aT " $$Ifa$gd5 $Ifgd5;kd$$IfT4aT "$8z~>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd'$$IfTִS@& S-  4aT~ $$Ifa$gd5>5, $Ifgd5 $IfgdDNkdC$$IfTִS@& S-  4aT bVhjp$:<NǷttta%h9hSB*CJOJQJaJphh9h:CJOJQJaJh9hS6CJOJQJaJ h9hSCJOJPJQJaJ$h9hSCJOJPJQJ^JaJ *h9hSCJOJQJaJhO#hSCJOJQJaJhDNCJOJQJaJhO#hDNCJOJQJaJh9hSCJOJQJaJ" $$Ifa$gd5 bf>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd_$$IfTִS@& S-  4aTfjntxz $$Ifa$gd5z|>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd{$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$gd5VZ>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd$$IfTִS@& S-  4aTZ^bhln $$Ifa$gd5np>2 $$Ifa$gd5kd$$IfTִS@& S-  4aT V $$Ifa$gd5 $Ifgd5;kd$$IfT4aT VX>2222 $$Ifa$gd5kd5$$IfTִS@& S-  4aT@BD"VZ^`lnp 5 µϝϕύznaPCh9hF<0JOJQJ h9hCJOJQJ^JaJh9h:0JOJQJh9h:OJQJhOJQJh9hDNOJQJhDNOJQJhHOJQJh9hOJQJh9h0JOJQJh9h0JOJQJh9hS0JOJQJh9h5OJQJh9hSOJQJh9hSCJOJQJaJhO#CJOJQJaJ@Bn !|tlgbY $$Ifa$!$a$!gd:$a$gd:$a$gd:h$*$a$tkdQ$$IfT\@_-4aT !! !!-!/!1!3!8!?!A!K!j!l!n!p!u!|!濲paPaPa=p$hO#hCJOJPJQJ^JaJ hO#hCJOJPJQJaJhO#hCJOJQJaJh9hO#CJOJQJaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJ h9hCJOJPJQJaJh9hCJOJQJaJhO#6CJOJQJaJh9h6CJOJQJaJh9h\40JOJQJh\40JOJQJh9h0JOJQJh9h0JOJQJ ! !!-!/!1!3!6!8!@! $$Ifa$$If;kd$$IfT4aT @!A!K!j!l!n!>88// $$Ifa$$Ifkdm$$IfTִ]J%& S-  4aTn!p!s!u!}!~!5kd$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$|!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""" """8"9";"="?"⾯⾯є⾄s`s$h9hCJOJPJQJ^JaJ h9hCJOJPJQJaJh\4CJOJPJQJ^JaJh\4CJOJQJaJhO#h\4CJOJQJaJh9hO#CJOJQJaJ$hO#hCJOJPJQJ^JaJ hO#hCJOJPJQJaJhO#hCJOJQJaJh9hCJOJQJaJ%~!!!!!!!!! $$Ifa$$If!!!!!!>88// $$Ifa$$Ifkd$$IfTִ]J%& S-  4aT!!!!!!5kd$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$!!!!!!!" " $$Ifa$$If $Ifgd\4 " ""9";"=">88// $$Ifa$$Ifkd$$IfTִ]J%& S-  4aT="?"B"D"L"M"p"5kd $$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$?"B"C"D"K"M"Z"d"f"h"o"q"y"""""""""""""""#### #####%#@#B#˼~~˼~~˼~~oco~h~ CJOJQJaJh9h:CJOJQJaJ h9hCJOJPJQJaJh9h6CJOJQJaJhO#6CJOJQJaJh9hO#6CJOJQJaJh9hCJOJQJaJh9hO#CJOJQJaJ$hO#hO#CJOJPJQJ^JaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJ&p"q"y"""""""" $$Ifa$$If;kd"$$IfT4aT """""">88// $$Ifa$$Ifkd{"$$IfTִ]J%& S-  4aT""""""5kd#$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$""#### # ## $$Ifa$$If##%#@#B#D#>88// $$Ifa$$Ifkd$$$IfTִ]J%& S-  4aTB#D#F#K#O#\#x#z#|#~###$J$P$T$^$$$$$$$;;o^K;h\4CJOJPJQJ^JaJ$h9hO#CJOJPJQJ^JaJ h9hO#CJOJPJQJaJ$h9hO#@CJOJPJQJaJh\4CJOJQJaJh9hO#CJOJQJaJh9h6CJOJQJaJ h9hCJOJQJ^JaJh9h:CJOJQJaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJh9hCJOJQJaJ h9hCJOJPJQJaJD#F#I#K#S#T#5kd%$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$T#\#x#z#|#~#### $$Ifa$$If##H$>5 $$Ifa$kd&$$IfTִ]J%& S-  4aTH$J$^$$$$$$$$ $IfgdRy $$Ifa$$If;kd($$IfT4aT $$$$$%%%"%,%:%<%>%N%%%%%%%%&&& &&&&&޼ޫޜxeVxeVh9h:CJOJQJaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJ h9hCJOJPJQJaJ$h9h@CJOJPJQJaJh9hCJOJQJaJ h9hO#CJOJPJQJaJ$h9hO#@CJOJPJQJaJh44hO#CJOJQJaJh9hO#CJOJQJaJ$h9hO#CJOJPJQJ^JaJ$$$%%;55, $$Ifa$$Ifkdm($$IfTִ]J%& S-  4aytRyT%%"%(%,%<% $IfgdRy $$Ifa$<%>%N%%%;55, $$Ifa$$Ifkd)$$IfTִ]J%& S-  4aytRyT%%%%%%%5kd*$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$%%&&& & &&& $$Ifa$$If&&&(&H&J&L&N&S&W&\&]&^&c&d&i&j&k&x&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' '6'7'8'ֲֲ֟֟֌ֲ֟q֌h9hO#CJOJQJaJh@JCJOJQJaJ$h9h@CJOJPJQJaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJ h9hCJOJPJQJaJ$h9h@CJOJPJQJaJh9hCJOJQJaJh9h:CJOJQJaJh~ CJOJQJaJ,& &(&H&J&L&>88// $$Ifa$$Ifkd+$$IfTִ]J%& S-  4aTL&N&Q&S&o&p&5kd,$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$p&x&&&&&&&& $$Ifa$$If&&&&&&>88// $$Ifa$$Ifkd.$$IfTִ]J%& S-  4aT&&&&''5kd!/$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$' '6'8':'<'?'A'I' $$Ifa$$If8':'<'A'H'R'{'}''''''''''''''''' ("($(2(:(>(H(z((((;͜scWh@JCJOJQJaJh9h@J6CJOJQJaJh@J6CJOJQJaJh9h6CJOJQJaJh~ CJOJQJaJh9h:CJOJQJaJ$h9h@CJOJPJQJaJh9hO#CJOJQJaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJh9hCJOJQJaJ h9hCJOJPJQJaJ"I'J'R'{'}''>88// $$Ifa$$Ifkd=0$$IfTִ]J%& S-  4aT''''''5kdY1$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$''''''''' $$Ifa$$If''2(>2 $$Ifa$gd@Jkdu2$$IfTִ]J%& S-  4aT2(4(H(|((((((( $$Ifa$$If;kd3$$IfT4aT (((((`)h)l)r)t)))))))*".~οqb`Nb>h9hCJOJQJ]aJ" jSh9hCJOJQJaJUh9hF<CJOJQJaJh9h0J6OJQJh9h:OJQJh9hOJQJh9hqIBOJQJh@JCJOJQJaJ%h9hB*CJOJQJaJphh9hCJOJQJaJh9hO#CJOJQJaJh@JCJOJPJQJ^JaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJ((`)h)n)p)>5555 $$Ifa$kd3$$IfTִ]J%& S-  4aTp)r))))))))*~~uuuuuu $$Ifa$$Ifhxtkd5$$IfT\J%_-4aT (()SPA-902Zrvizsga6Zk00(901) sszesen:04C) Szakmai gyakorlat: 0 kredit III. Differencilt szakmai ismeretek: 50 kredit az alapszak adott szakirnynak tovbbi szakterleti ismeretei, az alapszaknak a vgzett szakirnyval nem azonos minor szakirnya (amely msodik tanri mesterszak elQksztst is szolglhatja), msik alapszak valamely minor egysge, amely tanri mesterszakot elQksztQ szakirny elvgzse esetn msodik tanri mesterszak elQksztst is szolglhatja (diszciplinris s tanri minor) egy msik alapszak minor egysge (diszciplinris minor). IV. Szabadon vlaszthat tanegysgek v. pedaggiai-pszicholgiai