ࡱ> :<789TbjbjVV2<<N88888LLLLLA>"""""w#w#w#=======$@oCd&=8w#w#w#w#w#&=88""=(((w#8"8"=(w#=((:<"PsBL!&v;"<>0A>;C?'NC(<C8<hw#w#(w#w#w#w#w#&=&=(w#w#w#A>w#w#w#w#Cw#w#w#w#w#w#w#w#w# : Tanegysglista (BA) Modern filolgia kpzsi g Romanisztika alapszak, spanyol nyelv s irodalom szakirny a 2011-tQl flvett hallgatknak Jelek, rvidtsek: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = ktelezQ tanegysg kv = ktelezQen vlaszthat tanegysg v = vlaszthat tanegysg Az elQfelttelek jeleinek magyarzata: Kdszm zrjel nlkl: erQs elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelt megelQzQ flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm zrjelben: gyenge elQfelttel, teht legksQbb a kurzus felvtelvel azonos flvben kell eredmnyesen elvgezni. Kdszm egyenlQsgjellel: a megadott kurzus prhuzamos felvtelt javasoljuk. AlapszakfelelQs: dr. Brdosi Vilmos egyetemi tanr (Romanisztikai Intzet) Romanisztika alapszak (BA) spanyol szakirnyltalnos tudnivalk a szakrl Az alapszakot gondoz intzet: Romanisztikai Intzet Az alapszakon szerezhetQ vgzettsgi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rvidtve: BA) Az alapszakon szerezhetQ szakkpzettsg oklevlben szereplQ megjellse: romanisztika, spanyol alapszakos blcssz Az alapszak kpzsi clja, az elsajttand szakmai kompetencik: A kpzs clja olyan szakemberek kpzse, akik az jlatin nyelvek s kultrk terletn, valamint ltalnos trsadalomtudomnyi tmakrkben olyan elmleti s gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokban kpesek szakmjuk sokoldal, inter- s multidiszciplinris gyakorlati s elmleti mqvelsre. A vgzettek kellQ mlysgq elmleti ismeretekkel rendelkeznek a kpzs msodik ciklusban trtnQ folytatshoz. Az alapfokozat birtokban a romanisztika alapszakon vgzettek kpesek egy jlatin nyelv rsban s szban trtnQ hasznlatra a felsQfok C tpus nyelvvizsgnak megfelelQ szinten; az jlatin nyelvek s kultrk tanulmnyozsra rvnyes ismeretszerzs ltalnos mdjainak s alapvetQ kutatsi technikinak elsajttsra; ltalnos szvegek tfog megrtsre, sszefoglalsra, alapszintq fordtsra, tolmcsolsra; Magyarorszg s az adott clnyelvi orszg trsadalmi, gazdasgi, krnyezeti problminak ismeretben megszerzett tudsuk kzvettsre s alkalmazsra hivatsuk gyakorlsa sorn; alkalmasak a kulturlis kapcsolatok polsa tern megszerzett tudsuk alkot szellemq alkalmazsra, nyelvi kzvettQi szerep betltsre; az nkormnyzati, llamigazgatsi, politikai, gazdasgi s kulturlis letben szervezQi feladatok elltsra az jlatin kultrkr ismerethez kttt munkakrkben; tmegkommunikcis szerveknl nyelvi szervezQi, kapcsolatteremtQi, gyintzQi feladatok elltsra; az idegenforgalomban nyelvi s civilizcis kzvettQi szerep betltsre; rendelkeznek az jlatin kultrkr, valamint egy jlatin nyelv irnti magas fok motivcival s elktelezettsggel, a megszerzett tuds kreatv felhasznlsnak kpessgvel, j egyttmqkdQ s kommunikcis kszsggel s felelQssgtudattal. A kpzsi idQ flvekben: 6 flv Az alapfokozat megszerzshez sszegyqjtendQ kreditpontok szma: 180 kreditpont Nyelvi kvetelmnyek: A zrvizsga lettele a nyelvvizsga-kvetelmnyek teljestst igazolja. Az ismeretek ellenQrzsnek rendszere (rszletesebben lsd mg a szak ltal sszelltott, a honlapon s a tanszkeken hozzfrhetQ ismertetQket) Az ismeretek ellenQrzse a kurzusok jellegtQl fgg: elQadsok esetn kollokvium, amely lehet szbeli s/vagy rsbeli vizsga. Az anyag elsajttshoz s a vizsgra val felkszlshez a kurzust vezetQ oktat a kurzus elindulsakor bibliogrfiai adatokkal is kiegsztett ttelsort, vagy tematikt bocst a hallgatk rendelkezsre s ismerteti a szmonkrs feltteleit. rtkels: tfok skln (1-5) rsbeli vizsga esetn amennyiben az adott trgyban alkalmazhat szzalkszmtsos rendszer alapjn, amelyben az tfok sklra val tszmts az albbiak szerint trtnik: 0-59% =1 (elgtelen), 60-69% =2 (elgsges), 70-79% = 3 (kzepes), 80-89% =4 (j), 90-100% =5 (jeles) gyakorlatok (szeminriumok) esetn folyamatos szbeli ellenQrzs, zrthelyi, szeminriumi dolgozat (essz, kiselQads) A flv sorn a hallgatk az rai munka mellett legalbb egy zrthelyi dolgozat s/vagy legalbb egy (rsbeli) szeminriumi dolgozat/kisessz s/vagy (szbeli) kiselQads/beszmol stb. formjban adnak szmot elsajttott tudsukrl, ismereteikrQl. Az anyag elsajttshoz s a szmonkrsekre val felkszlshez a kurzust vezetQ oktat a kurzus elindulsakor bibliogrfiai adatokkal is kiegsztett tematikt bocst a hallgatk rendelkezsre. A szeminriumi dolgozat/kisessz formj rsbeli feladatok terjedelme legalbb 6 oldal, szkzk nlkl sszesen minimum 9.000 karakter (ebbe a terjedelembe nem szmt bele a cmoldal s az esetleges tartalomjegyzk, tovbb a ktelezQen csatoland bibliogrfia). rtkels: E foglalkozstpusnl az rdemjegy kialaktsban a flv sorn a foglalkozsokon vgzett folyamatos munka is hangslyosan latba eshet Az rtkels tfok skln trtnik (1-5) Teszt-jellegq rsbeli feladat rtkelse esetn a fentebb mr bemutatott szzalkszmtsos rendszer alkalmazand. A nyelvi alapvizsga a mintatanterv szerint a II. flv vgn ellenQrzi, hogy a hallgatk a vlasztott nyelvet szban s rsban a kzs eurpai nyelvi rendszer szerinti B2 (ennek minimlis teljestsi szintje: 60%, hiszen az emelt szintq rettsgi is B2 volt, de ott 25 % teljestsi szinttel), a portugl s a romn szakirnyon a szakok specilis helyzete miatt B1 szinten tudjk hasznlni. A nyelvi alapvizsga kt rszbQl ll: a) rsbeli rsz (mely ktelezQen megelQzi a szbeli rszt): MrendQ kompetencik (kt rszfeladat keretben): (I) rott szveg rtse (nyelvtannal), (II) szvegalkots (lexikval). rtkels: kompetencinknt kln-kln szzalkszmtsos rendszerben a fent bemutatott tfok sklra val tszmtsi rtkek alapjn. b) Szbeli rsz A felkszlshez a szakirnyok tmakr-listkat bocstanak a hallgatk rendelkezsre. MrendQ kompetencik (kt rszfeladat keretben): (I) hangz szveg rtse (az rsbeli napjn), (II) szbeli kifejezQkszsg (itt az rtkels szempontjai: (a) szabatos nyelvhasznlat, (b) folyamatossg, (c) nyelvhelyessg. rtkels: A szbeli vizsga legalbb kttag bizottsg elQtt zajlik (az egyik tag lehetQleg anyanyelvi lektor), ttelhzssal. A jegy tfok skln szletik. A teljes nyelvi alapvizsga rtkelse: A mrendQ kompetencikat illetQen el kell rni a 60%-os szintet. Az rsbeli vizsgn az tfok sklra tszmtott kt jegyet tlagolni kell a szbeli vizsgn s a hangz szveg rtse komponensen egyttesen elrt harmadik jeggyel. Az tlagolst s a vgsQ jegynek a nyelvi alapvizsga eredmnysszestQ lapjra (2. sz. nyomtatvny) trtnQ bejegyzst a szbeliztetQ bizottsg vgzi, majd a szakirny vezetQjnek leadja. Brmely elgtelen rszjegy esetn a teljes alapvizsga megismtelendQ. A sikertelen nyelvi alapvizsga a kari szablyzat rendelkezseivel (HKR 92, 7. pont) sszhangban ugyanabban a flvben nem ismtelhetQ meg (ebbQl a tantrgybl nincs teht utvizsga sem). Zrdolgozattal s alapszakos zrvizsgval kapcsolatos kvetelmnyek Zrdolgozat Formai kvetelmnyek: A bortn fel kell tntetni a zrdolgozat szt, a hallgat nevt, szakjt, szakirnyt, a dolgozat ksztsnek vt valamint a tmavezetQ tanr nevt s beosztst. A dolgozat terjedelme minimum 25 oldal (1,5-es sorkzzel, Times New Roman betqtpussal, 12-es karakterrel, letsben trtnQ szmts szerint minimum 50.000 lets szkzzel egytt), ebbe nem szmt bele a cmoldal s a tartalomjegyzk, tovbb a ktelezQen csatoland bibliogrfia. A dolgozatot a kari elQrsoknak s szoksoknak megfelelQen 2 bekttt pldnyban kell a 6. (vagy a tanulmnyokat lezr utols) flv szorgalmi idQszaknak vgig benyjtani. A dolgozatot elektronikus formban (csatolt fjl, CD) a tmavezetQnek is le kell adni. A hallgatnak nyilatkoznia kell arrl, hogy a munka a sajt szellemi termke. A hallgat ugyanis azzal, hogy nevt a dolgozatra