ࡱ>  hbjbjVV8<<$ RRRRRfff8 <f9ONNNNNNN$QTf6NR6NRRNT#T#T#NRRNT#NT#T#n.DDIZmf E^M O09O$F T T@DITRDI"T#%6N6N"d9OT :Tanegysglista (MA) Jelek, rvidtsek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzrvizsga kon = konzultci k = ktelezQ tanegysg kv = ktelezQen vlaszthat tanegysg v = vlaszthat tanegysg Az elQfelttelek jeleinek magyarzata: Kdszm zrjel nlkl: erQs elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelt megelQzQ flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm zrjelben: gyenge elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelvel azonos flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm egyenlQsgjellel: a megadott kurzus prhuzamos felvtelt javasoljuk. * : Az alapoz kpzs trgyainak elvgzse utn vehetQ fel a trgy. Spanyol nyelv, irodalom s kultra mesterkpzsi szak (MA) A szakot gondoz intzet: Romanisztikai Intzet ltalnos tudnivalk a szakrl: A mesterkpzsi szak megnevezse: spanyol nyelv, irodalom s kultra A mesterkpzsi szakon szerezhetQ vgzettsgi szint s a szakkpzettsg oklevlben szereplQ megjellse: vgzettsgi szint: mesterfokozat (magister, master; rvidtve: MA) szakkpzettsg: okleveles spanyol nyelv, irodalom s kultra szakos blcssz a szakkpzettsg angol nyelvq megjellse: MA in Spanish Language, Literature and Culture A kpzsi idQ flvekben: 4 flv A mesterfokozat megszerzshez sszegyqjtendQ kreditpontok szma: 120 kreditpont Nyelvi kvetelmnyek: A mesterfokozat megszerzshez egy (az alapfokozat megszerzshez szksges nyelvvizsga nyelvtQl eltrQ) llamilag elismert kzpfok C tpus nyelvvizsga megszerzse szksges. A diplomamunkval s a szakzrvizsgval kapcsolatos kvetelmnyek: Diplomamunka: Formai kvetelmnyek: A diplomamunkt nyomtatva s elektronikus formban kell benyjtani szkz nlkl minimlisan 75.000 karaktert kitevQ terjedelemben. Ebbe a terjedelembe csak a tnyleges szvegoldalak szmtanak a cmlap, a tartalomjegyzk, a bibliogrfia stb. nlkl. A dolgozat nyelve az adott szak nyelve. Tartalmi kvetelmnyek: A diplomamunka tmjt az adott szakon oktatott tmakrkbQl kell vlasztani. A diplomamunkval a hallgatknak bizonytaniuk kell, hogy kpesek az elsajttott ismeretek szintetizlsra, a tudomnyos munkhoz szksges lpsek megttelre, valamint a vlasztott nyelven val rtekezsben megkvnt mdszertani s stilris eljrsok magas szintq alkalmazsra. Jellegt tekintve a munka tmja lehet elmleti, illetve ahol ksrletezsre, megfigyelsre lehetQsg van (pl. nyelvszet, alkalmazott nyelvszet) gyakorlati. Kvnatos, hogy a diplomamunka feldolgozza a tma jabb (s ha indokolt, rgebbi) irodalmt. rtkels: tfok skln (1-5). Az MA szakzrs kvetelmnyei: A mesterszakos szakzrvizsgra bocsts feltteleinek meglte: az abszolutrium s az elfogadott diplomamunka. A szakzrvizsgra a 4. (vagy a tanulmnyokat lezr utols) flv vgn kerl sor. Szakzrvizsga, amelyen a hallgatknak bizonytaniuk kell, hogy elsajttottk a kpzsi terv ltal elQrt legfontosabb ismereteket (e clbl a szak bibliogrfiai utalsokat tartalmaz tteljegyzket kszthet). Amennyiben a szak nyelvi zrvizsgt nem rt elQ, a szakzrvizsga keretben gyQzQdik meg arrl is, hogy szbeli kifejezQ kszsgk megfelel a