modul: 10 kredit Brmely alapszak tanegysge, amelynek flvtelt nem zrja ki elQfeltteli vagy egyb szably, vagy az ELTE PPK ltal megadott modul. Spanyol filolgiai szakirny specializci (III.) (50 kredit) A specializci felelQse: dr. Scholz Lszl habilitlt egyetemi tanr (Spanyol Nyelv s Irodalom Tanszk) A specializci felvtelnek felttele: A specializcit a romanisztika alapszak spanyol szakirnynak hallgati valamint megfelelQ spanyol nyelvtudssal rendelkezQ spanyol minoros hallgatk vgezhetik el. Az elQfelttelek oszlopban a * jel a szakirny 1 2. flvre elQrt sszes tanegysgt jelenti. Nyelvszeti tanegysgek: 17 kreditSFI-401A spanyol nyelv Amerikban5Kk303SPA-001SFI-406A spanyol nyelv terleti s trsadalmi vltozsai6Gk303(SFI-401)SFI-407Spanyol fonolgiai gyakorlat3 4Gk304(SPA-201)SFI-408Spanyol szintaxis4 6Gk304SPA-001RMN-201Romanisztika3 4Kk153SPA-001Irodalmi tanegysgek: 28 kreditSFI-411Szvegelemzs 1. (prza)3 6Gk303SPA-001SFI-412Szvegelemzs 2. (kltszet)4Gk303SPA-001SFI-413A spanyol przaformk trtnete3 6Kk304SPA-001SFI-416Irodalmi nemzedkek3 6Kk303SPA-001SFI-417Irodalom s film3 6Gk303SPA-001SFI11-418A spanyol nyelvq sznhz4Kk303SPA-001SFI11-419Sz, hang, kp3 6Gk303SPA-001SFI11-420A modern spanyol nyelvq prza3 6Kk303SPA-001SFI11-421Mqfordts3 6Gk303SPA-001Civilizcis tanegysg: 3 kreditSFI-431.XXCivilizcis tanegysg**3 6Gk303SPA-001ZrdolgozatSFI-501 Specializcis zrdolgozat6Dk02(() sszesen: 43550** A tanegysg alkdja a meghirdetstQl fggQen vltozik. Az egyes tanegysgeket a szakirnyfelelQs tartja nyilvn, az azonos tartalmat azonos kd alatt meghirdetve. Megjegyzs: A 3 6-tal jellt tanegysgeket a szakirnyfelelQs a 3 6. flvek valamelyikben hirdeti meg. 048>88// $$Ifa$$Ifkd5$$IfTִ]J%& S-  4aT8<@DPR5kd6$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$~ }ssss}ngd: & F*$gd:tkd8$$IfT\J%_-4aT $$Ifa$ 6\^l ƶ蚊}nYnHnHnHnH h9hCJOJPJQJaJ(h9h6B*CJOJQJaJphh9hCJOJQJaJh9h0JOJQJh9h6OJQJ]^Jh9h0JOJQJh9hB*OJQJphh9h5CJOJQJaJh9hCJOJQJaJ%h9hB*CJOJQJaJphh9hOJQJh9hOJQJ]6ll $If;kd8$$IfT4aT $$Ifa$ !x^gd:$^`a$gd:$a$gd:#X &8:npz|2tvϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϯϾϜϜχϾϾ(h9h6B*CJOJQJaJph$h9hCJOJPJQJ^JaJh9h:CJOJQJaJ h9hCJOJPJQJaJh9hCJOJQJaJ%h9hB*CJOJQJaJphh9hO#CJOJQJaJ- "2>88// $$Ifa$$Ifkd9$$IfTִ]J%& S-  4aT5kd9:$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$ "&: $$Ifa$$If:<Lpx|>88// $$Ifa$$IfkdU;$$IfTִ]J%& S-  4aT|5kdq<$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$ $$Ifa$$If2>5 $$Ifa$kd=$$IfTִ]J%& S-  4aT24Dv~$*$If $$Ifa$$If;kd>$$IfT4aT bdnpxz|~$&02:<>@NPR;Ͳ;;ޏ޾;ހhO#hCJOJQJaJ *h9hCJOJQJaJ%h9hB*CJOJQJaJphh@JCJOJQJaJh9hO#CJOJQJaJ h9hCJOJPJQJaJh9hCJOJQJaJ$h9hCJOJQJaJnHtH->88// $$Ifa$$Ifkd?