rrja, felelQssggel kijelenti, hogy a dolgozat az Q munkja. Tudomsul veszi, hogy amennyiben kiderlne, hogy a dolgozat szvegbe msok munkjt idzQjel s pontos hivatkozs (szerzQ: vszm: oldalszm) nlkl ptette be, az plgiumnak minQsl s elgtelen osztlyzatot von maga utn. Tartalmi kvetelmnyek: A zrdolgozat ktelezQen az alapszakos tanulmnyok sorn megismert klnbzQ tmakrk valamelyikben (irodalom, nyelvszet, orszgismeret/ civilizci/ kultrtrtnet) szmtgpen megrand esszt tartalmaz. A zrdolgozat nyelve mindig az adott szakirny nyelve. Romn szakirnyon a zrdolgozat a szakfelelQs engedlyvel kivteles esetben ms nyelven (pl. magyar, francia, angol) is benyjthat. A dolgozatok jellege lehet elmleti, gyakorlati s/vagy elemzQ, ill. ezek valamilyen kombincija. A dolgozat nem lehet ms intzmnyben vagy ms ELTE-s szakon, specializcis vagy minoros kpzsben, azonos vagy hasonl tmban kszlt essz (pl. ms nyelven rt) vltozata. Clszerqnek tqnik, hogy a hallgatk ne nagy ltalnos tmt dolgozzanak fel, hanem kisebb s konkrt(abb) rszterletek, jelensgek akr kontrasztv (a magyar vagy az esetleges minor szak terletre kitekintQ) elemzst vgezzk el. A zrdolgozat elksztst ktelezQen tmavezetQ segti (a szemly megvlasztsa az ltalnos kari szablyokkal sszhangban trtnik); a tmavezetQ lehet a dolgozat brlja is. KlsQ tmavezetQ/brl csak a szakirny vezetQjnek engedlyvel vlaszthat. A tmavezetQ(k) dnti(k) el klnsen az j tmk esetben -, hogy a dikok rszrQl a szabad tmavlasztst, vagy kzztesz(nek)-e tmalistkat, s a dikok csak ebbQl vlaszthatnak. rtkels: tfok skln (1-5) trtnik. BA szakzrs kvetelmnyei: Az alapszakos zrvizsgra amelynek elQfelttele az abszolutrium s az elfogadott zrdolgozat a 6. (vagy a tanulmnyokat lezr utols) flv vgn kerl sor s kt rszbQl ll. A zrvizsga menete s rtkelse: rsbeli rsz: Ezen a vizsgn a hallgatknak azt kell bizonytaniuk, hogy a vlasztott nyelvet a felsQfok C1 tpus nyelvvizsgnak megfelelQ szinten tudjk hasznlni. MreD8 : D $\~շ笡tgZRNDh'rAhA5CJ hAhAOJQJh9h0JOJQJh9h0JOJQJh9h5CJOJQJaJh9hCJOJQJaJh9hRy5OJQJ\hRy5OJQJ\h5OJQJ\h9hCJ OJQJaJ hRy5CJ OJQJ\aJ "h9h5CJ OJQJ\aJ h9h5OJQJ\h9hOJQJ F~$$&`#$/Ifa$ : < > @ B D H J xvvnvvvvvha $ P $a$gdRykd$$IfF> t 6` 0644 l` ap J L N P R T V ~ * v " & F 9!$ & Fa$$a$ ?^`? $"&\.OJJ)gdAkd$$IfF> t 6` 0644 l` ap ytA$$&`#$/Ifa$gdA$&`#$/IfgdAgdA~.0Z6l8RNP^` . !!!P"ࣚ̆}tmeZh% hACJaJhAzhA6 hq~hAhaphA0JhlvhA0JhaphACJaJhaphA0JhF#hAaJhF#hAB*CJaJphh)[hAB*CJaJphh(hACJaJ hA6]hhA6 hA6hAh'rAhA5CJ\aJh'rAhA5CJ \aJ .0Z$6:l8R$d8x7$8$H$a$gdA$d87$8$H$a$gdA$d7$8$H$a$gdA$ 8*$a$gdAgdAgdAR` . !!!P"$$%B'--.' & F @ ^`gdA ' & F^gdA'gdA$-DM a$gdA ^`gdAgdAgdA $da$gdA $a$gdA$d87$8$H$a$gdAP"r""'(@333334444 5666,688::;;;;;>>z?@ @ƺƺƠƺƺƒƊƊƊp^VhhA5#h\hA5CJOJQJ^JaJh% hAB*CJaJphh% hACJaJhACJaJhj2hA6CJ]aJhj2hA>*CJaJhj2hA>*CJ\aJhj2hACJ\aJhj2hACJaJh% hACJOJQJ\aJh% hACJOJQJ]aJh% hACJOJQJaJ .>/&034j446.6689*:;>z?@ @L@ACxgdA)x<gdA$a$gdA x^gdA $^a$gdA^gdA'gdA' & F @ ^`gdA @L@(IXIST@TvTxTU.VWpt}}t~v~ĵ݂i^V^Kih/~hAnHtHhAnHtHh uhAnHtH1h^hA5CJOJQJ\]^JaJnHtHU1h;hA56CJOJQJ\^JaJnHtH.h;hA6CJOJQJ\^JaJnHtHh% hACJaJnHtH1h% hA5>*CJOJQJ\^JaJnHtHh% hACJOJQJaJ&h% hA5>*CJOJQJ^JaJCE(IXIJ|LDMNvPQzRST@TxTU.V~Wp,sFshvwyt}}gdA(gdA$a$gdAgdAgdA'gdAndQ kompetencik: (I) hangz szveg rtse, (II) rott szveg rtse, (III) szvegalkots (= hrom teszt/dolgozat). rtkels: kompetencinknt kln-kln szzalkszmtsos rendszerben a fent bemutatott tfok sklra val tszmtsi rtkek alapjn. Az rsbeli vizsga eredmnyt az tfok skln nyert jegyek kerektett szmtani tlaga adja (az egyes rszjegyeknek legalbb elgsgesnek kell lennie). Szbeli rsz Az e vizsga ltal ellenQrztt ismeretek irodalom, nyelvszet, orszgismeret/civilizci tmakreiben a szakirnyok bibliogrfiai utalsokat is tartalmaz ttelsorokat dolgoznak ki s bocstanak a hallgatk rendelkezsre (lsd 1. szm mellklet). A