felsQfok C2 tpus nyelvvizsga kvetelmnyeinek. A szbeli vizsga ltal ellenQrztt ismeretek kz a diplomamunka ltal reprezentlt tudomnyg tmi tartoznak. A szakzrvizsga a kvetkezQ rszekbQl ll: A diplomamunka bemutatsa (max. 10 perc): a jellt ismerteti a diplomamunkjban tanulmnyozott tma fontossgt, annak tudomnyos httert, az alkalmazott kutatsi mdszert, legfontosabb eredmnyeit. A diplomamunka vdse: a jellt azokra a krdsekre vlaszol, amelyeket a diplomamunka brlja rsos brlatban tett fel; a bizottsg tagjai szintn feltehetnek krdseket. A diplomamunka tmjhoz kapcsold krdsek: a tmakr pontosabb meghatrozsa cljbl a szakzrvizsgra jelentkezQ hallgatnak a tmavezetQjvel egyetrtsben meg kell jellnie azokat a tmakrket (szakknyveket, forrsokat), amelyekbQl kszlni fog. A hallgatnak ezeket a brl tanrral jv kell hagyatnia. A szakzrvizsga rtkelse: A szakzrvizsga-bizottsg kln-kln rtkeli a vizsga hrom rszt tfok skln; a szakzrvizsga vgsQ jegye ezen rdemjegyek szmtani tlaga. A szakzrvizsgra bocsts felttele: A szakzrvizsgra bocsts felttele az albbi tanegysglista teljestse; az intzmnytQl klcsnvett javak visszaszolgltatsrl szl igazols. Az oklevl minQstse: Az oklevl minQstst a diplomamunkra kapott s a szakzrvizsgn megszerzett rdemjegyek szmtani tlaga adja, egsz szmra kerektve. SzakfelelQs oktat: Dr. Scholz Lszl tanszkvezetQ egyetemi tanr Tanegysglista Kd BMA-Tanegysg neveFlv min. max.rtkels formjaKt. vl.raszmKreditElQfelttelMintatanterv flveMeghirdetsrt felelQs tanszkI. Alapoz ismeretek: 6 kredit SPAD-111Az irodalmi sz $(Pj . * < > L վՌuj_TLALAhx.hOJQJhesOJQJhx.h|OJQJhx.h"0OJQJhx.h~OJQJhx.h6OJQJhx.hOJQJhx.h5OJQJaJh@hm+]OJQJaJhjwhm+]OJQJaJhm+]OJQJaJhOJQJaJhx.hxbOJQJaJhx.hOJQJaJhm+]hCJ$OJQJaJ$hm+]h1CJ$OJQJaJ$(Pj . \ * $ > gdAKhgdAK gdAK xgdAK gdm+] gdm+] gdAKxgdAK -DM gdAK PRTɾꝅxm`mTIhx.hgFOJQJhx.hGnOJQJ]hx.h"0NHOJQJhx.h"0OJQJhx.h\HOJQJaJhx.h"0OJQJ^Jhx.hqOJQJhx.h\HOJQJhx.hfkOJQJhx.hBOJQJhx.hOJQJhx.h|OJQJhx.h/yOJQJhx.hOJQJhx.hOJQJhx.hDOJQJ> T6LjDgdYgdpgdkUgdkUgdgFgdgFgd"0gdAKgdAKgdAKX-DM gdAKJLPj`b&*ɶԗzo^K^K^$hHhY6B*OJQJaJph!hHhYB*OJQJaJphhx.hpOJQJhRIhkU6>*OJQJ^JhhkUOJQJ^JhkUOJQJ^J)hx.h$B*NHOJQJ^JaJph%hx.h$B*OJQJ^JaJphhx.hoROJQJhx.hgFOJQJhx.hGnOJQJhx.h\HOJQJhx.hY OJQJDH`.1M\`߿߭qqq\MhHhYB*OJQJph(hHhj"}5B*CJOJQJaJph(hHh?f5B*CJOJQJaJph(hHhp5B*CJOJQJaJph#hHhp6>*B*OJQJph#hHhiG6>*B*OJQJphhHhB*OJQJph!hHhB*OJQJaJph!hHhpB*OJQJaJphhHhpB*OJQJphDb.M!!6"#$'')R)|**++gdAKgdp & F gdiG & F gdp & FgdY$gdpgdpgdpgdp !!!!:"R"""""###.$:$$$$$'''''''(();~~o```QhHhmB*OJQJphhHh- B*OJQJphhHhB*OJQJph!hHhB*OJQJaJphhHhiGB*OJQJph!hHh?fB*OJQJaJphhHh?fB*OJQJphhHhpB*OJQJphhHhYB*OJQJph!hHhYB*OJQJaJph$hHhY6B*OJQJaJph))))R)V)^)|****++++++++, ,B,pZH8Hhx.h0}A5CJOJQJaJ"hx.h0}A5:CJOJQJaJ+hHh0}A5:B*CJOJQJaJphhHhB*OJQJphhHhB*OJQJphhHh3^^B*OJQJph$hHhpB*OJQJ\^Jph!hHhYB*OJQJaJph!hHhpB*OJQJaJphhHhpB*OJQJphhHhmB*OJQJphhHhB*OJQJph+D,F,f,h,p,z,,,,,,--*-R----- $Ifgd3^^gdFf) $$Ifa$gdoX2$qq$If]q^qa$gd& $$Ifa$gd& $a$gdJgdr$a$gdrB,D,F,H,f,h,,,,,,,,,,,,,,,,----*-,-N-P-R-T-j-l----Ķ~p`hx.hk5CJOJQJaJhoX2hxb5CJOJQJhx.h`w5CJOJQJhx.hxb5CJOJQJhx.hS5CJOJQJhx.h 