$$IfTִ]J%& S-  4aT5kd+@$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$$dlptz~ $$Ifa$$If>88// $$Ifa$$IfkdGA$$IfTִ]J%& S-  4aT5kdcB$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$&.26<@P $$Ifa$$IfPRf>88// $$Ifa$$IfkdC$$IfTִ]J%& S-  4aT 2ŲŎŎjY h9hCJOJPJQJaJ(h9h6B*CJOJQJaJphh9hRyCJOJQJaJ( *h9hB*CJOJQJaJphh9hCJOJQJaJ%h9hB*CJOJQJaJphh9hO#CJOJQJaJhO#hCJOJQJaJh@JCJOJQJaJ hO#hCJOJPJQJaJ5kdD$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$ $$Ifa$$If2nvz>88// $$Ifa$$IfkdE$$IfTִ]J%& S-  4aTz~5kdF$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$ $$Ifa$$If2>5 $$Ifa$kdG$$IfTִ]J%& S-  4aT24J| $$Ifa$"$If$If;kd I$$IfT4aT "$&(*D˼p_M˼˼Bh9hOJQJ" jSh9hCJOJQJaJ h9hCJOJPJQJaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJh0CJOJQJaJ0h9h6B*CJOJQJaJnHphtH'h9h6CJOJQJaJnHtHh9hCJOJQJaJ%h9hB*CJOJQJaJphh9hRyCJOJQJaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJ>6$*$IfkdqI$$IfTִ]J%& S-  4aT"* $$Ifa$ $If$If;kdJ$$IfT4aT *,>5555 $$Ifa$kdJ$$IfTִ]J%& S-  4aTHb}$gd:$a$gd:tkdL$$IfT\J%_-4aTDFHh9hCJOJQJaJh9hOJQJh9h6OJQJh9hB*OJQJph6&P 1h:p0 .!"#$% $$If!vh5>#v>:V F t 6` 06,5>` p &$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V 4n)v,55& 555S555-/ / / 4 af4T$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aT$$If!vh55$ 555S555.#v#v$ #v#v#vS#v#v#v.:V ,55$ 555S555./ / / 4 aT$$If!vh5\555.#v\#v#v#v.:V ,5\555./ / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT $$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aytRyT $$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aytRyT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aT*D@D Norml*$CJ_HaJmHsHtHZ@Z Cmsor 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJT@T Cmsor 3$<@&5CJOJQJ\^JaJJ@J Cmsor 5$$ & F@&a$ 5CJ \FAF Bekezds alapbetqtpusa\i@\ Norml tblzat :V 44 la ,k, Nem lista 4@4 lQfej p#LOL WW-Szvegtrzs 2 Char$a$FF : BuborkszvegCJOJQJaJVO"V cmsor_ltalnos$ha$ 5CJaJ O2 2vlasz a jellemzQkre Char Char Char Char Char Char$0^`0a$CJaJOA 7vlasz a jellemzQkre Char Char Char Char Char Char CharCJ_HaJmHsHtHhORh csillagosmegjegyzs Char Char$x*$a$CJHP@bH Szvegtrzs 2dx*$tHOr jellemzQk Char Char Char Char$0*$^`0a$6CJ\]aJtH~O~ "jellemzQk Char Char Char Char Char!6CJ\]_HaJmHsHtHVOV tanegysglista$ & Fha$ 5CJaJ O tanegysglist.pontj.