hallgatk a hrom rszterlet kpviselQibQl ll (teht rendszerint hromtag) bizottsg elQtt vizsgznak, mind a hrom ttelsorbl val hzssal. A szbeli alapszakos zrvizsga sorn a hallgat arrl is szmot ad, hogy szbeli nyelvtudsa megfelel-e a C1 tpus nyelvvizsga kvetelmnyeinek (szbeli kifejezQkszsg kompetencia). rtkels: 3 hzott ttelre adott vlaszok + C1 tpus nyelvi kszsg elbrlsa, tfok skln (1-5). A szbeli vizsga eredmnye teht e ngy jegy kerektett szmtani tlaga lesz (az egyes rszjegyeknek legalbb elgsgesnek kell lennie). A teljes alapszakos zrvizsga rtkelse: a zrvizsga vgeredmnyt az rsbeli s a szbeli rsz tlaga adja. Az esetleges kerekts a szbeli vizsgaeredmny irnyban trtnik. Az tlagolst s a vgsQ jegy megllaptst a szbeli bizottsg tagjai vgzik el, akik gondoskodnak a megszerzett jegynek a 3. sz. nyomtatvnyon val rgztsrQl, e nyomtatvnynak a szakirny vezetQje szmra trtnQ tadsrl, valamint annak a tovbbi kari dokumentumokban val rgztsrQl. Az oklevl killtsnak felttele A szakkpzettsget tartalmaz oklevl kiadsnak felttele az albbi tanegysglista elvgzse, a vlasztott nyelv specilis ismeretei modul teljestsvel; az intzmnytQl klcsnvett javak visszaszolgltatsrl szl igazols. Az oklevl minQstse - 2008/2009-es tanvben vgzQk esetn: Az oklevl minQstst a zrdolgozatra kapott s az alapszakos zrvizsgn megszerzett rdemjegyek szmtani tlaga adja, egsz szmra kerektve. - 2009/2010-es tanvtQl vgzQk esetn: Az oklevl minQstst az albbi ttelek (kerektett) szmtani tlaga adja: a portflis zrdolgozat rdemjegye, a szakirny specializci zrdolgozatnak rdemjegye (ha a hallgat ilyent is vgzett), az alapszakos zrvizsga vgeredmnye. AlapszakfelelQs: dr. Brdosi Vilmos egyetemi tanr (Romanisztikai Intzet) Tanegysglista Kd BBN-Tanegysgflvrtkelskt.vl.raszmkreditelQfelttelI. Alapoz ismeretek: 12 kredit A) ltalnos rtelmisgkpzQ trgyak a blcsszettudomnyi kpzsi terleten: 6 kredit XFI11-101Filozfiatrtnet1 2Kk304XKO-101Kommunikci-retorika1 2Kk302 sszesen:606Megjegyzs: Kvnatos, hogy a hallgat a kt flvre egyenletesen elosztva vgezze a fenti tanegysgeket. B) Alapoz elmleti ismeretek: 6 kredit 1. Alapoz elmleti ismeretek a modern filolgia kpzsi gban: 6 kredit SPA11-101Bevezets a romanisztikai (spanyol) nyelvszeti tanulmnyokba1Kk303SPA11-102Bevezets a romanisztikai (spanyol) irodalmi tanulmnyokba2Kk303 sszesen:6062. Az alapszak nyelvi s kulturlis terleteit ttekintQ ismeretkrk: 0 kredit II. Szakmai trzsanyag: 108 kredit A) Szakmai alapoz modul: 34 kredit 1. Minden szakirnyon egyformn ktelezQ: 2 kredit RLA11-101*A latin nyelv alapjai romanisztika szakosoknak 1.2Kk302 sszesen:302* Az alapoz latin nyelvi tanegysgek all gimnziumi latin rettsgi vagy kzpfok nyelvvizsga alapjn automatikusan felmentst lehet adni. Ilyenkor a hallgat 2 kreditet szabadon flhasznlhat. MegfelelQ rdeklQds esetn az alapfok kurzusok folytatsaknt a hallgat szabad kreditkerete terhre az ELTE BTK Latin Nyelvi s Irodalmi Tanszke a kzpfok latin nyelvvizsgra felksztQ RLA-102 103 (30 30 ra, 2 2 kredit) tanegysgeket hirdeti meg. 2. Szakirny alapoz kpzs: 32 kredit Nyelvfejleszts: 15 kreditSPA-111Spanyol nyelvfejleszts 1.1Gk302SPA-112Spanyol nyelvfejleszts 2.1Gk302SPA-113Spanyol nyelvfejleszts 3.2Gk302SPA-114Spanyol nyelvfejleszts 4.2Gk302SPA-115Spanyol nyelvfejleszts 5.2Gk302SPA11-100Esszrs1Gk302SPA-121Spanyol nyelvtani gyakorlat 1.1Gk303Orszgismeret: 15 kreditSPA11-130Spanyolorszg kultrfldrajza 1Kk302SPA-141Spanyolorszg mqvelQdstrtnete1Kk303SPA11-142Spanyolorszg mqvelQdstrtnete szem.1Gk302SPA-150Spanyol-Amerika kultrfldrajza 2Kk302SPA-161Spanyol-Amerika mqvelQdstrtnete2Kk303SPA-162Spanyol-Amerika mqvelQdstrtnete szem.2Gk303Nyelvi alapvizsga: 2 kreditSPA-001*Nyelvi alapvizsga spanyol nyelvbQl2Vk02SPA-111 115, SPA11 100, SPA-121 sszesen:39032* Azonos flvben nem lehet megismtelni. 