5CJOJQJhx.h%5CJOJQJhx.hJ5OJQJhx.hOJQJhYOJQJhx.hpOJQJ"hx.hr5:CJOJQJaJ#------------.F6F8F:FλΙwfUDBDU1!hHh%B*CJOJQJphU!hHhxB*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJph!hHhs"B*CJOJQJph!hHhxbB*CJOJQJph!hHh"0B*CJOJQJphhHhB*OJQJph%hHh B*OJQJ^JaJph%hHh|B*OJQJ^JaJph%hHh B*OJQJ^JaJphhHhBgB*OJQJphhHh B*OJQJphveg elemzsnek mdszertana1-2Kk3031Spanyol TanszkSPAD-121Modern nyelvszeti modellek1-2Kk3032Spanyol Tanszksszesen:606II. Szakmai trzsanyag: 24 kredit SPAD-131ltalnos nyelvfejleszts1Gk3021Spanyol TanszkSPAD-132ltalnos nyelvfejleszts2Gk3022Spanyol TanszkSPAD-136Szvegalkotsi technikk 2Gk3022Spanyol TanszkSPAD-151Normatv nyelvtan s fordts1Gk45*41Spanyol TanszkSPAD-152Lexikai jtsok a mai spanyol kznyelvben2-4Kk45*32Spanyol TanszkSPAD-161A spanyol nyelvq irodalmak klasszikusai1-3Kk45*31Spanyol TanszkSPAD-162A spanyol nyelvq irodalmak fordtsban3Gk45*33Spanyol TanszkSPAD-163Irodalom s trsmqvszetek4Gk3024Spanyol TanszkSPAD-164XX. szzadi spanyol s spanyol-amerikai kultra3Gk3033Spanyol Tanszksszesen:33024*Az raszm 15 ra konzultcit tartalmaz III. Differencilt szakmai anyag: 60 kredit III/A Spanyol irodalom, szak- s mqfordts slypont specializci SPAD-211A spanyol nyelv trtnete2-4Kk3024Spanyol TanszkSPAD-213Spanyol-magyar kontrasztv nyelvszeti krdsek2Kk3032Spanyol TanszkSPAD-241Fordtsi gyakorlat 3.3Gk45*33Spanyol TanszkSPAD-242Fordtsi gyakorlat 4.4Gk3034Spanyol TanszkSPAD-243Spanyol-magyar mqfordtsi gyakorlat1-4Gk45*34Spanyol TanszkSPAD-217Fordtselmlet1-3Kk3021Spanyol TanszkSPAD-218Mqfordtskritika4Gk3024Spanyol TanszkSPAD-291Spanyol kzpkori irodalom s mqvelQdstrtnet1-3Kk45*41Spanyol TanszkSPAD-292Spanyol aranykori irodalom 1-3Kk45*41Spanyol TanszkSPAD-293Spanyol aranykori irodalmi szeminrium2Gk3042Spanyol TanszkSPAD-224XVIII-XIX. szzadi spanyol irodalom2-4Kk3032Spanyol TanszkSPAD-225A szzadfordul spanyol irodalma1-3Kk3033Spanyol TanszkSPAD-294XX. szzadi spanyol irodalmi szeminrium4Gk45*44Spanyol TanszkSPAD-281A spanyol-amerikai jprza1-3Kk45*53Spanyol TanszkSPAD-295A polgrhbor utni spanyol irodalom1Gk45*53Spanyol TanszkSPAD-296Kortrs spanyol nyelvq kultra (film, sznhz)1-4Gk45*44Spanyol TanszkSPAD-240KtelezQen vlaszthat irodalmi szakszeminrium1-4Gk3034Spanyol TanszkSPAD-250Diplomamunka szeminrium3-4Gk3033Spanyol Tanszksszesen:66060*Az raszm 15 ra konzultcit tartalmaz III/B Spanyol-amerikai irodalmi, szak- s mqfordts slypont specializci SPAD-211A spanyol nyelv trtnete2-4Kk3024Spanyol TanszkSPAD-213Spanyol-magyar kontrasztv nyelvszeti krdsek2Kk3032Spanyol TanszkSPAD-241Fordtsi gyakorlat 3.3Gk45*31Spanyol TanszkSPAD-242Fordtsi gyakorlat 4.4Gk3032Spanyol TanszkSPAD-243Spanyol-magyar mqfordtsi gyakorlat1-4Gk4534Spanyol TanszkSPAD-217Fordtselmlet1-3Kk3021Spanyol TanszkSPAD-218Mqfordts-kritika4Gk3024Spanyol TanszkSPAD-282A Kolumbusz elQtti Amerika valamint a gyarmati kor kultrja s irodalma1-3Kk45*51Spanyol TanszkSPAD-292Spanyol aranykori irodalom 1-3Kk45*41Spanyol TanszkSPAD-224XVIII-XIX. szzadi spanyol-amerikai irodalom2-4Kk3032Spanyol Tanszk SPAD-225A szzadfordul spanyol irodalma1-3Kk3033Spanyol TanszkSPAD-281A spanyol-amerikai jprza1-3Kk45*53Spanyol