-$ #a$5CJ\]aJrOr tanegys.alalpont-$ #xa$ 5\]dOd tanegys.alalpont Char!5CJ\]_HaJmHsHtHdOd WW-Szvegtrzs 2 Char CharCJ_HaJmHsHtHtOt "csillagosmegjegyzs Char Char CharCJ_HaJmHsHtH^O^ cmsor_ltalnos Char5CJ_HaJ mHsHtHBQ@B Szvegtrzs 3 xCJaJTC@T Szvegtrzs behzssal!x^6O"6 CV_szveg"CJaJDO!2D szakirny Char#x:aJXOBX megjegyzs sz Char Char$6CJnOQn megjegyzs sz Char Char Char6CJ_HaJmHsHtH\Oa\ szakirny Char Char5:CJ_HaJmHsHtHhOrh Fels5'$ & F <*$5$7$8$9DH$`a$OJQJaJtHLOqL Fels2#( & F ]78^8`aJO jellemzQk Char Char Char)$0*$^`0a$6CJ\]aJtH J #?Vz{|};UVW~v %*4:DMU\hi  )-/14678y|~[eCFHIJ#UWY[^`ab98 ` a | }   0 2 4 6 9 ; < = E ` b d f i k l m w    = ? A C F H I J T { }  + - / 1 4 6 7 8 T U ^ ! a  -/1368@AKjlnpsu}~ 9;=?BDLMpqy %@BDFIKST\xz|~ "*+3SUWY\^fgo$&(*-/KLT}  %NPRTWYhi<@CDEmuK`'B  %WY[]`blmu%&.GKMORT\]e#%'*,45?XZ\^acklv%&1JNPRUW_`mnv 08000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000!0!00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 000#000!00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0$00.| |!?"B#$&8'(D!&+=HJNU[`fmsz@ /yR| 2<bl"~fzZnV !@!n!~!!!! "="p""""#D#T##H$$%<%%%&L&p&&&'I''''2((p)8 :|2Pz2* "#$%'()*,-./0123456789:;<>?@ABCDEFGIKLMOPQRSTVWXYZ\]^_abcdeghijklnopqrtu8@0( B S ??KDKq~9E IUIUu`l\l *;}~GK9J EHBE/=-0 [eJ#U8 T}%NiK%W UVV X  F G J S 4 5 }~@BXY 8 H!'9АvU f> (SLELKabƆ*mBo0^`^`^`^`^`^`^`^`^`hL^`LOJPJQJ^Jo(hH h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhL]^`LOJPJQJ^Jo(hH=h^`OJPJQJ^Jo(hH=hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH)h TT^T`hH.h $L$^$`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h L^`LhH.h dd^d`hH.h 44^4`hH.h L^`LhH.h ^`o(hH)^`OJQJ^Jo(opp^p`OJQJ^Jo(@ @ ^@ `OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(o^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(oPP^P`OJQJ^Jo(SL98 KabU f>BoOutline6ẕz5~ O#4$07qIBsq]|SQn9':00@JUHDNF<-8\4Ryj z{ *4:DMU\hi  )-/14678y|~[eCFHIJ#UWY[^`ab8 ` a | }   0 2 4 6 9 ; < = E ` b d f i k l m w    = ? A C F H I J T { }  + - / 1 4 6 7 8 T U ^  -/1368@AKjlnpsu}~ 9;=?BDLMpqy %@BDFIKST\xz|~ "*+3SUWY\^fgo$&(*-/KLT}  %NPRTWYhi<@CDEmuB  %WY[]`blmu%&.GKMORT\]e#%'*,45?XZ\^acklv%&1JNPRUW_`mnv !3@KE P@P PP @PPP0@PPPP@@P$PL@P(PUnknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial9GaramondI Arial Unicode MS] KerszTimesTimes New Roman5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings"1ZgZg ; ;q24 2qHP?'2 Romanisztika Szalai ZoltnELTE(    Oh+'0| 8 D P\dltRomanisztikaSzalai ZoltnNormalELTE2Microsoft Office Word@F#@,Ԯ@,Ԯ ՜.+,0 hp  GKHU; ' Romanisztika Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#%&'()*+0Root Entry FpԮ2Data L1TableWordDocument8JSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$CompObjs F!Microsoft Office Word dokumentum MSWordDocWord.Document.89q