3. Szabadon vlasztott tantrgyak az alapszakon bell: 0 kredit B) Spanyol nyelv s kultra specilis ismeretei (a zrdolgozattal egytt): 70 kredit SzakirnyfelelQs: dr. Scholz Lszl egyetemi tanr (Spanyol Nyelv s Irodalom Tanszk) A szakirnyra val belps felttele: egyetemi felvtel a romanisztika alapszak spanyol szakirnyra. A hallgatnak az alapoz ismeretek tanegysgeit (I II) a 2. flv vgig el kell vgeznie. a) Trzskpzs: 70 kredit Spanyol nyelvszet: 19 kreditSPA-201Spanyol hangtani gyakorlat3Gk303SPA-001SPA11-211Spanyol nyelvtani gyakorlat 2.4Gk303SPA-001SPA-220Spanyol morfoszintaxis3Kk303SPA-001SPA-230A mai spanyol nyelv6Kk303SPA-001SPA11-232Szemantika4 5Gk303SPA-001SPA11-241A spanyol nyelv trtnetnek vzlata5Kk304SPA-001Spanyol nyelvfejleszts: 10 kreditSPA-261Spanyol nyelvfejleszts 6.3Gk302SPA-001SPA-262Spanyol nyelvfejleszts 7.3Gk302SPA-001SPA-263Spanyol nyelvfejleszts 8.4Gk302SPA-261, -262SPA-264Spanyol nyelvfejleszts 9.5Gk302SPA-263SPA-265Spanyol nyelvfejleszts 10.6Gk302SPA-264Spanyol nyelvq irodalmak: 37 kreditSPA-303A spanyol irodalom trtnete 1.3Kk304SPA-001SPA-304A spanyol irodalom trtnete 1.3Gk304SPA-001SPA-313A spanyol irodalom trtnete 2.4Kk304SPA-303SPA-314A spanyol irodalom trtnete 2.4Gk304(SPA-303, -304)SPA-323A spanyol irodalom trtnete 3.5Kk303SPA-303, -304, -313, -314SPA-324A spanyol irodalom trtnete 3.5Gk304SPA-303, -304, -313, -314SPA-333A spanyol-amerikai irodalom trtnete 1.3Kk303SPA-001SPA-334A spanyol-amerikai irodalom trtnete 1.3Gk304SPA-001SPA-343A spanyol-amerikai irodalom trtnete 2.5Kk303(SPA-333)SPA-344A spanyol-amerikai irodalom trtnete 2.5Gk304SPA-333, -334Spanyol s spanyol-amerikai trtnelem s kultra: 4 kreditSPA-350A spanyol nyelvq vilg ma4Gk304SPA-001 sszesen: 66070b ) Zrdolgozat s szakzrs: 4 kredit SPA-901Zrdolgozat6Dk04(()SPA-902Zrvizsga6Zk00(901) sszesen:04 C) Szakmai gyakorlat: 0 kredit III. Differencilt szakmai ismeretek: 50 kredit az alapszak adott szakirnynak tovbbi szakterleti ismeretei, az alapszaknak a vgzett szakirnyval nem azonos minor szakirnya (amely msodik tanri mesterszak elQksztst is szolglhatja), msik alapszak valamely minor egysge, amely tanri mesterszakot elQksztQ szakirny elvgzse esetn msodik tanri mesterszak elQksztst is szolglhatja (diszciplinris s tanri minor) egy msik alapszak minor egysge (diszciplinris minor). IV. Szabadon vlaszthat tanegysgek v. pedaggiai-pszicholgiai modul: 10 kredit Brmely alapszak tanegysge, amelynek flvtelt nem zrja ki elQfeltteli vagy egyb szably, vagy az ELTE PPK ltal megadott modul. Spanyol filolgiai szakirny specializci (III.) (50 kredit) A specializci felelQse: dr. Scholz Lszl habilitlt egyetemi tanr (Spanyol Nyelv s Irodalom Tanszk) A specializci felvtelnek felttele: A specializcit a romanisztika alapszak spanyol szakirnynak hallgati valamint megfelelQ spanyol nyelvtudssal rendelkezQ spanyol minoros hallgatk vgezhetik el. Az elQfelttelek oszlopban a * jel a szakirny 1 2. flvre elQrt sszes tanegysgt jelenti. Nyelvszeti tanegysgek: 17 kreditSFI-401A spanyol nyelv Amerikban5Kk303SPA-001SFI-406A spanyol nyelv terleti s trsadalmi vltozsai6Gk303(SFI-401)SFI-407Spanyol fonolgiai gyakorlat3 4Gk304(SPA-201)SFI-408Spanyol szintaxis4 6Gk304SPA-001RMN-201Romanisztika3 4Kk153SPA-001Irodalmi tanegysgek: 28 kreditSFI-411Szvegelemzs 1. (prza)3 6Gk303SPA-001SFI-412Szvegelemzs 2. (kltszet)3 6Gk303SPA-001SFI-413A spanyol przaformk trtnete3 6Kk304SPA-001SFI-416Irodalmi nemzedkek3 6Kk303SPA-001SFI-417Irodalom s film3 6Gk303SPA-001SFI11-418A spanyol nyelvq sznhz3 6Kk303SPA-001SFI11-419Sz, hang, kp3 6Gk303SPA-001SFI11-420A modern spanyol nyelvq prza3 6Kk303SPA-001SFI11-421Mqfordts3 6Gk303SPA-001Civilizcis tanegysg: 3 kreditSFI-431.XXCivilizcis tanegysg**3 