TanszkSPAD-234Spanyol-amerikai kltszet a XX. szzadban2Gk3032Spanyol TanszkSPAD-283A spanyol-amerikai prza legjabb irnyzatai2-4Kk45*54Spanyol TanszkSPAD-284A modern spanyol-amerikai essz trtnete1Gk4541Spanyol TanszkSPAD-296Kortrs spanyol nyelvq kultra (film, sznhz)1-4Gk3034Spanyol TanszkSPAD-240KtelezQen vlaszthat irodalmi szakszeminrium4Gk4544Spanyol TanszkSPAD-250Diplomamunka- szeminrium3Gk3033Spanyol Tanszksszesen:66060*Az raszm 15 ra konzultcit tartalmaz IV. Szabadon vlaszthat tantrgyak: 10 kredit A szabadon vlaszthat 10 kredit a Karon BMVD- kddal meghirdetett, illetve a meghirdetQ tanszkkel egyeztetve brmely ms MA kurzussal teljesthetQ. V. Diplomamunka, szakzrvizsga: 20 kredit SPAD-901Diplomamunka4Dk0204THSPAD-902Szakzrvizsga4Zk004THsszesen:020   PAGE 1 -8F@FDFHFNFRFTFXFxFzFFFFFFFFFFGGFfFf $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& $$Ifa$gdt $$Ifa$gd :FF@FBFDFFFHFLFNFPFTFVFXFvFxFzFFFFFFFFFFFFFҰҟҎ}l[}J!hHhx.B*CJOJQJph!hHhs"B*CJOJQJph!hHhkB*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJph!hHh%[B*CJOJQJph!hHhvPB*CJOJQJph!hHh1cB*CJOJQJph!hHhxB*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJphhtB*CJOJQJphh B*CJOJQJphFFFFFFFFFGGG,G4G\G^G`GnGpGݻݪݙ݈uj[L=[jh<h|OJQJ^JaJh<hOJQJ^JaJhx.h OJQJ^JaJhx.h OJQJ$hHh 5B*CJOJQJph!hHhkB*CJOJQJph!hHhrB*CJOJQJph!hHh%[B*CJOJQJph!hHhxB*CJOJQJph!hHhvPB*CJOJQJph!hHh%B*CJOJQJph!hHh1cB*CJOJQJphGG G$G&G(G*G $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& $$Ifa$gd *G,GpGGG6/&& $Ifgd3^^gdkd1 $$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajTpGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHH8H:HH@HBHDHFHJHLHNHRHTHVHtHvHxHHI II0I~th $ CJOJQJhx.ha4CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h%[CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hxCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hs"CJOJQJ+GGGGGGGGGGH:H>HBHFHLHPHRHVHvHxHHH $$Ifa$gd)AT $Ifgd)ATFf $$Ifa$gdzQFfg $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& HHHHHHHHHHIJINIRIVI^IbIdIhIIIIIFfZ $$Ifa$gd& $Ifgd3^^Ff $Ifgd)AT $$Ifa$gd)AT0IHIJILINIPIRITIVIZI\I^I`IdIfIhIIIIIIIIIIIϵϞϑwmcYOh CJOJQJhx.CJOJQJh>CJOJQJh $ CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.hrCJOJQJh hCJOJQJh/CJOJQJhjh1cCJOJQJhjhxCJOJQJhjh%CJOJQJh h%CJOJQJhx.h%CJOJQJhtCJOJQJIIIIIJJJJ J JJJJ2J4J6JBJFJHJ\JjJvJ|JJJJJJJJJJJJJJJJJJ¸摄zpf¸h CJOJQJhx.CJOJQJh $ CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h%[CJOJQJh/CJOJQJhtCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hxCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.h%CJOJQJ(IIIJ JJJJ4J6JHJJJJJJJJJJJJK@KBKDKFKHKLKNKPKRKVKXKZKxKzK|KKKKKKKKKKKKKKKKKK浫櫇zmzhx.hvPCJOJQJhx.h%[CJOJQJh/CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJhtCJOJQJhx.hCJOJQJh $ CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hrCJOJQJ*@KDKHKPKTKVKZKzK|KKKKKKKKKKLLLtLxL|L $$Ifa$gdtFf# $$Ifa$gd +FfA $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& KKLLLLL8LbLrLtLvLxLzL|L~LLLLLLLLLLLLLL浫wdQd$hHhL$~5B*CJOJQJph$hHhD5B*CJOJQJphhx.h%[CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJhtCJOJQJhx.hCJOJQJh $ CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hkCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hrCJOJQJ|LLLLLLLLLLLLLL $IfgdJr $$Ifa$gdJr $$Ifa$gdJrFf& $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& LL0MM6,%gd $a$gd/kd)$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajTLL.M0M:MtMvMxMMNN N"NTNVNXNZN\N^N`NbNƷwj]jSICJOJQJh0CJOJQJh?`PCJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.hoYCJOJQJhx.hCJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h CJOJQJhx.h1cCJOJQJ0FOHOZOOOOOOOOOOOOP PPPPP P$PDPFPXPFf!5Ff1 $$Ifa$gd& $Ifgd0 $Ifgd3^^Ff.OOOOOOPPPP P PPPPPPPP P"P$PBPFPRPVPXPfPtPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQQQ¸¸渔hx.CJOJQJh>CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJh0CJOJQJhx.hCJOJQJh?`PCJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.h CJOJQJhx.hrCJOJQJ2XPPPPPPPPPPPPQ Q$Q(Q.Q2Q4Q8QXQZQlQQFf; $$Ifa$gd Ffn8 $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& $$Ifa$gd%aQQQ Q"Q$Q&Q(Q,Q.Q0Q4Q6Q8QVQZQjQlQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ>R@RBRDRFRHRܵܨܛ܎ܵ܁ܛ܎wmhx.CJOJQJh?`PCJOJQJhx.hoYCJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hCJOJQJhx.h CJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJ*QQQQQQQQQQQ@RHRLRPRXR\R^RbRRRRFfUB $$Ifa$gd0 $$Ifa$gd $$Ifa$gd +Ff? $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& HRJRLRNRPRTRVRXRZR^R`RbRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSS"S$SpSrStS枔技si枔shaCJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJh?`PCJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJh>CJOJQJh0CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h CJOJQJhx.hCJOJQJ)RRRRRRRRRSS$SrSvSzS~SSSSSSSS T $$Ifa$gd +FfHFfE $$Ifa$gd& $$Ifa$gd $Ifgd3^^tSvSxSzS|S~SSSSSSSSSSSSST T TTTTTTTTT T"T&T(T*THTLT\T^TTTtgh h<~CJOJQJh h CJOJQJh hY[CJOJQJhx.h%CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJh0CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hCJOJQJhx.h CJOJQJ' TTTT T$T&T*TJTLT^TTTTTTTTTTTTFUJUFfO $$Ifa$gd +FfCJOJQJh0CJOJQJh?`PCJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hCJOJQJhx.h CJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJ$JUNURUZU^U`UdUUUUUUUUUUUUVV$VpVtVxVFf#V $$Ifa$gd $$Ifa$gd +FfR $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& UUUUUUUUUUUUUVVV"VpVrVxVzV|VVVVVVVVVVVVVVVW W$W&W(W*W,W.W0W4W6W8W:W>WŻܮܡܔŻܮܡܔ܊}Żhx.h#CJOJQJh?`PCJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJh>CJOJQJh0CJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.hCJOJQJhx.h%CJOJQJh CJOJQJ1xV|VVVVVVVV W(W,W0W8WWBWbWdWvWWWWW $$Ifa$gd +Ff\ $Ifgd0FfpY $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& >W@WBW`WdWtWWWWWWWWWWWXX(X*XBX\X^X̿ٿp_Q_@!hHh%B*CJOJQJphhDB*CJOJQJph!hHh#B*CJOJQJph!hHhs"B*CJOJQJphhx.hoYCJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJhx.h%CJOJQJh0CJOJQJhx.h#CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.hCJOJQJhx.h<~CJOJQJWWWWWXX*X\XdXhXlXrXvXxX|XXXXXXXX $$Ifa$gdJr $$Ifa$gdJrFfWcFf ` $Ifgd3^^ $$Ifa$gd& ^XbXhXjXlXpXxXzX|XXXXXYYYYwbWF9hx.hs"CJOJQJ hHh):B*OJQJphhLhLOJQJ(hohL:B*CJOJQJaJph"hL:B*CJOJQJaJph$hHh%a5B*CJOJQJph!hHhrB*CJOJQJph!hHhoYB*CJOJQJph!hHhvPB*CJOJQJph!hHh1cB*CJOJQJph!hHh#B*CJOJQJphh0B*CJOJQJphXXXY-# $a$gdLkde$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajT $IfgdJrYYYYZZ ZZZZZZPZZZZZZZZZZ $$Ifa$gd +Ffg $$Ifa$gd%E $$Ifa$gd $Ifgd%EgdLYYYZZ Z ZZZZZ:Z>ZNZZZZZZZZZZZZ([*[.