6Gk303SPA-001ZrdolgozatSFI-501Zrdolgozat6Dk02(() sszesen: 43550** A tanegysg alkdja a meghirdetstQl fggQen vltozik. Az egyes tanegysgeket a szakirnyfelelQs tartja nyilvn, az azonos tartalmat azonos kd alatt meghirdetve. Megjegyzs: A 3 6-tal jellt tanegysgeket a szakirnyfelelQs a 3 6. flvek valamelyikben hirdeti meg. }(Z^`",@L`r$qq$If]q^qa$$If $$Ifa$ & F 9!gdA$ & F*$5$7$8$9DH$a$gdAgdA$a$gdA&,v \^`Ѕ؅ýëxcTxTh9h:CJOJQJaJ(h9h5B*CJOJQJaJph%h9hB*CJOJQJaJphh9hCJOJQJaJh9hOJQJ hA0JhlhA0JhlvhA0J hA0JhAhKwhAnHtHh^hAnHtHhAnHtH4h^hA56CJOJQJ\]^JaJnHtHЅ;93--$Ifxkd$$IfT4nִ]J%& S-  4af4TЅ؅܅ $$Ifa$@BDF؆z~؈"468>L؉ډlźvgTvg$h9hCJOJQJaJnHtHh9hUCJOJQJaJhO#hCJOJQJaJhO#h-8CJOJQJaJh9h0JOJQJh9h5OJQJh9h0JOJQJh9hOJQJh9h6OJQJh9h:CJOJQJaJh9hCJOJQJaJh9h6CJOJQJaJ*26>88// $$Ifa$$Ifkd$$IfTִS@& S-  4aT6:@DFHʆ5kd$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$ʆІԆֆ؆"&yqkkc$*$If$If$x*$a$htkd$$IfT\@_-4aT $$Ifa$ &*04685kd$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$8L‰ƉʉΉԉ؉ډ $$Ifa$$Ifډ܉^dhj>5555 $$Ifa$kd$$IfTִ]J%& S-  4aTjlXwwuqgaU $1$7$8$H$If$If $xx*$a$x$*$a$ $*$a$gdHtkd$$IfT\J%_-4aT X(,$N׷n[K[@h9h]|OJQJh9h6CJOJQJaJ%h9hB*CJOJQJaJph h9hCJOJQJ^JaJh9h:CJOJQJaJh9hCJOJQJaJh9h6OJQJh9h0J6OJQJh9h0JOJQJhO#OJQJh9hSOJQJh9hOJQJh9h0JOJQJh9h6OJQJnHtH $$Ifa$$(*C:::: $$Ifa$kd$$IfTִVB$ S.  4aT*,>y $$Ifa$gd5$a$gd:okd $$IfT\B\.4aT>DF ^bƓʓNPfŶŶŶqaqhO#hO#6CJOJQJaJhO#hS6CJOJQJaJ$hO#hSCJOJPJQJ^JaJhO#hSCJOJQJaJ$h9hSCJOJPJQJ^JaJh9hSCJOJQJaJh9hS6CJOJQJaJh9h5OJQJhO#OJQJh9hSOJQJh9hS6OJQJ">@P $$Ifa$gd5 $Ifgd5;kdU $$IfT4aT >55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd $$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$gd5FJ>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd $$IfTִS@& S-  4aTJNRX\^ $$Ifa$gd5^`p>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd $$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$gd5В >55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$gd5 4HL>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd+$$IfTִS@& S-  4aTLPTZ^` $$Ifa$gd5`br>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kdG$$IfTִS@& S-  4aT“Ɠȓ $$Ifa$gd5ȓʓ>2 $$Ifa$gd5kdc$$IfTִS@& S-  4aTPTX\bfh $$Ifa$gd5 $Ifgd5;kd$$IfT4aT fh֔68JLbΕ>PX^tv &z|odYh9h5OJQJh9hSOJQJ%h9hSB*CJOJQJaJphh9h:CJOJQJaJh9hS6CJOJQJaJ h9hSCJOJPJQJaJhO#CJOJQJaJhO#hSCJOJQJaJ$h9hSCJOJPJQJ^JaJh9hSCJOJQJaJ *h9hSCJOJQJaJhjz>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd$$IfTִS@& S-  4aTĔȔΔҔԔ $$Ifa$gd5Ԕ֔8<>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd$$IfTִS@& S-  4aT<@DJNP $$Ifa$gd5PRb>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$gd5Ε>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kd9$$IfTִS@& S-  4aT &*, $$Ifa$gd5,.>>55) $$Ifa$gd5 $Ifgd5kdU$$IfTִS@& S-  4aT $$Ifa$gd5>2 $$Ifa$gd5kdq$$IfTִS@& S-  4aT<@DHLP $$Ifa$gd5 $Ifgd5;kd$$IfT4aT "$>2222 $$Ifa$gd5kd$$IfTִS@& S-  4aT$&z|ΙXܛL|tlgbY $$Ifa$!$a$!gd:$a$gd:$a$gd:h$*$a$tkd$$IfT\@_-4aT |~@\X؛ڛܛޛ:<LûóΫْفtjZMZhO#6CJOJQJaJh9h6CJOJQJaJhO#0JOJQJh9hF<0JOJQJ h9hCJOJQJ^JaJh9h:0JOJQJh9h:OJQJhOJQJhO#OJQJhHOJQJh9h5OJQJh9hOJQJh9h0JOJQJh9h0JOJQJh9hS0JOJQJLN^ $$Ifa$$If;kd$$IfT4aT L^М$26Ftx|ԝ؝ܝ&.26@NRdf;񯞯񯞯񯞯񯞯x$h9hCJOJPJQJ^JaJ$hO#hCJOJPJQJ^JaJ hO#hCJOJPJQJaJhO#hCJOJQJaJh9hO#CJOJQJaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJ h9hCJOJPJQJaJh9hCJOJQJaJ/М>88// $$Ifa$$Ifkd+$$IfTִ]J%& S-  4aT $465kdG$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$6Ftx| $$Ifa$$Ifԝ؝ܝ>88// $$Ifa$$Ifkdc$$IfTִ]J%& S-  4aTܝ5kd$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$&.26<@P $$Ifa$$IfPRf>88// $$Ifa$$Ifkd $$IfTִ]J%& S-  4aTžƞ֞؞5kd!$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$žĞƞԞ؞ 0fjnr|ԟ؟ܟ BFJNX`jln ˼~~˼~~˼~~oco~h~ CJOJQJaJh9h:CJOJQJaJ h9hCJOJPJQJaJh9h6CJOJQJaJhO#6CJOJQJaJh9hO#6CJOJQJaJh9hCJOJQJaJh9hO#CJOJQJaJ$hO#hO#CJOJPJQJ^JaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJ& 0fjnrx| $$Ifa$$If;kd"$$IfT4aT ԟ؟