[0[6[8[:[>[@[B[D[H[J[L[j[n[z[~[[[[[[[[[h>CJOJQJhaCJOJQJh`CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.hoYCJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.h)CJOJQJ2ZZ[.[2[6[:[B[F[H[L[l[n[[[[[[[[[[[[[FfqFfPn $$Ifa$gd%E $Ifgda $Ifgd%EFfk[[[[[[[[ \\H\N\T\V\X\\\^\`\d\f\h\\\\\\\\\\\\\\\\]$]&]>]@]B]F]N]P]R]}sh<&CJOJQJhx.h<~CJOJQJhx.hvPCJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.h1cCJOJQJhaCJOJQJh`CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.hrCJOJQJhx.hoYCJOJQJhx.h)CJOJQJ-[H\P\T\X\^\b\d\h\\\\\\\\\\\\\\]6]Ff7x $$Ifa$gd Fft $Ifgd%E $$Ifa$gd%E $$Ifa$gd +6]:]>]B]H]L]N]R]r]t]]^ ^$^(^0^4^6^:^Z^\^n^Ff~ $$Ifa$gd $$Ifa$gdaFf{ $Ifgd%E $$Ifa$gd%ER]p]t]]]]]]^^^^$^&^(^,^.^0^2^6^8^:^X^\^h^l^^^^^^^^^^^^^^^^^^滱Śك滱Śvhx.h<~CJOJQJh`CJOJQJhx.hoYCJOJQJh>CJOJQJhx.h1cCJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhaCJOJQJh|CJOJQJhx.hs"CJOJQJhx.h)CJOJQJhx.hrCJOJQJ*n^^^^^^^^^^^^V_^_b_f_l_p_r_v___FfkFf $Ifgd%E $$Ifa$gd%E $$Ifa$gd $$Ifa$gd +^^V_X_Z_b_d_f_j_r_t_v________2`B`z`|`~``````da摁tjt`tjtVLtVth>CJOJQJhaCJOJQJh|CJOJQJh\CJOJQJhx.h\CJOJQJh\h\:CJ OJQJaJ h\:CJ OJQJaJ hx.hrCJOJQJhx.h<~CJOJQJhx.hvPCJOJQJhx.h1cCJOJQJh CJOJQJhx.CJOJQJhx.h)CJOJQJhx.hdCJOJQJ_______`` ` ``0`2`D`z````````Ff $$Ifa$gdJr $$Ifa$gd $$Ifa$gdJr $IfgdJr $a$gd\````&a*a.a2a8aaBabadavaaaaaaaaabbFf $$Ifa$gd FfR $$Ifa$gdJrFf $IfgdJrdataaaaaaaaaaaab$bbbbbbbbc&c(c,cccccdddd龴yf$hHh/yO5B*CJOJQJph$hHh\5B*CJOJQJph!hHh\B*CJOJQJphhLCJOJQJh h\CJOJQJh>CJOJQJhaCJOJQJhCJOJQJh CJOJQJh hY[CJOJQJhx.h\CJOJQJh|CJOJQJ!b&bzb~bbbbbbbbbb(c0c4c8c>cBcDcHchcjc|cccFf9 $IfgdaFf $$Ifa$gdJr $IfgdJrcccccccdd,d`dddhdldrdvdxd|dddddddd $$Ifa$gdJrFfӟFf $IfgdJr $$Ifa$gdJrdddd-! $$Ifa$gdJrkd$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajT $IfgdJrdddddd $IfgdJr $$Ifa$gdJrdd*ee6,%gd/yO $a$gdLkd$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajTdd(e*e2etexeeeefffg gg4gNgƷp_pP?.?!hHh:HB*CJOJQJph!hHh<~B*CJOJQJphhHhl0B*OJQJph!hHh +B*OJQJ^Jph%hHhl0B*OJQJ^JaJph hp85:CJOJQJ^JaJ&hhp85:CJOJQJ^JaJhx.hBgOJQJ^JaJhx.h OJQJ^JaJhx.h OJQJhLOJQJ(hohL:B*CJOJQJaJph"hL:B*CJOJQJaJphef gg6g:g>gBgFgLgNgRgXgZglgggggggFf| $$Ifa$gdoX2 $$Ifa$gd& $$G$Ifa$gd& $G$Ifgd& $Ifgd3^^gd/yO$a$gdp8NgPgRgVgZg`gjglgvgggggggggggggggggݻw̙bMbF h3^^h3^^(hHh:H5B*CJOJQJaJph(hHh <#5B*CJOJQJaJph!hHhzQB*CJOJQJph!hHh#B*CJOJQJph!hHh`wB*CJOJQJph!hHhkB*CJOJQJph!hHh"0B*CJOJQJph!hHhoX2B*CJOJQJph!hHh<~B*CJOJQJph!hHh:HB*CJOJQJphggggggggggg $Ifgd3^^ $$G$Ifa$gd& $$G$Ifa$gd& Ff $$Ifa$gdoX2 $$Ifa$gd& gggggg61///gd3^^kd*$$IfTFֈ$ 7 t0%44 lajTgggggggggggghhhhh h h h3^^h3^^h!CJmHnHuhkvhLCJjhkvhLCJUhLhB4jhB4Ugggggggghh h hgd3^^ $ p#a$gdkv p#gdkv 6&P 1h:p'. A!"