ܟ>88// $$Ifa$$Ifkd9#$$IfTִ]J%& S-  4aTܟ5kdU$$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$ BFJNTXv $$Ifa$$Ifvx Ơ>88// $$Ifa$$Ifkdq%$$IfTִ]J%& S-  4aT ƠʠԠܠ.26:DLV(hlpt~;;{jWH{jWh44hO#CJOJQJaJ$h9hO#CJOJPJQJ^JaJ h9hO#CJOJPJQJaJ$h9hO#@CJOJPJQJaJh9hO#CJOJQJaJh9h6CJOJQJaJ h9hCJOJQJ^JaJh9h:CJOJQJaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJh9hCJOJQJaJ h9hCJOJPJQJaJƠʠРԠ5kd&$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$.26:@DT $$Ifa$$IfTV>5 $$Ifa$kd'$$IfTִ]J%& S-  4aT $IfgdRy $$Ifa$$If;kd($$IfT4aT (hl;55, $$Ifa$$Ifkd+)$$IfTִ]J%& S-  4aytRyTlptz~ $IfgdRy $$Ifa$X\`dnpx $&(BĤƤȤӯӜӯӜӍӁӯӜӁӍӁӯӜӁӍӁh~ CJOJQJaJh9h:CJOJQJaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJ h9hCJOJPJQJaJ$h9h@CJOJPJQJaJh9hCJOJQJaJh9hO#CJOJQJaJh44hO#CJOJQJaJ2;55, $$Ifa$$IfkdM*$$IfTִ]J%& S-  4aytRyT5kdo+$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$X\`djn $$Ifa$$If>88// $$Ifa$$Ifkd,$$IfTִ]J%& S-  4aT025kd-$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$2BФ $$Ifa$$IfФҤ48<>88// $$Ifa$$Ifkd.$$IfTִ]J%& S-  4aTȤ48<@JXl¥ƥʥԥHLPT^`h֦ڦަ ȧΧҧ֧h9h6CJOJQJaJh~ CJOJQJaJh9h:CJOJQJaJh9hO#CJOJQJaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJ h9hCJOJPJQJaJ$h9h@CJOJPJQJaJh9hCJOJQJaJ*<@FJZ\5kd/$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$\l¥ƥʥХԥ $$Ifa$$IfHLP>88// $$Ifa$$Ifkd0$$IfTִ]J%& S-  4aTPTZ^rt5kd2$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$t֦ڦަ $$Ifa$$If >5 $$Ifa$kd33$$IfTִ]J%& S-  4aTʧΧҧ֧ܧ $$Ifa$$If;kdO4$$IfT4aT >5555 $$Ifa$kd4$$IfTִ]J%& S-  4aT¨Ԩ֨ (PRp|.ΪRT`nƻѓсѓѻqeVFh9h5CJOJQJaJh9hCJOJQJaJh9hOJQJ]h9hCJOJQJ]aJ" jSh9hCJOJQJaJh9hF<CJOJQJaJh9h0J6OJQJh9h:OJQJh9hOJQJh9hqIBOJQJh9hCJOJQJaJhO#CJOJQJaJ%h9hB*CJOJQJaJph :>BFJNV~~uuuuuu $$Ifa$$Ifhxtkd5$$IfT\J%_-4aT VXh~>88// $$Ifa$$Ifkd6$$IfTִ]J%& S-  4aT"5kd7$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$"&*,.0nΪNZޭT}{yooooy & F*$gd:htkd8$$IfT\J%_-4aT $$Ifa$ ^JNRV\`p$If;kdu9$$IfT4aT $$Ifa$ !x^gd:$^`a$gd:$a$gd:#Xgd:^HJPRZ\^`npZ\fhpvʵ̵ԵȻwddd%h9hB*CJOJQJaJphh9hO#CJOJQJaJ h9hCJOJPJQJaJ(h9h6B*CJOJQJaJphh9hCJOJQJaJh9h0JOJQJh9h6OJQJ]^Jh9h0JOJQJh9hOJQJh9hB*OJQJph'pr>88// $$Ifa$$Ifkd9$$IfTִ]J%& S-  4aT5kd:$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$"\dhlrv $$Ifa$$Ifȵ̵>88// $$Ifa$$Ifkd<$$IfTִ]J%& S-  4aT̵еֵڵ5kd/=$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$Եڵ "*,.0>@BĶƶжҶֶڶܶ޶:<FHPRTVdf·ķ̷ηзҷ;ᆵワ;t;$h9hCJOJQJaJnHtH(h9h6B*CJOJQJaJph$h9hCJOJPJQJ^JaJh9h:CJOJQJaJh9hCJOJQJaJ%h9hB*CJOJQJaJphh9hO#CJOJQJaJ h9hCJOJPJQJaJ-"&,0@ $$Ifa$$If@B>5 $$Ifa$kdK>$$IfTִ]J%& S-  4aTƶζҶֶܶ$*$If $$Ifa$$If;kdg?$$IfT4aT <DH>88// $$Ifa$$Ifkd?$$IfTִ]J%& S-  4aTHLRVfh5kd@$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$hxķȷηҷ $$Ifa$$Ifҷ6DFHxzdrtv&(,6Ͽ޿ϮϮϮϮϟϟyϟyϟ( *h9hB*CJOJQJaJph hO#hCJOJPJQJaJhO#hCJOJQJaJ h9hCJOJPJQJaJ *h9hCJOJQJaJh9hCJOJQJaJ%h9hB*CJOJQJaJphh9hO#CJOJQJaJ*$(>88// $$Ifa$$IfkdB$$IfTִ]J%& S-  4aT(,26FH5kd!C$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$HXz $$Ifa$$If>88// $$Ifa$$Ifkd=D$$IfTִ]J%& S-  4aT5kdYE$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$,JRVZ`dt $$Ifa$$Iftvƹιҹ>88// $$Ifa$$IfkduF$$IfTִ]J%& S-  4aTҹֹܹ5kdG$$IfTִ]J%& S-  4aT $$Ifa$$(,26F $$Ifa$$If6DFHܺDFJNRZ\^`b (2ϺϩϖςiVϩϖD" jSh9hCJOJQJaJ$h9hCJOJPJQJ^JaJ0h9h6B*CJOJQJaJnHphtH'h9h6CJOJQJaJnHtH$h9hCJOJPJQJ^JaJ h9hCJOJPJQJaJ(h9h6B*CJOJQJaJphh9hCJOJQJaJ%h9hB*CJOJQJaJphh9hRyCJOJQJaJFH>5 $$Ifa$kdH$$IfTִ]J%& S-  4aTԺܺ $$Ifa$"$If$If;kdI$$IfT4aT >6$*$Ifkd/J$$IfTִ]J%& S-  4aT,FJNRVZb $$Ifa$ $If$If;kdKK$$IfT4aT bd (.0>5555 $$Ifa$kdK$$IfTִ]J%& S-  4aT02T}$gd:$a$gd:tkdL$$IfT\J%_-4aT2|~RTh9hCJOJQJaJh9h6OJQJh9hB*OJQJphh9hOJQJ0&P 1h .!"#$% $$If!vh5>#v>:V F t 6` 06,5>` p $$If!vh5>#v>:V F t 6` 06,5>` p ytA&$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V 4n)v,55& 555S555-/ / / 4 af4T$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aT$$If!vh55$ 555S555.#v#v$ #v#v#vS#v#v#v.:V ,55$ 555S555./ / / 4 aT$$If!vh5\555.#v\#v#v#v.:V ,5\555./ / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT $$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aytRyT $$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aytRyT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aTd$$If!vh5#v:V ,5/ 4 aT$$If!vh55& 555S555-#v#v& #v#v#vS#v#v#v-:V ,55& 555S555-/ / / 4 aT$$If!vh5_555-#v_#v#v#v-:V ,5_555-/ / 4 aT^* 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D Norml*$CJ_HaJmHsHtHZ@Z Cmsor 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJT@T Cmsor 3$<@&5CJOJQJ\^JaJJ@J Cmsor 5$$ & F@&a$ 5CJ \FA`F Bekezds alapbetqtpusa\i@\ Norml tblzat :V 44 la ,k , Nem lista 4@4 lQfej p#LOL WW-Szvegtrzs 2 Char$a$FF : BuborkszvegCJOJQJaJVO"V cmsor_ltalnos$ha$ 5CJaJ O2 2vlasz a jellemzQkre Char Char Char Char Char Char$0^`0a$CJaJOA 7vlasz a jellemzQkre Char Char Char Char Char Char CharCJ_HaJmHsHtHhORh csillagosmegjegyzs Char Char$x*$a$CJHP@bH Szvegtrzs 2dx*$tHOr jellemzQk Char Char Char Char$0*$^`0a$6CJ\]aJtH~O~ "jellemzQk Char Char Char Char Char!6CJ\]_HaJmHsHtHVOV tanegysglista$ & Fha$ 5CJaJ O tanegysglist.pontj.-$ #a$5CJ\]aJrOr tanegys.alalpont-$ #xa$ 5\]dd tanegys.alalpont Char!5CJ\]_HaJmHsHtHdd WW-Szvegtrzs 2 Char CharCJ_HaJmHsHtH`` "csillagosmegjegyzs Char Char CharCJ^^ cmsor_ltalnos Char5CJ_HaJ mHsHtHBQ@B Szvegtrzs 3 xCJaJTC@T Szvegtrzs behzssal!x^6O"6 CV_szveg"CJaJDO!2D szakirny Char#x:aJXOBX megjegyzs sz Char Char$6CJnQn megjegyzs sz Char Char Char6CJ_HaJmHsHtHFaF szakirny Char Char:aJhOrh Fels5'$ & F <*$5$7$8$9DH$`a$OJQJaJtHLOqL Fels2#( & F ]78^8`aJO jellemzQk Char Char Char)$0*$^`0a$6CJ\]aJtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!rrPtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[xw;jf7q7P?%PE_N&IA!>Ǽ3|^/mo[ov[fDNc@M.͐,a'4Y_wp >*D8i&X\,Wxҕ=6^ۄ Z N+lR~auԩՍj9 !bM@-U8kp0vbp!H#m|&HyȝC ^+Iki!4A*k,Gug,Jn#KtZ妇|1ikBԥ0 bW¦l|Vn[u~3j ȦyK$rz^L-V 5-nhxL|UviE>fO(8D#6{¯S ܣioWnsΊ|{epv4Y%W:.t0O%Jݍqg7Ŕ9RN)z?@Gk\׶Dž8t4~_`zd kH*L69mYhHE]hK&N`V.˒eLFԕU{DvEꦛdmU(CNޜR콶3a3/TU-!޲!ljUJ[A++WT[Xs/7s b1p߃1i7!߃ފ N~P" @f|L ȤԵҷ62T,146adlpJ ".R.C}Ѕ6ʆ&8ډj*>J^ L`ȓhԔ<P,$L6ܝPܟvƠTl2Ф<\Pt V"p̵@Hh(HtҹFb0T-./02357`bcefghijkmnoqrstuvwxyz{|}~8@0( B S ??KAMo{EQ *!7!!!!!##=$I$%%%%&&))..//00 1111111111 4-4u44559999::t<<<<<<)=5=n>|>'D3DSD_D%H+HHHJJCMOMYMeMMM/N?NNNN*;}~ Va##?%J%1133<<==#D&D!H$HJJMMNh& Y)f)00K1s11822/3 44R44556Y68;=4B]ByBBBBC.CICCCC*EFFIJ6JLLMN1N8 H!'9АvU f> (SLELKabƆ*mBo0^`^`^`^`^`^`^`^`^`hL^`LOJPJQJ^Jo(hH h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhL]^`LOJPJQJ^Jo(hH=h^`OJPJQJ^Jo(hH=hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH)h TT^T`hH.h $L$^$`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h L^`LhH.h dd^d`hH.h 44^4`hH.h L^`LhH.h ^`o(hH)^`OJQJ^Jo(opp^p`OJQJ^Jo(@ @ ^@ `OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(o^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(oPP^P`OJQJ^Jo(SL98 KabU f>BoOutline6ẕx5~ O#07qIBsq]|AS9':0UHF<-8RyNN@1111 #&''Nppppp p&p,p.p0p6p8p:p@pNpTpVppUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial9GaramondI. ??Arial Unicode MS] KerszTimesTimes New Roman5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qZZ D( D(!24dNN 3qHP?'2! xx Romanisztika Szalai ZoltnZoli(    Oh+'0@x  (08RomanisztikaSzalai ZoltnNormalZoli2Microsoft Office Word@Ik@|B@|B D՜.+,0 hp GKHU(N Romanisztika Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&()*+,-.0123456;Root Entry F0B=Data M1TableCWordDocument2SummaryInformation('DocumentSummaryInformation8/CompObj F3Microsoft Office Word 97-2003 formtum dokumentum MSWordDocWord.Document.89q