#$% '$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%)v , 55 55 575 5 ajT&kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT0$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 / ajT'kdQ$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajTZ$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 / / / / ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdC $$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT($$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajyt)ATT-kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajyt)ATT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd6$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdj"$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd%$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd*$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdc-$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd0$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd3$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdJ7$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd:$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd=$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd1A$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd~D$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdG$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdK$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdeN$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdQ$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdT$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdLX$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd[$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd^$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd3b$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdf$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdi$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd,m$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdyp$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kds$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdw$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd`z$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd}$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdG$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd.$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd{$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdȔ$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kdb$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT"$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajTZ$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 / / / / ajT'kd $$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajTZ$$IfD!v h55 55555 575 5 #v#v #v#v #v7#v #v :V F t0%, 55 55 575 5 / / / / ajT'kd$$IfTF r z$ 7 t0%((((44 lajT$$IfD!vh555 5755#v#v#v #v7#v#v:V F t0%,555 5755/ / ajT^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHZ`Z qNorml$5$7$8$9DH$a$CJOJQJ_HmHsHtHV@V /yCmsor 1$$@&a$5:CJ KH \^JaJ R@R g#Cmsor 2$x@&5:CJ\]^JaJL@L g#Cmsor 3$x<@&5CJ\^JaJdd Cmsor 4($$ & F*$5$7$8$9D@&H$a$5OJQJ\tHLL Cmsor 5 <@&56CJ\]aJdd Cmsor 6($$ & F*$5$7$8$9D@&H$a$6OJQJ]tHVV BCmsor 7dh<1$5$7$8$@& CJOJQJ`` Cmsor 8#$<5$7$8$9D@&H$a$6OJQJ]aJp p Cmsor 9- $ & F<*$5$7$8$9D@&H$a$CJOJQJ^JaJtHFA F Bekezds alapbetqtpusaXi@X Norml tblzat4 l4a ,k , Nem lista FOF g#Fels$ & F <^`4@4 'lQfej p#4 @4 'lQlb p#h"h Caption&$ $xx*$5$7$8$9DH$a$6CJOJQJ]^JtHVV TJ 9#$*$5$7$8$9DH$^a$OJQJaJtHfBf Lbjegyzetszveg$*$5$7$8$9DH$a$CJOJQJtHhRh Buborkszveg$*$5$7$8$9DH$a$CJOJQJ^JaJtH6b6 Fels2^`HqH\:9 e-mailstlus17OJQJ^Jo(phF&F AKLbjegyzet-hivatkozsH*ff Fels4-104 & F 5$7$8$9DH$^`^JaJ 3^^Rcsos tblzat7:V0$5$7$8$9DH$a$4O!4 Cmsor 2a$a$PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!rrPtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[xw;jf7q7P?%PE_N&IA!>Ǽ3|^/mo[ov[fDNc@M.͐,a'4Y_wp >*D8i&X\,Wxҕ=6^ۄ Z N+lR~auԩՍj9 !bM@-U8kp0vbp!H#m|&HyȝC ^+Iki!4A*k,Gug,Jn#KtZ妇|1ikBԥ0 bW¦l|Vn[u~3j ȦyK$rz^L-V 5-nhxL|UviE>fO(8D#6{¯S ܣioWnsΊ|{epv4Y%W:.t0O%Jݍqg7Ŕ9RN)z?@Gk\׶Dž8t4~_`zd kH*L69mYhHE]hK&N`V.˒eLFԕU{DvEꦛdmU(CNޜR콶3a3/TU-!޲!ljUJ[A++WT[Xs/7s b1p߃1i7!߃ފ /$  )B,-:FFpG0IIJKLbNOQHRtSTU>W^XY[R]^dadNgg h!"67:=>@BEGIKMOQSUWZ\_adjlo> D+-G*GGHI@K|LLMFOXPQR TJUxVWXYZ[6]n^_`bcdddeggg h 589;<?ACDFHJLNPRTVXY[]^`bcefghikmnp!8@0( B S ?D" 0$-;0$>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName G ProductIDScholz Lszl tanszkvezetQXZ _ b &M[!!$$$$$$$$$$$$!$+$-$0$ e!DDll^^RTSTUUqs8:ijJJ11%'?@]_+ + H J p q !!9!;!n!n!!!""b"b""""""#$$$$$$$$$$$$-$0$!!$$$$$$$$$$$$-$0$ t=" 8 Ri 9Аv}=B;AeRtJ־SLEL8CoVDe&4.y!L*[{a&^`^`^`^`^`^`^`^`^`^`OJQJo(hH ^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hHw w ^w `OJQJo(hHGG^G`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHhL^`LOJPJQJ^Jo(hH h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. Th^T`OJQJo( ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`hH) ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.hh^h`OJPJQJ^Jo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. hh^h`hH) ^`hH) 88^8`hH) ^`hH() ^`hH() pp^p`hH()  ^ `hH. @ @ ^@ `hH.  ^ `hH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. 8 ;AD 8CoD SL9RtJ&4.ya}=*[{ PSިT)#0؟PA T)#0Ua؟%Outline%$< |h|h|h|hD1D|hẕI6?ẕ @I6?fTI6?Ip('d_6y)mhD| $ :T QZ a dk i `s"i*<Pr =H/%a*AB!qM!Q! <#<&6l+j,o\./0750A0l0@1I2oX2&t234B4-5]8p8:9D9j;+A< =/P=g=V>g?U@0}A#Ba,BC!D EgF+ GiG:H\H&sI~IAK3MN{NOSO/yOP?`PvP\Q=RhRoRvRT)ATfTXUkUtUWW[WqYY[m+]WE]L^5[^3^^&`h`U;a$pb1c?fBg*hjh jfkzlCmGnrA0rJr~rQ@sEses|rst;tWyuh#wlx/yRy}y|a!|j"}~L$~<~@~>-/3g#m "0L>3- a4&)DJ`cKty6D,`z%\zQy\["Hsd x.a>>^xbjZ_ppqD' +SFLcqL\T CX`GS%Ew,SVrx& b'Ym}oYaY&_MpRXB!K)| ,{o#U|1E%I!W.[ Hck`w$c!&%Ynq%[<hyW\/`9ol}T|.2_Y ^CxEpkv$$@v ) )))))/$`` ` ``````8@``H@`&`(`,`FUnknown G* Times New Roman5Symbol3. * ArialkTimesNewRomanPSMTTimes New RomanUTimesNewRomanPS-BoldMT9Garamond5. *aTahoma?= * Courier New;WingdingsA BCambria Math"1;f;f2&CC!4d$$ 3qHX 92! xxANGLISZTIKA ALAPSZAKforzsuELTE@     Oh+'0  @ L X dpxANGLISZTIKA ALAPSZAKforzsuNormalELTE2Microsoft Office Word@F#@9:@~~Zm@~~Zm՜.+,0 hp| C$ ANGLISZTIKA ALAPSZAK Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxyz{|}~Root Entry F`Zm Data r<1Table'UWordDocument8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F3Microsoft Office Word 97-2003 formtum dokumentum MSWordDocWord.Document.89q